Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Gevelstenen in onze stad

Korenbloemstraat 92

Gevelsteen Korenbloemstraat 92 7V6A2938

Het bouwen van woningen was ooit een van de taken van de gemeente Zwolle. Halverwege de 20e eeuw is deze taak over genomen door de woningbouwverenigingen, als Openbaar Belang, Beter Wonen, Samenwerking, Stichting Volkswelzijn, St. Joseph en AZCW, Eigen Haard, etc.. Woningbouwverenigingen met verschillende achtergronden, zo had St. Joseph een katholieke achtergrond en Samenwerking een protestants-christelijke en had de AZCW een socialistische inslag.

Een groot aantal van deze woningbouwverenigingen zijn in de loop der jaren gefuseerd of om welke reden dan ook, opgeheven.

Een aantal gevelstenen, her en der in de stad, doen nog herinneren aan de tijd van weleer. Zo zijn de huizen aan de Korenbloemstraat en de Gladiolenstraat gebouwd door de, tot het verleden behorende, Christelijke Woningbouwvereniging Samenwerking.

Op het hoekhuis, dat op het adres Korenbloemstraat 92 is gesitueerd, is indertijd in de zijgevel de bovenstaande herinneringssteen ingemetseld, met de tekst: "Woningbouwver. Samenwerking / Eerste woningbouw te Zwolle / na den Wereldoorlog 1940-'45 / December 1946".

Aan de bovenzijde heeft de steen een lichte boogvorming en aan de onderzijde laat de steen een sierlijke banderol zien, waar de tekst "December 1946" is uitgehouwen.

 

Leliestraat 11

Gevelstenen Leliestraat 2052

Ze zijn gebouwd in het jaar 1919, een aantal eensgezinswoningen aan de Leliestraat in Assendorp. De toenmalige R.K. Woningbouwvereniging St. Joseph, heeft het ontwerp van de woningen toendertijd in handen gelegd van de Zwolse Architectenbureau D. De Herder en Zoon.

In twee gevels van deze woningen zijn een gevelstenen aangebracht, die de herinnering aan deze Rooms-Katholieke bouwvereniging hoog moet houden. De ene steen heeft de afbeelding van een bebaard mannenhoofd, waarschijnlijk de patroonheilige St. Jozel voorstellende, en de tweede steen bevat het jaartal "1919", het jaartal waarin de woningen zijn gebouwd. Op beide stenen is als achtergrond een antieke spanzaag gebruikt.

Beide stenen hebben ook dezelfde tekst. Aan de bovenzijde staat de tekst "Bouwver:g", volledig "Bouwvereniging"en onderaan de stenen staat de naam van de bouwvereniging: "St. Joseph".

Gevelsteen Leliestraat 11 1782

 

Cyclamenstraat 1

Gevelsteen Cyclamenstraat 1772

 Beter Wonen, ook een van de oude woningbouwverenigingen, opgericht in 1908, die door fusie met de AZCW in 1998, is opgegaan in een nieuwe stichting, SWZ.

In enkele straten in de stad zijn er nog handtekening, zo noem ik ze maar even, te vinden die aan deze woningbouwvereniging doen herinneren. Zo ook in de Cyclamenstraat in de wijk De Pierik.

In het jaar 1951, werden een groot aantal eensgezinswoningen gerealiseerd in opdracht van deze woningbouwvereniging. De gevelsteen in de voorgevel van de woning op nummer 1 is hier een herinnering aan.

Na een ingrijpende renovatie van deze 237 woningen in de jaren 1980-1982, is onder de bestaande gevelsteen van 1951, na de klus, een tweede gevelsteen geplaatst.

De tekst van de oude, oorspronkelijke, gevelsteen luidt: "BETER-WONEN / 1951". De tweede steen heeft de tekst: "RENOVATIE 237 WON / 1980-1982".

 

Coetstraat 11

Gevelsteen Coetsstraat 8565

Na de Woningwet van 1901 kwamen meer en meer verenigingen en instellingen in beweging door het bouwen van woningen in de sociale sector.

Woningbouwvereniging De Volharding bouwde in het jaar 1904, een serie van 20 woningen, ontworpen door de Zwolse architect B.H.F. Ruberg.

In een Jugendstilstijl heeft de woningbouwvereniging een gevelsteen geplaatst, in de gevel van de woning die op de hoek van de Eendrachtstraat met de Coetsstraat is gebouwd.

Gevelstenen Coetsstraat 2016 7V6A4529

 

Eigenhaardstraat 12

Gevelstenen Eigenhaardstraat 7V6A4534

Ook deze gevelsteen doet weer herinneren aan de tijd ban eind 19e eeuw. De tijd dat er veel woningbouwverenigingen werden opgericht. De een voor de katholiek, de ander voor de protestant, veel van deze verenigingen hadden wel een achtergrond.

Deze woningbouwvereniging, met de mooie naam "Vereeniging tot Verbetering der Arbeiderswoningen Eigen Haard', kocht in 1894 in Assendorp grond op, om er een aantal arbeiderswoningen te bouwen. Mede door de groei van de Centrale Werkplaats van de Staatsspoorwegen, was er grote behoefte aan simpele woningen.

