Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Zwols Bedrijfsleven

Collectie Schutte Stadsdienst Carnavalsoptocht 640
(Foto: Collectie Hans Schutte)

De busse van Skutte en loop'n det dutte ...Voor de import Zwollenaar zal de titel niet zoveel zeggen, maar de ouderen onder ons en zeker de echte Zwollenaar weet precies wat hiermee bedoeld wordt, de Stadsvervoersdienst van Schutte Tours. Een bedrijf van een jonge Olster ondernemer die, begonnen in 1937, uiteindelijk als de grondlegger van het openbaar busvervoer in onze stad mag worden beschouwd.

Nadat de oude trouwe paardentram op de Zwolse wegen zijn tijd had gehad, was de beurt aan de eerste autobusdiensten binnen onze stadsgrenzen. Dit speelde een aantal jaren voor het tijdperk Schutte Tours.

Katerveer Paardentram NL ZlHCO 1214 PBKR6604

De paardentram met reclame rond 1915 bij het Katerveer, de voorloper van de Zwolse stadsdienst ...
(Foto: NL-ZlHCO 1214 FD021365)

Zo kende Zwolle van 1928-1930 de firma A. Donckers uit Rotterdam, van 1930 tot 1935, de Dedemsvaartse Stoomtramweg Maatschappij en in de jaren 1935 tot 1937, de laatste voorganger van Schutte, het Streekbusbedrijf A.H. Hardon, met de lijndienst Zwolle-Deventer.

Al deze ondernemingen hebben in die tijd zonder enige c.q. minimale subsidie moeten werken en kwamen er achter, dat dat eigenlijk in Zwolle niet haalbaar was. Dit is ook een van de redenen geweest, dat zij vrij vlot weer uit het straatbeeld van onze stad izijn verdwenen. Het was echter niet alleen het subsidieverhaal. Nee, de redelijk snelle opkomst van de taxibedrijven, was een andere. Vaak werden de reizigers op belangrijke opstappunten voor de busvervoerders, als de Grote Markt en het station, voor de neus van de busexploitant weggekaapt. Deze concurrentie was niet iets waar de ondernemingen rekening mee hadden gehouden en had dan ook voor hen verstrekkende gevolgen.

Om deze concurrentiestrijd enigszins in de hand te houden trad bij Koninklijk Besluit van 12 januari 1937 het Reglement Autovervoer Personen in werking. Dit betekende, dat iedere busonderneming alsook ieder taxibedrijf een vergunning zou moeten aanvragen. Het was het einde van de lokale ontheffingen en de regelgeving uit het jaar 1928.

De laatste onderneming voor Schutte, was, zoals gezegd, het Streekbusbedrijf A.H Hardon. De Zwolse Gemeenteraad besloot het bedrijf van Hardon op 19 maart 1937 een vergunning voor een jaar te verlenen, inclusief een gemeentelijke subsidie van 500 gulden. Waar sinds 1885 de paardentram de Zwolse wegen onveilig maakte, was het na twee eerdere pogingen, de beurt aan Hardon, om te bewijzen dat het wel haalbar was.

Met de paardentram vergeleken, was het rijden met de autobus, een verschil van dag en nacht. Alleen de snelheid waarmee beide vervoersmiddelen hun taak uitvoerden was al niet te vergelijken. Ook waren er voor de paardentram geen vaste tijden en vaste haltes in de route opgenomen. Stak men de hand op, dan stopte de tram en kon men meerijden.

De eerste onderneming die met vaste tijden en haltes reed, was de Eerste Zwolsche Autobus Onderneming (EZAOD) van de Rotterdamse importeur van autobussen, de heer A. Donckers. Hij begon in 1928 met de buslijn Station - Centrum - Wipstrikkerallee. Van 's morgens 07.00 uur tot 's avonds 21.00 uur reed er iedere tien minuten een bus. Op de zondag had men een andere dienstregeling, dan reed de eerste bus wat later, om 09.00 uur.

Deze enige buslijn van die tijd, werd al zeer snel uitgebreid met een tweede lijn, die ging rijden van de Veerallee naar het Katerveer, de enige verbinding voor Zwolle naar het westen en het zuiden van ons land. Hierna volgde nog een derde buslijn van het station naar de Pierik.

Voor de meeste bussen waren de smalle straten van onze stad in die periode een crime. Ook het keerpunt aan het eind van de Wipstrik, was niet de meest eenvoudige voor de chauffeurs. Hierbij moest de bus in volle vaart de dijk van het Almelose Kanaal opgereden worden, om vervolgens achteruit in de juiste richting te belanden.

Mede gezien de slechte financiële situatie waar Donckers in 1929 in kwam te verkeren, had het gemeentebestuur er mee ingestemd dat de concessie van het Rotterdamse bedrijf, op 5 september 1929 werd overgeheveld naar een nieuwe gegadigde, de Dedemvaartse Stoomtramweg Maatschappij (DSM). Deze laatste exploiteerde al een tijdje de tram- en autobuslijn van Zwolle, via Dedemsvaart naar Coevorden en Ter Apel. De DSM kreeg de concessie voor de tijd van vijf jaar. Zolang heeft de onderneming het ook net vol kunnen houden. Ook hier bleek weer, dat bijvoorbeeld het op tijd rijden in het Zwolle van toen, een uitdaging was. Vooral de gesloten bruggen in de stad waren hier debet aan. De Zwollenaar, maar ook het gemeentebestuur waren hier niet gelukkig mee. De DSM zelf, moest toegeven, dat een extra subsidie, naast de subsidie die men al kreeg, de enige manier was om de exploitatie rond te krijgen. Het gemeentebestuur stond hier echter niet achter en weigerde de aanvraag van de extra subsidie. DSM zag hierdoor, als enige oplossing, zich genoodzaakt de lonen van het personeel te verlagen, wilde men op een verantwoorde manier door gaan met de exploitatie van de busdienst. De gemeente gaf echter toestemming voor een korting van 4 procent en weigerde een grotere korting op de lonen toe te passen.

Welke maatregelen er ook werden genomen, het bleef sukkelen en de toenmalige stadsdienst bleef in de rode cijfers rondrijden. Na een afgewezen nieuw verzoek van DSM bij de gemeente Zwolle om steun, was het voor de onderneming einde verhaal en moest Zwolle op zoek naar een nieuwe exploitant voor haar stadsvervoersdienst.

