Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Tekst brief: Aanvraag titel Hofleverancier door Jan Logtenberg

Aan
Hare Majesteit de Koningin
Regentes der Nederlanden.

Mevrouw!

Geeft met den diepsten eerbied te kennen: Jan Logtenberg veehouder en melkverkooper wonende in de Assendorperstraat te Zwolle;

dat hem de hooge eer te beurt gevallen is, tijdens het verblijf van Hare Majesteiten de Koningin en de Koningin Regentes in de gemeente Zwolle, twee malen per dag ter Hoogst deze geever gebruik, melk te mogen leveren aan den Heer Commissaris der Koningin in de Provincie Overijssel;

dat hij vertrouwt dat op de qualiteit der geleverde melk in geen enkel opzigt eenige aanmerking is gemaakt, maar zij integendeel in allen deele goed zal zijn bevonden en dat hij dat vertrouwen grondt, allereerst op de omstandigheid dat hij er eenen uitmuntenden veestapel op na houdt (zijnde hij immers ter dien zake reeds tweemalen van wege de Geldersch Overijsselsche Maatschappij van Landbouw met verguld zilver en zilver bekroond) en in de tweede plaats op het feit dat hij vooral gedurende het verblijf der vorstinnen in Zwolle, met buitengewone voorzichtigheid en nauwkeurigheid bij het melken enz. is te werk gegaan;

dat hij zoo gaarne, mede als herinnering aan de onvergetelijke dagen van 2 tot 5 September 1895, verlof zoude bekomen om den titel van Hofleverancier te voeren;

Redenen waarom requestrant met diepen eerbied Uwe Majesteit verzoekt:

dat het Uwe Majesteit goedgunstiglijk moge behagen, requestrant den titel van Hofleverancier te verleenen.

Zwolle 9 September 1895

't Welk doende enz.

Jan Logtenberg

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.