Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Groen Zwolle

Droogte 2018 Weilanden 05082018 9950

Een zomer als die van 2018 vergeet je niet gauw. Een groot aantal weken achter elkaar was de temperatuur van dien aard, dat menig oudere naar lucht zat te happen en zat te mopperen. Jawel, mopperen. Dat is toch echt Nederlands, niet?. Als het regent wordt er gemopperd, als het warm is wordt er gemopperd, wanneer moppert een Nederlander nu niet?

Deze keer was het echter wel terecht. Het was soms niet te harden. Tweemaal een landelijke hittegolf in een korte periode is niet iets waar je blij van wordt. Wat dacht u van de landbouwers, die werden er niet gelukkiger van. Met de door het Rijk aangekondigde maatregelen, als sproeiverboden, was de angst de oogst te verliezen, groter dan ooit. Werd er toch beregend, dan kon men een boete verwachten van om en nabij de 1500 euro.

We hadden een droogterecord van 25 juli 1976, met een tekort aan regen van rond de 257 millimeter. Dat record is er in 2018 volledig aangegaan en stond eind juli 2018 al op 261 millimeter, met de mogelijkheid tot een stijging tot rond de 300 milimeter in het verdere verloop van de zomer van 2018.

Ook de waterschappen en waterbedrijven hadden het niet gemakkelijk en moesten een groot aantal impopulaire maatregelen aankondigen. Sproeiverboden, beregening en controles op en van de dijken was een dagtaak. Daarnaast moest de waterdruk verlaagd worden.

Groen Zwolle Droogte 2018 Koeien bijvoeren 0405

Groen gras was er nog nauwelijks, vandaar de boeren de hooivoorraad voor de aankomende winter aan moesten breken ...

Op TV werd er gewaarschuwd voor de dieren, zoals bijvoorbeeld konijnen, die zich in buitenhokken bevonden. Zorg dat deze binnen komen of probeer anders de hokken met koelelementen, bevroren lakens of bevroren flessen water, gewikkeld in doeken, koel te houden, was het advies. Het waren adviezen die we niet ieder jaar te horen kregen.

Groen Zwolle Droogte 2018 Algen 0358

De kleine wateren, zoals dit kolkje bij het Westerveldse Bos, gaven niet de indruk schoon en helder te zijn...

In grachten en recreatieplassen werd het ziek makende blauwalg veelvuldig aangetroffen. Zwemmen was op meerdere plaatsen afgeraden. De Zwolse fontein in de gracht langs de Burgemeester van Royensingel moest noodgedwongen eerder voor onderhoud uit het water worden gehaald. In verband met de blauwalg op diverse plekken in de gracht, stond de fontein al een tijdje uit. Hierdoor is het waterelement ook niet verlicht. Dit betekende ook, dat de fontein in de avonduren voor het vaarverkeer minder goed zichtbaar was, hetgeen gevaarlijke situaties op kon leveren. Vijvers en beken in ons land kwamen of dreigden droog te komen staan, waardoor de vissen en alles wat een vijver/beek kan bevatten, het bijzonder moeilijk kregen om te overleven. Zo zijn in meerdere beken en met name in Limburg door vrijwilligers vissen en andere levende wezens uit hun benarde posities bevrijd en elders weer uitgezet.

Droogte 2018 IJsselcentrale 7V6A7267

Waar normaal het water tot in de inham, aan de rechterzijde, staat, was op 1 augustus 2018 het water van de IJssel, bij de IJsselcentrale, tot ver beneden deze normale stand gezakt ...

Na een periode, waar Code geel aan de orde was, was het op 25 juli 2018 vanaf 10.00 uur in de morgen, dat het RIVM het Nationaal Hitteplan in werking stelde en dat tevens Code Oranje voor het gehele land, werd aankondigd. Dit betekende, dat geadviseerd werd voldoende te drinken, de woning koel te houden en lichamelijk inspanning zoveel mogelijk te beperken.