Aankomst stoomtram in Zwolle 12051942 Henk de Kleerbew

Aankomst stoomtram (EDS/DSM) op het tramstation op de Vlasakkers in mei 1942 ...
(Collectie Henk de Kleer)

Kort na het besluit tot canceling van de stadsvervoersdienst in Zwolle door DSM, heeft de maatschappij de exploitatie van alle door haar geexploiteerde lijnen in Overijssel en Drenthe overgedaan aan een andere maatschappij. De naam DSM verdween uit het straatbeeld en maakte in onze stad plaats voor de EDS, de Eerste Drentsche Stoomtrammaatschappij.

Maar liefst acht ondernemingen hadden zich eind 1934, na een advertentieoproep, aangemeld om de exploitatie van de Zwolse stadsvervoersdienst van DSM over te nemen. Een aantal, dat na alle problemen met betrekking tot het rond krijgen van de exploitatie in Zwolle absoluut niet was verwacht.

De firma van A. Hardon ging echter met de eer strijken. Wel gebeurde dit onder bepaalde restricties van de kant van Hardon. Hij wilde in eerste instantie de exploitatie voor een jaar overnemen, maar dan met een subsidie van gemeentezijde. Zou dit allemaal naar wens zijn, dan was hij bereid een zesjarig contract aan te gaan zonder een cent subsidie. In februari 1935 kreeg Hardon zijn gewenste akkoord en kon hij korte tijd later de autobusdienst van DSM overnemen. De plannen van de zijde van Hardon waren er wel, maar de realiteit bleek harder te zijn dan hij had gedacht. Al met al heeft ook Hardon zijn wensen niet in vervulling zien gaan en moest ook hij twee jaar later stoppen.

Nauwelijks financieel gesteund door de gemeente, waarvan hij alleen een korting mocht ontvangen op het bedrag dat hij moest betalen voor de huur, met betrekking tot het gebruik van gemeentelijke eigendommen, heeft Hardon zijn tijd volgemaakt. Wel werd hem een nieuwe concessie voor twee jaar aangeboden, die op 1 maart 1937 is ingegaan, maar slechts een maand of drie later melde de man dat hij er mee kapte. De bijdrage van de gemeente Zwolle was volgens Hardon niet genoeg om een rendabele dienst neer te zetten. Hij besloot dan ook, na afwijzing van zijn verzoek de gemeentelijke motorrijtuigenbelasting kwijt gescholden te krijgen, het bijltje er voor goed bij neer te gooien en vertrok uit het Zwolse straatbeeld. Zwolle zat op dat moment zonder een stadsvervoersdienst en moest voor de zoveelste keer op zoek naar een nieuwe ondernemer, die de moed had in een problematische exploitatie van de busdienst te stappen. Hardon stak, na zijn Zwolse avontuur, zijn ziel en zaligheid in zijn interlokale lijnen Deventer-Zwolle en Deventer-Ommen.

Voor de gemeente Zwolle was de beslissing van Hardon een uitermate pijnlijke periode. Hoe kwam men zo snel mogelijk aan een nieuwe exploitant. Mede gezien de mislukkingen van de laatste jaren, werd de busdienst voor de gemeente een niet gewenst hoofdpijn-dossier. Maar, .... na regen komt zonneschijn! 

Door een bevriende gemeenteambtenaar, werd Herman Schutte benaderd. Een jonge garagehouder uit Olst, zoon van de veerman, die zich sinds kort met een garage in Zwolle aan de Oude Beestenmarkt (Harm Smeengekade) had gevestigd. Vader Johan Schutte, exploitant van het veer en een café in Olst, zag het niet zo zitten en voelde ook niets voor de plannen van zijn zoon. Ondanks deze negatieve en voorzichtige gedachtengang van zijn vader met betrekking tot dit plan, ging Herman informeren bij de bank en keek wat er eventueel mogelijk was. De bank reageerde positief en ging meer dan 100% mee in het plan van Herman.

Dit ging vader Johan te ver. Het was een schop tegen zijn zere been. Hij draaide dan ook als een blad aan de boom om en verschafte zijn zoon alsnog het kapitaal dat benodigd was om de busdienst binnen de stadsgrenzen van Zwolle op te starten.

Op 26 juni 1937 werd het verzoek de concessie te verkrijgen ter exploitatie van de stadsverkeersdienst in Zwolle door Herman Schutte bij B&W van Zwolle ingediend.

Als enige ondernemer die de dienst zonder subsidie wilde exploiteren, werd het verzoek positief beantwoordt. Herman Schutte kreeg, zoals hij ook gevraagd had, per 1 september 1937 een vergunning voor maar liefst vijf jaar.

In de overeenkomst was tevens het gebruik van de Hoofdwacht aan de Grote Markt, alsook de huur van een busstalling aan de Vechtstraat inbegrepen.

Het exploitatieplan waarmee Schutte op tafel kwam hield in, dat in eerste instantie twee bussen een rondje door de stad reden, een met de klok mee en een tegen de klok in. Twee lijnen, die ook zo benoemd werden, Lijn 1 en Lijn 2.

Het begin van een populaire en voor die tijd gewaagde onderneming van de stadsbusdienst, zonder subsidie, was geboren. Zeker gezien de geschiedenis van de ondernemingen, die Herman Schutte voor gingen. Van 1937 tot 1982 heeft Schutte Tours, tot volle tevredenheid van veel, zeg maar heel veel passagiers, door onze stad gereden.

Collectie Schutte Garage Olst 1934

Naast zijn bedrijf in radio's en rijwielen in Olst (1934), had Herman Schutte ook drie taxi's ...
(Foto: Collectie Hans Schutte)

Wie was Herman dan wel? Het ondernemen zat Herman Schutte in het bloed. Als vierentwintigjarige begon hij in 1934 een winkel in radio's en fietsen in Olst. Toch had hij zijn twijfels en kon hij niet in het reine komen met zijn gevoel, dat meer neigde naar het gemotoriseerd vervoer. Hij ging zich dan ook al vrij snel bezig houden met autoverhuur en een eigen taxidienst, naast zijn werkzaamheden in de winkel.

