Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Foto's van Zwolle
Naar Zwolse herinneringen

O-k ok wè iens een stukkien wolle skrieven aover miende jeugd. Veurwaerde, ’t mos wè aover Zwolle gaon. Now jao. Kiek ik kanne niet alles in geuren en kleuren uut de doeken doen zonder Jacco vot te gèven netuurlijk. Laot staon dä-k der plaegies bi’j kanne doen. Now ef Zwolle ele ärchiefkasten vol met olde plaegies van Ons Swol dus ie mutten ze der maer bi’jbedenken zo-k zeggen.

As ie net as ikke al bi’jnao en alve iew rondskarrelen op dissende aerdkloot en meestentieds agees nooit niet iens echt völle wieder bint ewest as de Zwärte Dennen, Monnikkenbos en De Sallandse Euvelrugge, dan ku-j wè naogaon dät vrogger de wereld een enörme värre bedoelink wazze.

Wi’j kwammen vrogger niet völle wieder dan onzende eigen straote en de spööltuun tötdä-j een jöör of zesse wazzen. Vanof oew zeuvende, toen wier oew wereltien al ele stukken groteder. Ie zwierven deur de ganse buurte. Klommen in bomen en op skuurdäkkies. Zatten onder en baovenop bruggen. Pas as de lanteerns gongen brannen maken ie dä-j as de donder in uus kwammen. Ie kwammen allenig in uus umme te èten en te slaopen. As biesten zaggen wi’j der op ’t ende van de dag uut. Nog een wonder dät oew moe oe kon erkennen. Wi’j zullen dan ok nooit de smerigen boender vergèten. Dät ons vel now zo roew is ef niet zo völle met olderdom te maken, dä-k kan-k oe wè vertellen.

Zwolse Herinneringen Jacco Peperbus DSC00089

As wi’j iens een däggien votgongen, en dan bedoele ik echt een ende van uus, dan wazze dät elemaole de stad uut. Wi’j gongen dan op bezuuk bi’j femilie of bi’j ärnstig oge uutzonderink pakken wi’j een dierentuun of pretpärk (wat toentertied niet völle meer wazzen dan een eel groten spööltuun). Dan wazze dät een ele belèvenisse. As ie eel late weer bi’j Zwolle kwammen dan wazze de dag pas echt veurbi’j a-j de Iesselbrugge zaggen of aover kwammen. As dan de Pèperbusse opdoeken dan vulen ie oe weer elemaole op oew gemak.

Vrogger stak de Pèperbusse ok nog torenoge baoven de stad uut. Zo kon-e iederiene met gemak verwelkommen. Tègenweurdig mu-j oew uuterste best doen umme op tied ’t koepeltien te ontwaeren. Ie lopen now makkelijk kans umme em net te missen en dan e-j asnog een slechten dag.

Wi’j belèven alle daegen de meest spannende dingen. Dät is in ieder geval in oew kinderogen ’t geval. Now kieke ie der op terugge en zie-j der niet völle bi’jzunders an. Bellegien roppen. Veural uutdaegend bi’j die buurman die zo’n spionnegien veur ’t raam ad angen. Die kerel zag oe altied ankommen. Maken niet uut vanof welkende kante dät as ie an kwammen zetten. Een grotere uutdaegink wazze der netuurlijk niet. Ie waeren de man, as ie ’t veurmekander kregen ongezien die kerel veur Piet Snot nöör de deure te kriegen. Meestentieds echter mochen ie zwienen a-j niet deur die ge-aaiden ärdandig in de nekke egrèpen wier.

Ok de gruuntekerel mos nog mienig äppeltien an ons laoten. K-ebbe nogal iens de indruk dät ’t grut van tègenweurdigs nog muuite ef umme de iene bien veur de ander te kriegen. Wi’j konnen lo-pen.

Die zogenaamden gezonden kleur op onzende wängegies adden der welliswöör niet zo eel völle met van doen. Die adden wi’j vrogger an al die olde vellen te danken. Die olde opoe’s en tantes die ’t altied zo neudig vonnen umme oe in de wangen te kniepen umdä-j zo’n alderaerdigst kereltien waeren. BAH!

Video: de eerste mens voet an wal op de moane ...