Vooral in de stedelijke gebieden werd door het KNMI verwacht dat het kwik sneller op zou lopen en gemakkelijk de 35 graden of zelfs nog hoger kon bereiken. In het Limburgse Archen werd de warmste dag van 2018 gemeten. Met 38,2 graden werd hier de hoogste temperatuur van ons land gemeten, hetgeen een evenaring betekende van de warmste juli-dag ooit in ons land.

Ook in onze eigen stad hebben zich enkele vervelende voorvallen, die te maken hadden met de extreme hitte, voorgedaan. Niet alleen hadden ook hier de ouderen het moeilijk, nee, ook de dieren in de omgeving van de stad kropen onde iedere boom die er ter plekke maar te vinden was. Ondanks de hitte, was zelfs een warme schaduwplek voor de beesten zeer welkom.

Groen Zwolle Droogte 2018 Schellerenkweg 7V6A7302

De Schellerenkweg, ook de "Groene Kathedraal" genoemd, kreeg het in 2018 behoorlijk te verduren ...

De weilanden rondom onze stad waren veelal van kleur verschoten. In Schelle, aan de Schellerenkweg, vielen door de droogte, grote takken van de meer dan 60 jaar oude Canadese populieren. In 1955 geplant, werden deze bomen in het jaar 2009 verkozen tot de mooiste bomen van de stad Zwolle. Tevens werd de Schellerenkweg tot een van de mooiste lanen van de stad uitgeroepen. De groeivorm van de bomen heeft er toe geleid, dat de weg in de volksmond de "Groene Kathedraal" werd genoemd. Hetgeen na de kap absoluut niet meer op zal gaan. Misschien is dan "Het kale kappeletje" wat meer in de goede richting. 

Droogte 2018 Takken Schellerenkweg 05082018 9797

Het kandelaberen van veertig Canadese populieren ...

Van de 109 aanwezige populieren is iets minder dan de helft blijven staan. Van de rest werden er veertig gekandelabeerd. Met andere woorden, hiervan werden uit de kroon takken verwijderd en de stam van de boom is gewoon blijven staan. Deze bomen zullen de plek blijven voor de specht en de vleermuis. De andere 69 bomen zullen met de grond gelijk worden gemaakt.

Droogte 2018 Takken Schellerenkweg 05082018 7V6A7612

De kapwerkzaamheden hebben zo'n twee weken in beslag genomen. Hierdoor is een gat in het landschap ontstaan, dat de eerste vijftig jaar niet meer die uitstraling zal hebben, als de oude vertrouwde bomenrijen van voor 2018. In het najaar van 2018 zijn op de plekken van de gekapte bomen nieuwe bomen geplant. 

Groen Zwolle Droogte 2018 Schellerenkweg 7V6A7292

Met het vallen van de takken was er een levensgevaarlijke situatie ontstaan, die daadkrachtig en snel door de verantwoordelijke instanties werd onderkend. De weg werd acuut door de gemeente afgesloten.

Groen Zwolle Droogte 2018 Schellerenkweg 9073

Ondanks de afsluiting van en de waarschuwingen rond de Schellerenkweg, zijn er natuurlijk altijd mensen die het beter weten en zonder blikken of blozen de hekken omzeilen en hun weg vervolgen. Enig besef van het gevaar is bij hen volkomen verdwenen. Een gegeven, dat eigenlijk al eeuwen oud is. Al met al is de onverwachte boomkap een vervelend resultaat van de hitte die in de zomer van 2018 heerste.

Boomkap Schellerenkweg 15082018 0861

Na de kap van de populieren is er bitter weinig meer van de "Groene Kathedraal" over. Er zijn veel bomen gekapt en veel bomen zijn tot een bepaalde hoogte ingekort. Dit allemaal omdat het zo warm was in 2018.

