Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Gebouwen en woningen
Naar Grote of St. Michaëlskerk

Grote Kerk Verbouwing 16012019 7V6A0407

In de aankomende jaren en dan praat ik over 2019 en later, zal de Grote of St. Michaëlskerk zowel aan de buitenzijde alsook in het interieur van de kerk meerdere wijzigingen ondergaan. Zo heeft de gemeente Zwolle voor de vernieuwing van de kerk en haar omgeving, in 2017, een bedrag van 1 miljoen euro gereserveerd. Zo'n negenhonderdduizend euro hiervan zal in de herinrichting van de kerk gestoken worden. De kerk zal in de toekomst naast de religieuze functie steeds meer een rol op sociaal, cultureel en educatief gebied gaan vervullen.

Na het plannen en het binnenhengelen van subsidies, was het eind december/begin januari 2019 zover. Aan de grootste verbouwing van de Grote Kerk ooit is toen een begin gemaakt. Nog nooit is de kerk zo grondig aangepakt. In totaal zal deze operatie zo'n een half jaar in beslag nemen.

Bij een vluchtig bezoekje aan de kerk, midden januari 2019, was deze gevuld met grote witte tentdoeken en was het lawaai van het doorzagen van metalen verwarmingspijpen oorverdovend. De Archeologische Dienst van Zwolle, was net drie dagen bezig met het onderzoek, dat zo'n drie tot vier weken in beslag zou nemen.

Grote Kerk Verbouwing 16012019 7V6A0413

Veel oude grafzerken die onder de rijen banken jarenlang verstopt zijn geweest, kwamen nu te voorschijn. Een van deze zerken was het graf van een oude stadstimmerman, ene Jan Hoonhorst. Volgens de voorzitter van de Stichting Grote Kerk, Janco Cnossen, in De Stentor van 16 januari 2019, zal de man voor de toekomst een betere plek in de kerk krijgen. Ook is een bijna complete grafsteen van de Zwolse kapitein Roelof van Langen, uit 1588, onder de vloer  vandaan gekomen.

Grote Kerk Verbouwing 16012019 7V6A0415

Een van de vondsten, die onder de plankenvloer vandaan kwam, was een grafsteen, waarvan een deel was weggebeiteld ...

De gehele houten vloer, daterend ui het jaar 1906, zal worden verwijderd. Hiervoor zal deels weer een houten vloer met vloerverwarming en een deel betonvloer voor terugkomen. Daarnaast zal de vloer verstevigd worden.

Grote Kerk Ingang Kerkplein 12022019 7V6A7567

 

Grote Kerk Ingang Kerkplein 12022019 9386

De eerste werkzaamheden aan de ingang van het Grote Kerkplein waren in de tweede week van februari 2019 zichtbaar ...

Een van de grootste veranderingen is de doorloop van het Grote Kerkplein naar de Grote Markt. Aan beide zijden zal een glazen entree worden gebouwd, waardoor je van de ene naar de andere kant door de kerk kunt kijken. Aan de zijde van het Grote Kerkplein zal een deel van de buitenmuur verdwijnen om een en ander te realiseren.

Grote Kerk Verbouwing 16012019 7V6A0452

 

Grote Kerk Verbouwing 16012019 7V6A0419

Zoals gezegd, zijn er bij het archeologisch onderzoek in de Grote of St Michaëlskerk meerdere graven aan de oppervlakte gekomen. Jarenlang zijn deze graven, door de houten vloer van de kerk, aan het licht onttrokken geweest. Aangezien er eeuwenlang in de kerk is begraven, zijn dus lang niet alle graven zichtbaar geworden, ook niet bij dit onderzoek. Onder de zichtbaar gemaakte graven bevinden zich nog veel meer oudere begravingen, die na het storten van de betonnen vloer en ook de realisering van de nieuwe houten vloer, weer voor jaren afgedekt zullen zijn.

Grote kerk Interieur Koor 2001 DSC00248

Het koorhek uit 1597 ...

De grootste en mooiste vondst was wel de grafkelder, die in februari 2019 aan de oppervlakte verscheen. De plaats waar deze kelder uit begin 18e eeuw, rond 1700, zich bevond was, volgens de kenners, een bijzondere. Men wist dat er in het middenschip van de kerk zich nog een grafkelder moest bevinden, maar waar precies was niet bekend. De lokatie was dan ook zeer verrassend. Zo'n tien tot vijftien meter voor en ter midden van het koorhek uit 1597. Dit koorhek scheidt het Hoogkoor van de rest van de kerk.

Het Hoogkoor zelf, heeft in 2005, bij de aanleg van de CV-systeem nog een onderzoek ondergaan. Ook hier zijn toen een zestal gemetselde en gesloten grafkelders aan de oppervlakte gekomen. Deze kelders waren ook nog nooit beschreven en uit de inscripties op andere grafzerken in de kerk, kon men opmaken dat dit niet de enige grafkelders in de kerk moesten zijn. Deze grafkelders waren super mooi bewaard gebleven. in een aantal van deze uit de 17e en 18e eeuw stammende grafkelders vond men nog loden kisten. Alle kelders zijn, na de werkzaamheden t.b.v. de aanleg van de CV, weer aan het zicht onttrokken. 