Wi’j lèèfden wè in een spannende tied. Een tied wöörin ’t nog wè bi’j te sloffen wazze wat ter gebeuren maer wè net as now nog, niet te vatten. In onzende tied zetten de eerste mens voet an wal op de maone. Wi’j waeren al bliede as wi’j niet tussen wal en skip geraken. Al met al is ’t een wonder dät wi’j niks ebben aover-e-ollen an de eerpelkissies as wiegien en lateder de spielen van de box wöör as oew kop nog net tussen passen. Luusteren dät konnen wi’j ok al agees niet, maer ie leren vlot wat as iete betèkenen as ie met oew tengels an de kachel kwammen. Opoe ad nog een oltpotkacheltien, die zi’j al staoken met kaolen. Bi’j ons thuus wazze ’t al een medärne gèvelkachel. Zo’n koolmonoxide leverend gas geval. De Gröningse gasbelle wazze toen nog ’t allelujah.

Video: Beelden van een autoloze zundag  ...

Al kennen wi’j toen ok al wè crisis. A-k der zelf niet bi’j wazzen ewest dan a-k agees nooit niks niet geleufd van een autoloze zundag. Ie konnen op de snelweg spölen. Kom de now ies um. Al wört der ezegt dät de öllie opraken. Dus wie wèèt.

Spookrieders kennen wi’j toentertied ok nog niet. Der wazzen ok amper verkeer umme tegenan te klappen. Toch ad mien va der iens een grote zwärte ond veur. Dät ef mi’j een beste dukke egöven. Een ander maol kwam ons iens een bestel tegemoed die as wè te diepe in ’t glässien kon ebben ekèken. ’t Wazze zonten bestel van een welbekenden bakker uut Zwolle met een uut de kloeten ewassen gebäkkien op ’t dak. De kerel gebruken de ganse breedte van de straote as een zeiler die telkensmaol aoverstag mut. Der was gien ontwieken meer an. Een frontaeltien wazze ‘t gevolg. Wat een klap dät ‘t gaf. Wi’j zatten met de gebakken …. peren.

Gevöör leren wi’j kennen van wat wi’j uutdachen en uutalen. Internet lag nog in een värre toekomst en van computers adden wi’j nog agees nooit niet e-eurd. Wi’j dreien van olde kranten pielties die as wi’j deur een plestiek piepien votblaozen. Die dingen gongen machtig ärd en wi’j vonnen ’t nog mooier umme in de punte een spelde te stèken. Dan konn-e ärns in vaste blieven angen. Dät ’t veur ’t zelde ok een oog kon wèèn wussen wi’j toch agees niet. Ie kunnen makkelijk skriwwen van ‘lèvensgevöörlijk’. Maer oe kump een mense an die wieseid?

Wat wi’j ok merakels läkker vonnen, wazze met een stökkien in ondestront poeren. Wi’j adden zo al eel wat biologie töt ons enömmen veuras dät wi’j ’t op skoele kregen. Wi’j wussen al van struktuur, kleur en geur. Knikkeren dejen wi’j met biestenogen van ’t slachtuus. Värkensblaos veur ’t maken van voekepotten kregen wi’j van dezelde leverancier. Dus wi’j wussen wè wat.

Ok van oorzake an gevolg. Ie konnen een machtigen knal an de oren kriegen as ze oe te pakken kregen a-j wat van dät brune goetien ärns deur de brievenbusse skoeven.

Skoele wazze veur ons dus agees niet iens zo neudig. Jao lèzen en skrieven e-k der wè eleerd. Töt kramp in miende blauwe vingers an toe. Allenig in ‘Algemeen Bekakt Nederlands’. Zels mien sprèken mos van de juf veranderen. Mien Zwols wier niet geaccepteerd. As ’t kreng mi’j now nog iens zol kunnen metmaken. Ze zol an een rolberoerte stärven. Maer jao, die ef al een mooi bloemenpärkien op aer boek en jökt aer de koezen niet meer.

Ach, ’t bint andere tieden. Now mag ’t dialect en strèèktaalgebruuk weer. Miskien ad ’t beste mense zich der ok nog wè met kunnen verenigen. Wi’j doen tenslotte allemaole maer ons best umme te doen wat van ons verlangt wört. Be-alve netuurlijk @DeZwollenaer die dut zien ding.

Jacco de Zwollenaer

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.