Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Foto's van Zwolle
Naar Zwolse herinneringen

Interieur Grote of St Michaelskerk 2013 2657

Interieur Grote of St. Michaëlskerk in 2013 ...

Palmpasen 1960 deden mijn vrouw en ik belijdenis van ons geloof in de Grote of Sint-Michaëlskerk van Zwolle. Wij vormden met een groep van ruim dertig jonge mensen een indrukwekkende rij. De Grote Kerk was toen nog een levendige Hervormde Gemeente, waar de geborgenheid, één van de pijlers van de religie, hoog aangeschreven stond.  Nu, anno 2019, heeft De Grote Kerk van Zwolle de functie van Stadskerk gekregen, met een stadspredikant, die geen vaste gemeente meer heeft, maar wel beschikbaar is voor gesprekken. En die van tijd tot tijd de zgn. Michaëlsvieringen leidt en cursussen, tentoonstellingen en concerten begeleidt. De Grote Kerk legt nu de nadruk op een moderne pijler van het geloof.

Boek Eben Haezer Spoolde 2018

Het in 2018 uitgebrachte boekje Eben Haëzer, van Buurtkerkje tot Buurthuis ...

Een soortgelijke ontwikkeling heeft het buurtkerkje ‘Eben-Haëzer’ in Spoolde ondergaan. Pier Karenbeld en Henk Tuinman schreven er ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het gebouw een boek over, dat de titel meekreeg van "Buurtkerkje tot Buurthuis"’. In mijn jeugd - ik ben geboren in 1937- stond het gebouw "Eben-Haëzer" bol van christelijke activiteiten. Op verzoek van de redactie ga ik hier wat dieper op in. Zo was ik lid van de christelijke zangvereniging "Jong Zanglust". Onder de bezielende leiding van de heer Nijmeijer repeteerden we elke week een uur vooral vaderlandse liederen, zoals bijvoorbeeld "Hollands vlag, je bent mijn glorie" of "In een blauw geruiten kiel, draaide hij aan ’t grote wiel". Het waren dus geen uitgesproken christelijke liederen. Elk jaar werd afgesloten met een uitvoering voor de ouders, vrienden en bekenden, waarbij de zang werd afgewisseld met toneelstukjes en voordrachten. Ik was trots als een pauw, dat ik een keer, samen met Willy ten Brinke, een duet mocht zingen. 
"Jong Zanglust" had niveau, op concoursen sleepten we eerste prijzen in de wacht. Voor de opening van de uitvoering werd altijd een betrokken bekende persoonlijkheid gevraagd. Zo herinner ik mij, dat meester Koolen, hoofd van de chr. lagere school te Westenholte, in zijn openingswoord wees op het gevaar van nivellering, de massa-cultuur, en "Jong Zanglust" prees om het bewaren van de eigen cultuur.

Op zondagmiddag ging ik naar de zondagsschool. De leiding was in mijn tijd in handen van de heren Hendrik van Weeghel en Geerling Esselink.  De heer Esselink begeleidde onze zang, Hendrik van Weeghel was een zeer boeiend verteller van Bijbelverhalen. Hij heeft veel indruk op mij gemaakt, hij vertelde "uit zijn hart". Aan zijn rechteroor hield hij een grote hoorn vast, het gehoorapparaat van die tijd. Aan het eind van de middag vond de overhoring van de Psalmverzen plaats. Henk Esselink scoorde altijd het hoogst, hij kreeg een 2½ , ik was meestal een goede tweede met 2+. Ik heb niet kunnen achterhalen, uit welke koker het gehanteerde cijfersysteem kwam. Elk jaar met Kerst hadden we een Kerstwijding, heel gezellig met sinaasappels en chocolademelk. We gingen allemaal met een boek naar huis, waarvan de dikte afhing van de punten die je dat jaar gescoord had. Zo kwam ik bijvoorbeeld in het bezit van de boeken "Jaap Holm en zijn vrienden" en "Peerke en zijn kameraden", van de in die tijd favoriete schrijver W.G. van de Hulst.(1879-1963)

Met mijn vader bezocht ik soms de maandelijkse kerkavonddiensten. Voorgangers waren de toen bekende (gereformeerde) predikanten uit Zwolle als Ds.Lugtigheid en Ds.Velema. De mannen en jongens waren dan gescheiden van de vrouwen en meisjes. De mannen zaten links,de vrouwen rechts. Die indeling naar sekse was ook gebruikelijk bij "Jong Zanglust" en ook op de zondagsschool.