Mede door de expansie van het gemotoriseerde vervoer in die jaren, werd vaak de vraag gesteld of Herman ook met bussen kon rijden. Deze vraag was echter niet aan dovemansoren gericht en bleef hangen in het brein van de jonge ondernemer. Het duurde dan ook niet lang voordat zijn besluit genomen was. Met plaatsgenoot Pohlman wist hij een in zeer goede staat verkerende autobus over te nemen, een Stewart.

Collectie Schutte 1e bus Olst Stewart 1935

De eerste bus die Schutte, samen met Pohlman, op de kop tikte (1935), een echte Stewart gebouwd op een Van Leersum carrosserie ... 
(Foto: Collectie Hans Schutte)

Deze aanwinst bracht meer te weeg dan hij in eerste instantie had kunnen bedenken. Hij kwam er achter, dat zijn toekomst in het vervoeren van gezelschappen lag. Reizen en schoolreisjes organiseren, was voor hem een openbaring. Hij genoot hier van.

Wel kwam Herman er achter, dat Olst niet de plek was waar hij zijn brood zou kunnen verdienen met zijn onderneming. Hij zou, voor meer klandizie, moeten verhuizen naar een van de steden ten noorden of ten zuiden van zijn huidige woonplaats: Zwolle of Deventer. Zijn keuze viel op Zwolle. Aan de toenmalige Oude Beestenmarkt (huidige Harm Smeengekade) wist hij een garage te huren, een pand, waar jaren eerder een koetsenstalling gevestigd was geweest. Hier plaatste hij zijn drie auto's en de autobus die hij bezat. Daarnaast wist hij het dealerschap van DKW en Austin binnen te hengelen. 

Collectie Schutte 1e garage Beestenmarkt 1937

De eerste garage van Herman Schutte aan de Beestenmarkt (tegenwoordig Harm Smeengekade) in 1937.
Naast de garage had hij één autobus en drie auto's in de verhuur ...
(Foto: Collectie Hans Schutte)

Herman maakte al snel vrienden en kennissen in het Zwolse. Ook wist hij voor zijn onderneming een behoorlijk netwerk op te bouwen, waar bij regelmaat mooie opdrachten uit voort vloeiden. Zo reed hij veel in het weekend voor enkele sportverenigingen in de stad. Hij raakte bevriend met Piet Bennekers, gemeenteambtenaar en de latere directeur van de VVV in onze stad. Deze man heeft waarschijnlijk zijn leven veranderd, zo niet op zijn kop gezet. Hij was het die Herman meedeelde dat Hardon na 31 augustus 1937 de exploitatie van de stadsbusdienst zou beeindigen. Een mededeling die dagen bij Herman Schutte door het hoofd circuleerde en die hem niet los liet. Dit was namelijk zijn kans! Na dagen met veel cijferwerk besloot Herman Schutte deze kans te wagen en meldde zich bij het gemeentebestuur als gegadigde voor de stadsbusdienst. Wel had hij een voor het gemeentebestuur niet gewenste eis gesteld, namelijk dat hij bij aanvaarding van de klus, een jaarlijkse subsidie tegemoet wilde zien van 3010 gulden.

Zoals al eerder aangegeven, waren de heren hier niet blij mee en Schutte kon wel een concessie voor drie jaar krijgen, maar moest dan de subsidie aanvraag laten vallen.

Ondanks dat hij de subsidie niet zou krijgen, heeft hij het voorstel van de gemeente alsnog positief beantwoord. Hij durfde het wel aan het openstaande gat in te duiken. Ook al had de 27-jarige jonge ondernemer op dat moment nog geen bussen en wist hij ook dat de datum 1 september 1937 gehaald moest worden. Geen probleem!

Scan Schutte Tours 1937 121 800px

(Collectie Hans Schutte)

Herman nam contact op met de Carrosseriefabrikant Hainje uit het Friese Heerenveen met de vraag of deze voor 1 september nog drie carrosserieën kon bouwen. Tot zijn grote verbazing kreeg hij ook hier een ja te horen, hetgeen leidde tot een snelle terugreis naar Zwolle, waar hij bij Smit & Co, drie Oldsmobile-chassis bestelde.

Financieel kreeg hij echter nog wel enkele donkere momenten te verwerken. Zijn gedachte, dat zijn vader evenals een vorige keer bij zou springen, bleek niet reëel. De man had absoluut geen behoefte zijn geld te steken in de nieuwe plannen van zijn zoon. Zeker niet in een risicovolle onderneming als de Stadsbusdienst Zwolle. Een tegenvaller met nog al wat gevolgen voor de bevlogen ondernemer Herman. Hij moest nu andere wegen bewandelen, die hij in eerste instantie had willen voorkomen. De bank was nog zijn enige hoop.

Waar Herman er van uit ging dat de bank niet te enthousiast zou zijn over zijn plannen, viel dit meer dan 100% mee. Zonder veel problemen werd zijn bezoek aan de bank een groot succes. Wat hen betrof, kon Herman, als het moest, het gehele bedrag lenen.

Bij een bezoek van de jonge Schutte aan zijn ouders, vertelde hij het verhaal van zijn poging bij de bank geld los te krijgen en het uiteindelijke positieve resultaat dat hij daar geboekt had. Het laatste was de eer te na voor zijn vader. Als de bank er geld in wilde steken, waarom zou hij dat dan niet kunnen. Een opmerking waar Herman meer dan blij van werd. De bank was met één zin van zijn vader overbodig geworden.

Collectie Schutte Stadsdienst 1937 Oldsmobile chauffeurs Schumen Platje

Twee van de Hardon-chauffeurs de heren Schuman en Platje voor de Oldsmobile-Bus 2 in 1937. Zij werden door Herman Schutte overgenomen ...
(Collectie: Hans Schutte)

Drie carrosserieën en drie chassis stonden nu in de planning geleverd te worden. Het betekende voor Herman dat hij zich nu rustig kon toeleggen op het ontwerp van de dienstregeling, de tarieven van zijn busdienst, het technisch personeel en de nog te werven chauffeurs. De laatsten heeft hij van zijn voorganger Hardon, voor een weekloon van twintig gulden, over kunnen nemen. Voor het ontwerp van de busdienst had Herman al een idee. In de beginfase zou het een busdienst moeten worden, waar, van 07.30 tot 23.00 uur, om het kwartier, een bus, de vaste haltes in de stad aan zou moeten doen. En zo geschiedde ...