Gevelstenen Eigenhaardstraat 10052016 7V6A4539

De Eigenhaardstraat in 2016 met aan de rechterzijde de even nummers, die opgenomen zijn in de Gemeentelijke monumentenlijst ...

De woningen zijn ontworpen door de Zwolse architecten Willem en Frederik Cristiaan Koch en zijn in Neo-Renaissancestijl uitgevoerd.

Op de hoek van de Eigenhaardstraat met de Assendorperstraat is in de gevel van nummer 12 een gevelsteen aangebracht met de tekst "EIGEN HAARD / 1 JANUARI / 1894.".

De even nummers van het complex, dat een excellent voorbeeld is van de vroege sociale woningbouw, is in het jaar 2003 gerestaureerd. Na de restauratie zijn deze even nummers op de Gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

Gevelsteen Eigenhaardstraat 7V6A4537

 

Prins Alexanderstraat 15

Gevelstenen Prins Alexanderstraat 21032018 7V6A2926

De Zwolse architect Piet Lankhorst ontwierp in het jaar 1948 voor de Zwolse Algemeene Coöperatieve Woningbouwvereniging, A.Z.C.W. aan aantal woningen in de Prins Mauritsstraat en de Prins Alexanderstraat. De woningen zijn allemaal opgetrokken uit rode baksteen. De woningen zijn gebouwd door Bouwbedrijf F.A. Mensink en De Wilde uit NIjverdal.

De Woningbouwvereniging A.Z.C.W. is evenals de Woningbouwvereniging Beter Wonen, in 1989, opgegaan in een nieuwe en nog steeds bestaande woningbouwstichting S.W.Z.

In de woning, Prins Alexanderstraat 15, zit in de gevel een gevelsteen, die herinnert aan het jaar waarin de woningen gereed kwamen. De tekst luidt dan ook: "1949 / A.Z.C.W.", Hierin is het jaartal omkaderd.

Gevelsteen Prins Alexanderstraat 15 1736

 

St. Josephplein

St Josephplein 1930 PBKR3466

De panden aan het St. Josephplein in 1930. In de top van de gevel is de gevelsteen ingemetseld ...

De R.K. Werkliedenvereeniging St. Joseph liet, rond 1922, woningen bouwen in de Schilderbuurt, achter de Rembrandtlaan. Ook werd in dezelfde omgeving, aan het St. Josephplein een kantoorgebouw voor de St. Josephstichting gebouwd.

Josephplein 26042018 7V6A6320

De panden aan het St. Josephplein in 1930. In de top van de gevel is de gevelsteen ingemetseld ...

Het St. Josephplein in de wijk Diezerpoort, heeft zijn naam te danken aan de Rooms Katholieke Werkliedenvereeniging St. Joseph. Een vereniging die opkwam voor betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de gewone man.

Deze werkliedenvereeniging had, zoals gezegd, aan het St. Josephplein een kantoorgebouw gebouwd. Dit gebouw kreeg in een latere jaren de functie als wijkcentrum.

 

In het pand werd gecentreerd een gevelsteen aangebracht met de tekst: "St Joseph - Anno 1920". Deze steen is hedentendage nog steeds aanwezig op het plein. Niet in het gebouw van St. Joseph, niet in het wijkcentrum, maar in het rechtse pand van een serie van drie stadsvilla's. Deze stadsvilla's zijn op de plaats gekomen van het wijkcentrum, dat in 1999 werd gesloopt.

Gevelsteen St Josephplein 1851

De oude gevelsteen is gerestaureerd en in 2001 in de gevel zoals boven aangegeven, weer ingemetseld ...

Nachtegaalstraat 30

Kamperpoort Volkswelzijn Nachtegaalstraat 30 2003 DSC00004

Nachtegaalstraat 30 in 2003 ...

Helaas (?), de bovenstaande woning is niet meer ... De woning is evenals veel andere woningen in de wijk Kamperpoort, in het kader van de herstructurering van de wijk, met de grond gelijk gemaakt. Waar de oude gevelsteen, die doet herinneren aan de opdrachtgever voor de bouw van de woningen, is gebleven, is mij niet bekend.

De Zwolse architect Piet Lankhorst kreeg eind veertiger jaren van de Woningbouwvereniging Stichting Volkswelzijn, de opdracht voor het ontwerpen van 13 woningen aan het Nachtegaalplein en aan de Merelstraat. Ook de bouw werd gegund aan een Zwols bouwbedrijf, namelijk Linco Bouwbedrijf.

Op 22 juli 1950 zijn de woningen officiëel in gebruik genomen. Als aandenken van deze ingebruikname, was in de woning Nachtegaal 30, een gevelsteen geplaatst.

Kamperpoort Volkswelzijn Nachtegaalstraat 30 2003 DSC00005

De gevelsteen van de Woningbouwvereniging Stichting Volkswelzijn ingemetseld
in het pand Nachtegaalstraat 30 in de oude, verdwenen, Kamperpoort in 2003 ...

 

Bron:
Magazine Monumentendag 2009 - Marcel Overbeek

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.