Boomkap Schellerenkweg 15082018 0815

Ook de massale vissterfte in de vijver bij de Dobbe in de AA-landen was een heftig en treurig aangezicht. In de in haast aangevoerde container bevonden zich op een gegeven moment duizenden vissen. Van karper tot voorn, van snoek tot zeelt en van brasem tot paling, al deze vissen vonden een langzame en verschrikelijke dood in het zuurstofarme water van de ondiepe vijver aan de Zwartewaterallee.

Groen Zwolle Vissterfte Dobbe 06082018 0137

Medewerkers van het waterschap en meerdere vrijwilligers van de Hengelsportvereniging Zwolle zijn uren c.q. dagen bezig geweest om de dode vissen te bergen en wat er nog leefde over te zetten naar andere veilige wateren.

Met grote schepnetten waden de redders in nood door het ondiepe water, om de soms kilo's wegende vissen in grote emmers af te voeren naar een gereed staande container. In deze container waren het de, binnen een aantal minuten, aanwezige vliegen, die bezit namen van de berg vis. De stank was niet te harden. Een vissalade ruikt net even anders! Af en toe kwam er een schreeuw, dat er een nog levende snoek was aangetroffen. Een schreeuw die ik graag wat vaker had willen horen.

Droogte 2018 Dode Vis Dobbe 05082018 0052

Evenals de Wavin-vijver in Holtenbroek, staat de vijver van de Dobbe niet in een rechtstreekse verbinding met andere watergangen, zodat aanvoer van vers water mogelijk zou zijn. Dit betekent, dat hier eerder een catastrofe, als deze, kan plaatsvinden dan in vijvers waar deze verbinding wel aanwezig is. 

De bedrukte gezichten van de vrijwilligers lieten duidelijk zien, dat dit ook voor hen een onprettige klus was. Misschien was het waden door het water met deze warmte een enigszins verkoelend gegeven, waar ze wel blij van werden, maar de actie ansich, was een zeer treurige. Met netten achter zich aan zeulend kwamen zij om de zoveel tijd naar de walkant om deze weer te legen voor een volgende actie. Als je zag dat er karpers bij lagen van vele kilo's zwaar, dan kan ik mij voorstellen, dat het zeker deze mensen, niet koud liet. Allemaal effecten die in de extreem warme zomer van 2018 zich aandienden.

Ik heb weleens gehoord dat de bomen achter de honden aanliepen om enig vocht te kunnen bemachtigen. Nou, met deze warmte zou je het nog gaan geloven ook.

Groen Zwolle Droogte 2018 Grasmaaien 0311

Op de hoek van de Bachlaan en de Klooienberglaan, in Holtenbroek, waren twee tractoren, voor de flat, bezig met het maaien van het gras om deze naderhand te verzamelen. Het leek wel of er een woestijnwind aanwezig was, die het stof tot meters hoog de lucht in blies. Op een gegeven moment waren de tractoren niet meer zichtbaar en moesten de fietsers die, vanaf de Bachlaan de Twistvlietbrug op moesten, zich driemaal bedenken om door deze stofmuur heen te trappen.

Groen Zwolle Droogte 2018 Grasmaaien 0345

De ROVA moest aan de slag met bladblazers, aangezien de bomen ook de weg kwijt waren en hun bladeren massaaal deelden met de Zwolse aarde. Nee, zo'n zomer als deze heb ik van mijn, toch niet meer piepjonge, leven nog nooit meegemaakt.

Groen Zwolle Droogte 2018 Bladeren 0372

Vallende bladeren, alsof het herfst was ...

Of een en ander met de klimaatverandering te maken heeft, weet ik niet. Daar hoor je verschillend over. Het kan ook een incidentele hete zomer zijn geweest, die één keer in de vijftig jaar voorkomt. Een ding is zeker, de koperen ploert mag wat mij betreft wel weer even een pauze van een tiental jaren inlassen. Warmte is heerlijk, maar dit .....

Meer foto's van de boomkap in de Schellerenkweg

Meer foto's van de ruiming van dode vissen in de Dobbe

Meer foto's van de resultaten van de recorddroogte in het jaar 2018

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.