Er moest aan veel dingen gedacht worden bij het opzetten van zijn busonderneming. Zo zouden de buspassagiers natuurlijk bij het betalen van de rit een buskaartje moeten krijgen. Ook hier wist Herman een snelle oplossing voor te vinden, want deze zouden immers voor de datum van 1 september geleverd moeten worden. Na een belletje met de firma Roeland uit Schiedam was ook dit geregeld. Zij gaven aan voor de gestelde datum alle benodigde kaartjes te kunnen leveren.

Schutte Tours 1957 19570710 p09 school vechtstraat HCO

Schutte-bussen op het voormalige schoolplein van de BLO-school aan de Vechtstraat in 1957 ...
(Foto: MijnstadMijndorp - Dolf Henneke)

Om zijn bussen in de avonduren te stallen, te onderhouden en eventueel te repareren, huurde Herman van de gemeente een garage aan de Vechtstraat, op de plek waar tegenwoordig de Coop Supermarkt is gevestigd. Hier had hij genoeg ruimte voor zijn onderneming en zijn bussen. Op deze lokatie is Schutte Tours meer dan 40 jaar gevestigd geweest.

De eerste kennismaking met de Zwolse bevolking gebeurde in de traditionele Koninginnedagoptocht, die de dag voor de ingangsdatum van 1 september 1937 werd gehouden. Hierin konden de Zwollenaren de bussen bewonderen, die voor hen de aankomende tijd, zeg maar zo'n veertig jaar, het Zwolse straatbeeld zouden kleuren. Kleuren, want het wagenpark van de Zwolse stadsdienst kende blauw en grijs als standaard.

Met de instructies van Herman Schutte, altijd beleefd te zijn tegen de passagiers en vooral op tijd te rijden, reden op 1 september 1937 de bussen van Schutte hun eerste kilometers in de Zwolse straten.

Schutte Stadsdienst 1937 Begin stadsdienst met Oldsmobilebus

De Oldsmobile-bus op de Grote Markt, voor het toenmalige Café De Harmonie in 1937 ...
(Collectie Hans Schutte)

Voor het onderhoud van de bussen had Herman Schutte, samen met zijn monteur H. Blom een schema opgezet. Doorsmeren en de benodigde controles maakten dat iedere bus wekelijks één dag in de garage bleef. Was dit door de drukte niet mogelijk, dan deed men deze werkzaamheden desnoods in de nachtelijke uren.

Dat de busdienst een succes werd, was eigenlijk al te merken na het eerste volledige jaar vervoer. In 1938 werden er bijna 400.000 passagiers vervoerd. Nog nooit hadden zoveel mensen gebruik gemaakt van de stadsbus.

Schutte Stadsdienst Oldsmobile hoek Vondelkade 1938

De Oldsmobile-bus op de hoek van de Vondelkade met de Wipstrikkerallee in 1938 ...
(Collectie Hans Schutte)

Bij de afkondiging van de mobilisatie in 1939 was het voor de onderneming een spannende tijd. Als het goed zou zijn, zouden drie personeelsleden van Schutte hun diensttijd moeten vervullen, waaronder Herman. Door ingrijpen van een Zwolse gemeenteambtenaar, die inzag dat de stadsdienst een algemeen belang diende, kregen de drie voorlopig groot verlof toegewezen. M.a.w. zij hoefden zich voorlopig niet te melden voor het ondergaan van hun dienstplicht. Dit uitstel was echter maar van korte duur. Bij de verlengingsaanvraag van het groot verlof, begin mei 1940, kreeg Herman Schutte te horen dat hij zich alsnog moest melden voor het vervullen van zijn dienstplicht. Nadat hij zich een dag later in Voorschoten meldde om als distributeur van wapens zijn opdrachten uit te voeren, kreeg hij weer een dag later het bericht dat zijn vader terminaal was. Per direct reisde hij naar Zwolle om daarna samen met zijn ega naar het ouderlijk huis in Olst te vertrekken om bij zijn vader te waken en hem in de laatste uren van zijn aardse leven te steunen.

Op 10 mei 1940 werd het de familie Schutte, bij het aanzetten van de radio in de vroege morgen duidelijk, dat de Duitsers het land binnen waren gevallen. De eerste gedachten van Herman lagen bij zijn bedrijf en hij probeerde dan ook zo snel mogelijk naar Zwolle te komen. Dit was echter nog niet zo gemakkelijk, aangezien op de weg de versperringen niet waren te tellen. Er was een tijd aangebroken waarbij de stadsbusdienst een groot probleem had zich staande te houden. Benzine was er niet en de bruggen die in de lijndiensten waren opgenomen, waren allemaal kapot. Toch bleek ook hier weer hoe creatief en innovatief de jonge Herman Schutte was.

Na een tijdje zag hij bij regelmaat auto's in het straatbeeld rijden, die voorzien waren van een soort hoge kachel. Het bleken auto's te zijn die op gas reden en een gasgenerator met zich mee te voerden. Het hiermee geproduceerde gas werd gebruikt als motorbrandstof.

Een idee was geboren. Na een tijdje piekeren en minder slapen, waagde Schutte zijn kans en kocht een drietal generatoren, die zowel hout als turf aankonden. Met de aanschaf van een houtzaag en een grote partij beuken- en berkenhout, was zijn kostje gekocht. Zijn garage bleek na verloop van tijd meer op een houtzagerij dan op een garage.

De gasgeneratoren werden op een aanhangwagen achter de bussen gehangen, hetgeen tot resultaat had, dat de Zwollenaar weer gebruik kon maken van een beperkte lijndienst. Beperkt, want er was heel wat vernield in de stad, waardoor de vaste diensten van voor de oorlog grotendeels niet meer berijdbaar waren.

Het was een vervelende tijd voor de ondernemer om zijn busdienst op een redelijke wijze in stand te houden. Mede gezien het opraken van het hout, waardoor er turf en houtskool als brandstof gebruikt moest worden, was plezier in het werk nauwelijks te vinden. Het gebruik van de laatst genoemde brandstof had nog al wat nadelen, waardoor steeds meer inzet van hem en zijn personeel gevraagd werd. Iedere dag moesten de gasgeneratoren worden geleegd en weer gevuld worden. Werd dit niet goed gedaan, dan kon het zo maar zijn dat de bussen in de stad stil kwamen te staan. Dit hield in, dat dan alsnog de generator helemaal leeg gemaakt en opnieuw gevuld moest worden.