Tenslotte leende ik als schoolkind en puber regelmatig boeken uit de christelijke bibliotheek. Zo heb ik gesmuld van de boeken van L. Penning (1854-1926) over de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. De Boeren, in hun strijd tegen de Engelsen, hadden onze sympathie, omdat het vaak om geëmigreerde Nederlanders ging. Bekende boeken waren: De held van Spionkop, De Leeuw van Modderspruit.

Nu is het gebouw een buurthuis geworden, een ontmoetingspunt met aantrekkelijke activiteiten. De nadruk ligt nu ook, evenals in de Grote Kerk, op zingeving.

Eben Heazer Spoolde 3073

De buurtkerk Eben Haëzer in 2014 ...

De Grote Kerk in Zwolle en het buurtkerkje "Eben Haëzer", ze zijn niet minder christelijk geworden. De vormen zijn veranderd, maar de christelijke waarden van geloof, hoop en liefde, worden nog steeds gedeeld.

Uit een verkennend onderzoek van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) uit 2013 blijkt, dat veel dertigers, vaak jonge ouders, die nog wel christelijk zijn opgevoed, voor de grote vragen in het leven niet langer het antwoord zoeken in kerk en geloof. De dertigers worden in dit onderzoek getypeerd als een pragmatische generatie. De afname van het (actief betrokken) lidmaatschap van de kerk voor deze leeftijdsgroep betekent niet, dat deze generatie minder gelovig, minder religieus of spiritueel is, aldus de PKN.

We hebben het hier dus over onze (klein)kinderen. Ik kan hier niet voor mijn jeugdvrienden spreken, maar mijn beide zoons gaan niet meer als vanzelfsprekend naar de kerk. Spiritueel zijn ze echter nog wel. Nederland kent nog steeds een geweldige hoeveelheid idealisme, zegt de cultuursocioloog Gabriël van den Brink van de Tilburgse universiteit. Het Hogere is niet met God uit Nederland verdwenen. Veel vrijwilligers zetten zich in voor allerlei taken, bijvoorbeeld voor de opvang van vluchtelingen. Dat zie ik bij mijn kinderen ook. Ze zetten zich in voor goede doelen, mijn jongste zoon begeleidt bijvoorbeeld de junioren bij voetbal. En ze maken deel uit van een hechte vriendenkring, waarin de aandacht vooral uitgaat naar de kwetsbaren.

En hoe staan wij ouderen tegenover die nieuwe aanpak?

Mijn Spoolder jeugdvrienden en ik, wij zijn vrijwel allemaal kerkelijk opgevoed. Het was een tijd van verzuiling, met iedereen zijn eigen kerk, school, politieke partij enzovoort. Maar in de tweede helft vorige eeuw werd religie meer iets van een voorbije tijd, een ontwikkeling die niet aan mijn vrienden en mij voorbij is gegaan. Wij zijn geestelijk gesproken allemaal opgeschoven tot aan randkerkelijk en zelfs onkerkelijk toe.

Eben Heazer Spoolde 3076

Volgens Yvonne Zonderop in haar pas verschenen boek Ongelooflijk,  laat religie zich niet zomaar "wegpoetsen".  Mensen zijn "ongeneeslijk religieus". Volgens haar kent religie als stelsel van zingeving eigenlijk geen serieuze concurrent.  De transformatie van een buurtkerkje naar een buurthuis in Spoolde past bij deze tijd.

Bert Jansen, 
Geboren in Spoolde

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.