BGrote Kerk Grafkelder 12022019 7V6A7446

De gevonden en blootgelegde grafkelder van de familie Schaep ...

Na de vondst van de grafkelder tijdens het onderzoek van februari 2019, is een klein kijkgat in de kelder gemaakt, om te zien wat zich op de bovenste laag van de kelder bevond. Dit bleek geen botmateriaal te zijn, maar twee afgesloten grafkisten, die zich nog in goede staat bevonden. 

In de grafkisten en ook daaronder bevinden zich de overblijfselen van leden uit meerdere generaties van de familie Schaep. Een familie die eeuwenlang was verbonden met het landgoed Windesheim, dat was vernoemd naar het vlakbij gelegen en in 1387 gestichte Klooster Windesheim, in het gelijknamige dorp ten zuiden van onze stad.

Huize Windesheim Rijksmonument

Foto: Overzicht Huis Windesheim met voorhof en bijgebouwen.
Reproductie uit het tijdschrift "Buiten" van een foto C. Steenbergh, 1925 | Licentie: CC BY-SA 3.0 NL (rce)

Leden van deze familie, waaronder Reinier Schaep en zijn echtgenote Adriana van Renesse, zijn eigenaar en bewoner van Huize Windesheim geweest. Reinier was de opdrachtgever van de de bouw van de havezathe rond 1600. Met een grote mate van waarschijnlijkheid zijn hier de overblijfselen van zo'n 7 á 8 leden van de familie in deze grafkelder aanwezig.

Bij de laatste vondst van februari 2019, was het bijzonder jammer, dat de archeologische dienst deze keer te weinig tijd had om de grafkelder minitieus te onderzoeken. De oorzaak hiervoor lag in het feit, dat er na de vondst nog maar enkele onderzoeksdagen voor de dienst beschikbaar waren. De aannemer zou volgens de planning al snel moeten beginnen met de aanleg van de nieuwe betonnen vloer in dit deel van de kerk.

Grote Kerk Grafkelder 7V6A7437

Het gemaakte kijkgat waardoor de twee grafkisten werden waargenomen ...

De gevonden grafkelder zal intact blijven. Wel is er nog gedacht aan een glazen plaat op de plek van de grafkelder, maar daar heeft men, om verschillende redenen, vanaf gezien. In de nieuwe betonnen vloer zal nu een verwijzing verwerkt worden, die aangeeft waar de grafkelder zich bevindt inclusief de namen van degenen die in de grafkelder bijgezet zijn.

Grote Kerk Verbouwing 12022019 7V6A7471

Met een sterke vacuüm zuigende nap werden de, vaak rond de 1500 kg wegende, grafzerken weggehaald voor het storten van de nieuwe vloer ...

Grote Kerk Verbouwing 12022019 7V6A7513

Naderhand zullen deze genummerde zerken op een andere plek in de kerk weer worden herplaatst ...

Grote Kerk Verbouwing 12022019 7V6A7519

Voor wat de grafkelder zelf betreft, zullen als enige, de aantekeningen en de foto's, die door de dienst zijn gemaakt, overblijven. De intact gebleven grafkelder zal voor de toekomst weer worden afgedekt met de nieuwe betonnen vloer om vervolgens voor een groot aantal jaren de rust te vinden in een van de mooiste kerken van onze stad. De Grote- of St. Michaëlskerk.

Grote Kerk Nieuwe vloer 26042019 7V6A4206

Bij een nieuw bezoek aan de kerk op 26 april 2019 was de nieuwe betonvloer gestort en was men druk bezig met het schoonmaken en voegen van de oude grafzerken, die een nieuwe plek hadden gekregen.

Grote Kerk Nieuwe vloer 26042019 7V6A4194

Met uiterste precisie werden de dichtgelopen en beschadigde delen van de zerken, voor zover mogelijk en zonder aantasting van de historische elementen, aangepakt. Waar vroeger met cement werd gewerkt, waren het nu de chemische verbindingen die de zerken bij elkaar moeten houden.

Grote Kerk Nieuwe vloer 26042019 7V6A4204

De oude zerken hebben bij de herinrichting in 2018/2019 een nieuwe plek in de kerk gekregen ...

De ruimte die is ontstaan door het verwijderen van enkele bankenrijen, het storten van de betonnen vloer en de herplaatsing van een groot aantal zerken, gaf al duidelijk een beeld van de nieuwe transparante verbinding die als onderdeel van de herinrichting was gepland. Vanaf de Melkmarktzijde, het noordportaal, kijkt men nu in één lijn aan het zuidportaal aan het Grote Kerkplein. De portalen worden nog voorzien van glazen binnen- en buitenpuien, zodat vanaf de Grote Markt dwars door de kerk naar het Grote Kerkplein kan worden gekeken. Doordat er nu echte portalen ontstaan, zal ook de klimaatbeheersing van de kerk grote voordelen van de nieuwe opzet ondervinden.

Bron:
Wikipedia
De Stentor
RTV Oost

Meer foto's van de verbouwing in 2019

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.