Van de op dat moment aanwezige touringcars werd er een als ambulancebus ingericht en ter beschikking gesteld aan het Rode Kruis. Helaas is deze bus in een latere periode door de Duitsers gevorderd. De laatst aangeschafte touringcar was gedemonteerd en had hij op een veilige plek kunnen verstoppen.

De nog aanwezige bussen waren voor de bezetter een uitermate goed te gebruiken vervoersmiddel. Dat werd hem nog duidelijker, toen Schutte zijn bussen af moest staan voor het vervoer van werklieden naar vliegveld Teuge. Had hij dit niet gedaan dan waren deze door de Duitsers gevorderd en was hij deze voorgoed kwijt geweest.

In de loop van de tijd is er in de Vechtstraat achter de garage een grote loods gebouwd voor de opslag van turf en hout. Deze loods was tevens een perfecte verstopplaats voor een aantal bussen of onderdelen hiervan. Door de vele turf en hout dat hier toendertijd aanwezig was, wist Schutte en zijn medewerkers, een aantal van de aanwezige auto's alsook enkele autobussen, hier goed verborgen te houden. 

Voor de stadsbusdienst en zeker voor Schutte en zijn mannen was deze tijd een vreselijke tijd, waarbij  af en toe de grens van het overleven van de onderneming dicht werd genaderd. Mede door de inzet van de goedwillende Duitse Obergefreiter Beisser, heeft Schutte zich staande weten te houden. Deze man heeft hem meerdere malen van de ondergang gered. Ook het feit dat de medewerkers van Schutte niet naar Duitsland gestuurd hoefden te worden voor werkzaamheden, in het kader van de Arbeitseinsatz, was grotendeels aan deze man te danken. Altijd wist hij, bij conflicten met de Ortskommandant, het verhaal een positieve draai als oplossing te geven, waardoor Schutte en zijn mensen zo min mogelijk last ondervonden.

Zo kreeg  de garage van de Zwolse ondernemer het stempel, werkplaats van de Wehrmacht, opgedrukt. Dit hield in, dat de reparatie en het onderhoud van de Duitse voertuigen op deze lokatie plaatsvonden. Voor de medewerkers, betekende het tevens, dat zij hier nodig waren en zich ook niet voor uitzending naar Duitsland hoefden te melden. Een streven waar Herman zich in de oorlogstijd constant voor heeft ingezet met als resultaat, dat hij aan het einde van de oorlog kon zeggen, dat hij de strijd rond de Arbeitseinsatz, daadwerkelijk had gewonnen. Ook al was dit vaak op het randje en met de grote inzet van zijn Duitse Obergefreiter Beisser. De man die hem in alles ondersteunde en begreep.

Direct na de oorlog was het nog lang geen hallelujah voor Schutte. De aanvraag voor nieuw materiaal werd door het Militair Gezag tegengewerkt en het was zelfs zo, dat van Schutte Tours een bus, die jaren onder het turf verstopt had gezeten, werd gevorderd. Echter ook hier kwam er regen na zonneschijn. Nadat hij weer de beschikking over vijf nieuwe bussen had gekregen, kreeg hij van het departement er ook nog een Bedford- en een Crossleybus bij. Dit betekende wel voor hem dat hij dagelijks een busdienst voor het vervoer van werklui moest onderhouden richting de Noordoostpolder. De hervatting van de Zwolse Stadsdienst vond een jaar later plaats, op 6 mei 1946. Er werd begonnen met een halfuurdienst. Enkele maanden later werd deze, mede door de grote belangstelling, al weer gewijzigd in een kwartierdienst.

In het jaar 1947 was het voor de Zwolse busonderneming groot feest. Het aantal passagiers in één jaar was de 1 miljoen gepasseerd. Ook was 1947 het jaar dat het duidelijk werd, dat de Oldmobile-bussen aan het einde van hun leven waren. 10 jaar lang hadden deze bussen het bedrijf gediend en hun passagiers vervoerd.

Met een korte periode, waarbij een aantal Amerikaanse Ford-schoolbussen werden ingezet, kon men in 1950 de eerste Ford-trambussen verwelkomen. De welbekende bussen met een voor die tijd moderne platte voorzijde.

Waar eerder twee bussen, binnen de stadsdienst, in tegengestelde richting reden, werd in 1949 overgegaan op een zogeheten ringlijn. Een aaneengesloten busroute door de binnenstad. Een route die meer dan twintig jaar stand heeft gehouden.

Nl ZlHCO 1214 Pierik FD034441 Schutte 1957

Buschauffeur Henne de Groot met de trambus 24 bij het eindpunt op de Hyacinthstraat (Pierik) in 1957 ...
(Collectie: Hans Schutte)

Met de komst van nieuwbouw tussen de Meppelerstraatweg en de Rondweg, de rijksweg rond de stad, kwam hier een buslijn te rijden, die tevens de Bollebieste, de Schildersbuurt en de Diezerpoort aandeed. De buslijnen werden Lijn 3 (heen) en Lijn 4 (terug) genoemd, aangezien de buslijn Wipstrik-Grote Markt-Station-Pierik Lijn 1 en omgekeerd Lijn 2 als naam hadden mee gekregen.

Collectie Schutte Gasthuisplein Overstap 1959

Het busstation Gasthuisplein in 1959 ...
(Foto: Collectie Hans Schutte)

Op het Gasthuisplein werd een busstation ingericht, waar de passagiers eventueel, met een overstapkaartje, van de ene op de andere buslijn, een overstap konden plegen. Hiermee kwam ook de drukke route door de Diezerstraat te vervallen.

Collectie Schutte Stadsdienst 1e bus Holtenbroek 1960

De bus op de lijn naar Holtenbroek in beginjaren '60 ...
(Collectie: Hans Schutte)

Met de komst van de wijk Holtenbroek was het niet vreemd, dat de gemeente ook hier een busverbinding wenste. Schutte zette hier in eerste instantie zijn vraagtekens bij, maar ging uiteindelijk toch akkoord, mits er een subsidie tegenover stond. Jarenlang had de onderneming zonder een rode cent aan subsidie, met vallen en opstaan, zijn taken uitgevoerd, maar dit was eigenlijk teveel van het goede voor Herman Schutte. Hij zag deze buslijn financieel niet zitten, als deze zonder subsidie zou moeten draaien. Zijn wens werd onderstreept door de gemeenteraad en op 22 augustus 1960 ging deze dan ook akkoord met de voor Herman Schutte belangrijke en gewenste bijdrage. Ook de bijdrage van de passagiers moest worden verhoogd om de exploitatie van de stadsdienst sluitend te krijgen. Waren de kaartjes in 1960 al gestegen naar 20 cent voor een enkele reis, in 1969 had deze al de 40 cent bereikt.

 Collectie Schutte Dagkaart   
Collectie Schutte Stadsdienst Kaartje Enkele reis Eind Jaren40 Collectie Schutte Stadsdienst Retourkaartje Eind Jaren40 Collectie Schutte Stadsdienst kinderkaartje Eind Jaren40
Buskaartjes uit de jaren '50 ...
(Collectie: Hans Schutte)

De Volvo City Coach was in 1961 het nieuwe bustype, dat een groot aantal jaren het straatbeeld van onze stad beheerste. Het was een bustype dat uitermate geschikt was voor de smalle straten in onze stad.

Gasthuisplein 1962 HSchutte 640px

De Volvo City Coach in bedrijf in 1962 op het Gasthuisplein, dat toen nog voorzien was met een groot aantal kastanjebomen ...
(Collectie: Hans Schutte)

Schutte Tours 19720902 Luttekestraat 1972

De smalle straten in de binnenstad gaven nog weleens problemen voor de chauffeurs, zoals hier in 1972 in de Luttekestraat ...
(Foto: MijnstadMijndorp - Dolf Henneke)

Nadat Herman Schutte rond 1960 de beschikking kreeg over de toenmalige BLO-school ontwikkelde het bedrijf zich in sneltreinvaart. De vleugel die grensde aan de Vechtstraat werd afgebroken. De ruimte die er ontstond werd voor een deel gereserveerd voor de stalling van een aantal autobussen en een ander deel is toendertijd dienst gaan doen als showroom van het bedrijf. De opgewaardeerde en nieuwe garage werd in het voorjaar van 1961 door burgemeester Roelen officieel geopend.

Schutte Stadsdienst Garage Vechtstraat 1961

Het in 1961 geopende nieuwe garage van Automobielbedrijf Schutte NV aan de Vechtstraat 52 ...
(Collectie: Hans Schutte)

 

Schutte Tours Tankstation Vechtstraat 1961

(Collectie: Hans Schutte)

Naast het bestaande Volvo-dealerschap welke reeds door Schutte was binnengesleept, wist hij ook het dealerschap van de personenwagens van DKW en enkele jaren later ook van Volvo in handen te krijgen. Deze dealerschappen hebben het bedrijf geen windeieren gelegd en hebben bijgedragen tot een enorme groei van het Zwolse autobedrijf.

In 1964 kwam zoon Hans als monteur werken binnen het bedrijf van zijn vader. Met verloop van tijd kreeg hij belangstelling voor de financiële kant van het bedrijf. Herman voelde er nog niets voor om zijn hele financiële hebben en houwen bij zijn zoon ter tafel te leggen. Het duurde dan ook nog enkele jaren voordat hij zover was. Bij een accountantsonderzoek kwam naar voren, dat de stadsdienst jaarlijks een tekort te zien gaf van twintigduizend gulden. Niet mis en de vraag of het verstandig was om door te gaan, was dan ook niet vreemd. Uiteindelijk kwam men tot de conclusie dat er op een andere wijze geld verdiend moest worden met het geboden produkt. Zo verscheen er geschilderde reclame op de bussen, waardoor het tekort van twintigduizend gulden al weer snel was vereffend.

Collectie Schutte Henk Huisintveld Huisschilder

Henk Huisintveld geconcentreerd aan het werk ...
(Collectie: Hans Schutte)

Collectie Schutte Stadsdienst Wapen op de bussen

(Collectie: Hans Schutte)

De reclame werd door de huisschilder van Schutte Tours, Henk Huisintveld verzorgd. Hij was de grote man achter het Schutte Tours embleem, voorzien van het wapen van de stad Zwolle, dat op iedere bus geschilderd stond. Zijn handgeschilderde werk met de tekst "Vigilate et Orate" of "Waakt en bid" heeft jaren de bussen van Schutte gesierd. De leeuwen en de tekstwimpel waren op iedere bus uitgevoerd in bladgoud.

Schutte Tours Henk Huisintveld reclameborden

(Collectie: Hans Schutte)

Ook maakte Henk Huisintveld voor die tijd schitterende handgeschilderde reclameborden voor zijn werkgever. Bijvoorbeeld de borden die na de Tweede Wereldoorlog ten tonele verschenen en de reizen en comfortabele touringcars van het bedrijf aanprezen.

Collectie Schutte Touringcars Vechtstraat 1967

Een serie touringcars van Schutte Tours voor de garage aan de Vechtstraat in 1967 ...
(Collectie: Hans Schutte)

Schutte Tours advertentie Sporthal

 

Collectie Schutte Stadsdienst Caltex Opening Quickservice VWevelinkhovenstraat 1968

Op 31 maart 1968 is het nieuwe quickservice- en Caltex-benzinestation aan de Van Wevelinkhovenstraat geopend ...
(Collectie: Hans Schutte)

Benzinestation Firezone Wevelinkhovenstr 18022019 0237

Anno 2019 is bij de sporthal, op dezelfde lokatie, nog steeds een benzinestation gevestigd ...

Door de groei van het particuliere wagenpark werd de garage aan de Vechtstraat te klein. Op 31 maart 1968 werd daarom een nieuwe autowerkplaats met Caltex benzinestation onder de naam "De Sporthal" aan de Van Wevelinkhovenstraat 101 geopend. Ondanks dat de bebouwing uit die tijd is weggebroken, is er tegenwoordig nog steeds een benzinestation, nu geëxploiteerd door de firma Firezone, op de lokatie te vinden. 

In deze jaren zestig was het voor de onderneming weer niet gemakkelijk om het hoofd boven water te houden. De lonen stegen met grote stappen en daarnaast kwamen er steeds meer particuliere auto's in het straatbeeld. Dit betekende dat er nogmaals bij de gemeente aangeklopt moest worden. Burgemeester Drijber, die in 1969 burgemeester Roelen was opgevolgd, voelde wel wat voor een financiële ondersteuning van de onderneming, mits de gemeente enige zeggenschap kreeg. Schutte had weinig keus en moest wel akkoord gaan met het voorstel. Dit leidde tot de oprichting van een Commissie Openbaar Vervoer binnen de gemeente, die voorgezeten werd door burgemeester Drijber en waarin enkele wethouders, de voorzitter van de Kamer van Koophandel, Ten Doeschate en Commissaris Bergsma van de Politie Zwolle zitting hadden.

De commissie begon voortvarend aan het werk en al snel werd er ingegrepen in de al jaren draaiende ringlijn van de stadsdienst. Alle oude en nieuwe wijken van de stad, met uitzondering van de Veerallee, kregen een buslijn met het Stationsplein en het Gasthuisplein. Overal schoten de abri's uit de grond, zodat de wachtende passagiers weinig tot geen last hadden van de regen.

De groei tot meer dan 50 km buslijn binnen onze stadsgrenzen in 1973, waarop 14 bussen reden, was een bijzondere. Hier stond echter wel tegenover, dat in hetzelfde jaar ook de groei van het tekort was opgelopen en uitkwam op zo'n half miljoen gulden. Met name de ontwikkeling van het particuliere wagenpark was hier debet aan.

Collectie Schutte Zamenhofsingel 1973

De stadsbussen op de lokatie Zamenhofsingel in 1973 ...
(Collectie: Hans Schutte)

Schutte Stadsdienst Rotobus wasmachine Hans Schutte

Directeur Hans Schutte in actie bij de Rotobus wasmachine in de busstalling aan de Zamenhofsingel ...
(Collectie: Hans Schutte)

Het was een bijzonder jaar voor de onderneming. Het jaar dat zoon Johan Jan (Hans), door het ernstig ziek zijn van zijn vader, de leiding van het bedrijf in handen kreeg. De inmiddels 30-jarige Hans Schutte kreeg in hetzelfde jaar ook nog eens te maken met de verhuizing van de stadsbussen. Vanaf de Vechtstraat, waar het bedrijf jarenlang haar stadsbussen had gestationeerd, werd verhuisd naar de toenmalige Zamenhofsingel (tegenwoordig de Burgemeester Drijbersingel), de oude lokatie van de Gemeentelijke Reinigingsdienst en tegenwoordig Hedon. De touringcars van het bedrijf bleven wel op het oude vertrouwde adres aan de Vechtstraat.

Collectie Schutte Stadsdienst Remise Zamenhofsingel 1973

Een drietal Volvo/Zabo drie-deursbussen in de stadsbusstalling aan de Zamenhofsingel ...
(Collectie: Hans Schutte)

Rondrit Fietsvierdaagse 1975 Juliana2

Hare Majesteit Koningin Juliana stapt uit de bus. Hans Schutte als hofchauffeur in 1975 ...
(Foto: Collectie Hans Schutte)

In juli 1975 kreeg Schutte een van de meest bijzondere opdrachten sinds het bestaan van het bedrijf. In het kader van de Drentsche Fiets Vierdaagse werd Schutte gevraagd een rondrit te verzorgen voor een gezelschap waar ook Hare Majesteit Koningin Juliana, de commissaris van de Koningin en gedeputeerden, deel van uit zou maken. De rit werd gereden in Bus 16, een bus die in verband met de onrustige tijd binnen de Molukse gemeenschap in Drente, vooraf aan een uitermate strenge veiligheidscontrole werd onderworpen.

Rondrit Fietsvierdaagse 1975 Juliana1

Het hoog gezelschap voor Bus 16, v.l.n.r. Commissaris van de Koningin in Drente,Tineke Schilthuis,
Koningin Juliana en gedeputeerde in de provincie Drente, Daan Huizinga ...
(Foto: Collectie Hans Schutte)

Schutte Tours kende naast de bussen die binnen de stadsdienst reden en de touringcars, ook een Schiphol Service. Hiermee werd enkele keren per week in de avond en soms ook 's nachts richting vlieghaven gependeld. Voor deze klus werd een Volkswagenbusje ingezet.

Schutte Schiphol Service

Schutte Schiphol Service rond 1973 ...
(Collectie: Hans Schutte)

In verband met een wijziging van de kleurstelling van de touringcars binnen het bedrijf, in 1974, was de nieuwe Volvo B58/Domburg, de eerste touringcar die in de kleuren van de KLM (blauw) werd gespoten. Hans Schutte had iets met het KLM-blauw en liet alle touringcars van het bedrijf in deze kleuren overspuiten. Een van zijn wensen was daarna nog een keer een foto van zijn touringcar voor een grote Boeing 747 te maken. Helaas werkte de KLM daar niet aan mee en moest hij wat anders verzinnen. Op een dag reed hij richting de vlieghaven en kon hij doordringen tot bij de grote "vliegmonsters". Doordat de bewaking ervan uitging dat het een KLM-bus betrof, kon hij de bus vlak voor zijn gewenste Boeing 747 parkeren. Gauw een foto gemaakt en snel wegwezen was zijn devies. De foto had hij binnen.

Schutte Volvo B58 Domburg Schiphol

De Volvo B58/Domburg, Bus 33 in de KLM-kleuren voor de Boeiing 747 ...
(Collectie Hans Schutte)

Mede door de bemoeienis van de landelijke politiek met het lokale openbaar vervoer in de jaren zeventig, werd langzaam maar zeker duidelijk, dat deze niet tevreden was over de vele kleine busondernemingen die binnen dit vervoer te vinden waren. Men ging voor de schaalvergroting. Hiermee werd ook duidelijk, dat in Zwolle het einde van het Schutte-tijdperk naderde.

Schuttebus Luttekestraat Zweedse fotograaf

Een bus van de stadsdienst op de hoek van de Luttekestraat met de Voorstraat.
Deze foto is gemaakt door een Zweedse fotograaf in opdracht van Volvo.
De foto werd gebruikt voor de Volvo buscatalogus en ging zo de hele wereld over ...
(Foto: Collectie Hans Schutte)

In 1982 was het einde ook daadwerkelijk het geval. Door een staking m.b.t. de lonen van onder andere de buschauffeurs binnen de stadsdiensten in ons land, werd door de FNV, de Federatie van Nederlandse Vakverenigingen, een aantal bedrijven aangewezen waar gestaakt zou moeten worden. Onder deze bedrijven bevond zich ook de Busonderneming Schutte Tours. Wel was het vreemd, dat het bedrijf aan de Vechtstraat, waar geen enkele stadsbus was gestationeerd, werd geblokkeerd. Hier stonden na de verhuizing alleen nog een aantal touringcars. De blokkering van de garage had wel effect op de particuliere opdrachten die Schutte binnen het personenvervoer ontving. Hiervoor moest de firma bij andere bedrijven tourbussen inhuren. 

Ondanks dat de firma altijd het familiegevoel uitstraalde, ontstond er in die periode enige onenigheid met het personeel. Een aantal "verworvenheden" werden ingetrokken. Mede hierdoor werd door het personeel het vertrouwen in de directie opgezegd. Waar was het familiegevoel gebleven. De onenigheid kwam niet ten goede aan de sfeer die altijd binnen het bedrijf geheerst had. Deze sfeer had een behoorlijke dreun te verwerken gekregen, hetgeen uiteindelijk leidde tot verkoop van Schutte Tours aan de Nederlandse Spoorwegen. Deze laatste gaf de exploitatie van de stadsbusdienst in handen van de VAD ( N.V. Verenigde Autobus Diensten). Een Nederlands openbaarvervoerbedrijf dat op 1 januari 1981 was ontstaan door de fusie van de Veluwse Auto Dienst met de Flevodienst. Daarnaast kwam de sectie touringcars bij ONOG in Oldenzaal terecht. De lettercombinatie van dit bedrijf is gekozen vanwege de lijndiensten Oldenzaal - Nordhorn en Oldenzaal - Gronau die het toendertijd onderhield.

Schutte bus 61 VAD 06031993

De VAD-bus, voormalige Schuttebus Nr 61, rijdend over de rotonde van het Stationsplein, op 6 maart 1993 ...
(Foto: MijnstadMijndorp)

Een aantal jaren heeft de VAD de bussen in Zwolle in dezelfde kleuren, blauw-lichtgrijs, van Schutte Tours laten rijden. Dit als eerbetoon aan het bedrijf dat zo'n veertig jaar het straatbeeld van Zwolle had bepaald.

Na verloop van tijd kwam de stadsdienst in handen van Connexxion en gingen de blauw-lichtgrijze kleuren van Schutte Tours voor de Zwollenaar verloren.

"De busse van Skutte ... en loop'n det dutte", was een uitdrukking, die in zeer korte tijd voor de Zwollenaar een, niet meer weg te denken, stempel op de busonderneming werd. Praat je tegenwoordig met de oudere Zwollenaar over Schutte Tours, dan zal bij zijn eerste zinnen, deze uitdrukking de wereld in worden geslingerd.

Deze oerkreet was niet door Herman of Hans Schutte zelf bedacht. Nee, die eer kwam toe aan de Zwolse rijwielhandelaar Schutte, die in de jaren vijftig adverteerde in de rubriek "Blauwvingers" in de Zwolsche Courant. Een rubriek waar o.a. kleine advertenties voor de in- en verkoop van tweedehands goederen konden worden geplaatst. Ook was er een rubriek ondergebracht waar kleine zakenadvertenties stonden vermeld.

"Een fietse van Skutte ... en loop'n det dutte", was de originele creatieve slogan ter promoting van zijn rijwielhandel. De Zwolse samenleving heeft deze uitdrukking in de loop der jaren op de stadsbusdienst van Schutte Tours geprojecteerd. Tot en met en zelfs na de overname van het bedrijf in 1982, is de slogan een stil verbond gebleven tussen het autobedrijf en de Zwollenaar. Wie kent het niet?

Zelfs in de roemruchte ZAC revue, een theatershow die bij ieder lustrum van de voetbalclub ZAC werd opgevoerd, alsook in de Carnavalsoptochten, kwam de slogan wel ergens ter sprake of werd het op een of andere manier in beeld gebracht.

Opening Schuttebusbrug 09022019 7V6A5555 640px

Samen met wethouder Ed Anker onthulde Hans Schutte de nieuwe naam voor de busbrug op 9 februari 2019 ...

Al ligt de tijd van het prachtige bedrijf, gesticht door Herman Schutte, in een ver verleden, Zwolle zal er in de toekomst altijd aan herinnerd worden. Op 9 februari 2019 is de nieuwe, futuristische busbrug, die van Zwolle-Zuid, over het spoor, naar de Willemskade loopt, vernoemd naar het bedrijf van de jongeman, die in 1937 een risicovolle beslissing nam, een stadsbusdienst zonder één cent subsidie op te starten. Met de naam Schuttebusbrug gaat deze nieuwe en alleen voor bussen en hulpdiensten toegankelijke brug, de toekomst in.

Opening Schuttebusbrug 09022019 7V6A5656 640px

Een trotse Hans Schutte, zoon van de oprichter van Schutte Tours, bij het net door hem onthulde naambord op de busbrug ...

Naast de nieuwe Schuttebusbrug werd op dezelfde datum een nieuw gebouwd busstation aan de zuidkant van het station, officieel geopend. Het drukke busverkeer dat anno 2019 aan de noordkant, zowel op het Stationsplein als op de Oosterlaan, onveilige situaties veroorzaakte, was voor de gemeente een reden een nieuw busstation aan de zuidzijde te bouwen. Per 17 februari 2019 is deze in gebruik genomen en vinden er vanaf die datum zo'n 1800 aankomsten en vertrekken van autobussen plaats. 

Bussen Oosterlaan Stationsplein 11022019 7V6A7403

Het drukke busverkeer op het Stationsplein en de Oosterlaan (2019) ...

De basis van beide nieuwe projecten, het busstation en de busbrug, ligt eigenlijk bij Herman Schutte, de jongeman uit Olst, die in mooie en moeilijke tijden, zijn busdienst overeind heeft weten te houden. Dat de busbrug naar hem is vernoemd, is dan ook niet meer dan terecht.

Busstation noordzijde 18022019 7V6A8181

 

Busstation noordzijde 18022019 7V6A8192

Kort na de ingebruikname van het nieuwe busstation aan de zuidzijde,
ging de schop aan de noordkant van het station (18022019) al snel de grond in ...

Bron:
Wikipedia
Toen Schutte nog door Zwolle reed
Zwols Historisch Tijdschrift - Van paardetram tot "de busse van Skutte ... en loop'n det dutte" (Jaargang 2004 - nummer 1 - Willem van der Veen)
Hans Schutte

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.