Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Gebouwen en woningen

Synagoge DSC00017

De Thorarollen van de synagoge in de Samuel Hirschstraat ...

De Zwolse synagoge aan de Samuël Hirschstraat (vh Schoutensteeg) is voor de Joodse gemeenschap in onze stad de "nieuwe" synagoge. Het nieuwe gebouw werd gebouwd in de jaren 1898 en 1899. De ontwerpen waren van de uit Zwolle afkomstige architecten F.C. Koch (het gebouw) en L. Meijer (voorgevel). De straat is vernoemd naar de laatste opperrabijn van Overijssel, Samuël Juda Hirsch, geboren in Amsterdam en overleden in Zwolle (1872-1941).

Opperrabijn sjs hirsch 1872 1941 JHagedoorn

Rabbijn Samuël Jehoeda Hirsch de laatste opperrabbijn van Overijssel ...
(Foto: Particuliere collectie)

Voordat deze synagoge was gebouwd, had de Joodse gemeenschap van Zwolle een tweetal andere lokaties gehad, waar zij hun diensten hielden, hun boeken lazen en hun onderwijs uit de Thora verzorgden.

Van 1747 tot 1758 was dat de "Oude Munt", het oude munthuis van de stad Zwolle, aan de Bitterstraat. Van 1758 tot 1899 was dat de Librije, het uit de 16e eeuw daterende onderdeel van het kloostercomplex van de Dominicanen, aan het Broerenkerkplein. Dit deel van het complex had de Joodse gemeenschap van die tijd in bruikleen gekregen.

Door de toenemende groei van het aantal joden in onze stad, werd de Librije te klein en moest worden gezocht naar een nieuw onderkomen voor de op dat moment meer dan 1000 leden tellende gemeenschap.

Dit ruimtetekort werd een halt toegeroepen door de aankoop van een vijftal panden aan de Schoutensteeg (later Schoutenstraat) in 1892 met de bedoeling hier een nieuwe synagoge te bouwen. Na de goedkeuring van het bouwplan van stadsarchitect F.C. Koch in 1897, is na de aanbesteding, waar het project werd gegund aan aannemer L. Meijer Jr. de synagoge gebouwd.

Synagoge 00045

Bovenstaande plaquette aan de muur van de synagoge is een herinnering aan de inwijding van de synagoge op 21 juli 1899.
De datum op het wandbord geeft de joodse jaartelling weer ...

In 1899 was het zover, het gebouw was gereed en is op 21 juli 1899  onder grote belangstelling van joden en niet-joden ingewijd.

Tijdens de oorlogsjaren heeft de Joodse gemeenschap in Zwolle zwaar geleden onder de Duitse bezetting. De ooit zo bloeiende gemeenschap is in die tijd qua leden tot een minimum teruggebracht. Vreemd genoeg heeft het gebouw weinig te lijden gehad en is deze er bijzonder goed afgekomen. Er waren er niet veel, maar zij die er terugkeerden konden direct in het bijna onbeschadigde interieur hun diensten hervatten. 

Synagoge Selma Wijnberg 04052017 640 0751

Mede doordat de gemeenschap was gedecimeerd, kreeg men met verloop van tijd grote moeite het gebouw in stand te houden. Daarnaast bleek dat het gebouw in de jaren na de oorlog behoorlijk had ingeleverd en een restauratie was dan ook onvermijdelijk.

Na een eerste subsidie konden een aantal zaken direct aangepakt worden, zoals de buitenzijde, de hoofdingang en het bijgebouw. Dit was echter maar een deel van wat er nog allemaal gebeuren moest. Met de aanvraag van een tweede subsidie, die ook werd toegekend, moest de gemeenschap zelf ook een financiële bijdrage leveren, om de niet subsidiabele kosten te dekken. Mede door het aantal leden in die tijd was dit een behoorlijke ingreep voor de leden.

Met de bovenstaande subsidies was het alleen gelukt het gebouw te behouden. Het beheer in de toekomst was nog steeds een probleem. Dit heeft geleid tot het oprichten van een Stichting "Voortbestaan Synagoge Zwolle". Het doel van deze stichting was en is gelden in te zamelen om een restauratie van de synagoge mogelijk te maken en het onderhoud voor de toekomst veilig te stellen.

De broodnodige restauratie vond in de jaren 1984 tot 1899 plaats. Tevens zijn er tijdens deze restauratie plannen ontwikkeld om de synagoge niet alleen een godsdienstige invulling te geven, maar ook open te stellen voor culturele en educatieve items. Hierbij werd gedacht aan lezingen, tentoonstelingen, concerten, vergaderingen,  cursussen, etc. Niet alleen voor Zwollenaren met een joodse achtergrond, maar voor de gehele bevolking van de stad.

Naast de vaste gebruikers van de synagoge, de Nederlands-Israëlitische Gemeente Zwolle, de Stichting Judaica Zwolle en het Genootschap Nederland-Israël, afdeling Zwolle, heeft deze stap voor de Joodse Gemeenschap goed uitgepakt en hebben in de loop der tijd meerdere niet-joodse organisaties gebruik gemaakt van het gebouw. Het ging dan veelal om concerten.

Synagoge Cornelissen DSC00069

Oud-schoolmeester en karakteristieke Zwollenaar Wil Cornelissen (Overl. 13-12-2014), lid van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle,
leest aandachtig in de oude literatuur van de synagoge (2002) ...

Bij de herinwijding van de synagoge op 20 september 1989 werd tevens de straat, die van de Nieuwe Markt naar de hoofdingang van de synagoge loopt, vernoemd naar de laatste Overijsselse opperrabijn Samuël Juda Hirsch, de Samuël Hirschstraat, voorheen Nieuwe Markt geheten.

Ondanks het dalende aantal leden binnen de gemeenschap, anno 2005 nog maar 45 leden, en de zware inspanningen die er door de jaren heen geleverd moesten worden, is men altijd in staat geweest, vanaf 1899 tot heden, deze synagoge als het religieuze centrum voor de Joodse gemeenschap in Zwolle te behouden. Een groot deel van dit succes is te danken aan de Stichting "Voortbestaan Synagoge Zwolle" en de nevenactiviteiten die tegenwoordig in het gebouw worden georganiseerd.

Synagoge 00067

Het voormalige vrouwenbalkon ingericht als tentoonstellingsruimte ...

Zo is sinds mei 1992 het voormalige vrouwenbalkon van de synagoge ingericht met een permanente tentoonstelling over het Joodse leven in Zwolle en omgeving.

Ook werd op 4 mei 2017 de synagoge het middelpunt van het verhaal van Selma Wijnberg, de enige vrouw die Sobibor overleefde. Een heel vervelend en beschamend verhaal, dat menigeen tot in het diepst van zijn/haar hart heeft geraakt.

Op deze dag werd in de synagoge een permanente beeldverhaal en tentoonstelling geopend, waarbij zo'n 37 familieleden van Selma, vanuit alle hoeken van de wereld, bij aanwezig waren. Selma zelf had een te broze gezondheid om bij deze opening aanwezig te zijn. Onderaan deze pagina kunt u het verhaal van Selma Engel-Wijnberg lezen.

Synagoge Selma Wijnberg 04052017 640 7V6A2932

De honderden Zwolse joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten staan in de synagoge aan de Samuël Hirschstraat met hun naam, geboortedatum, het jaar van overlijden en de plaats waar het overlijden heeft plaatsgevonden, op grote wandborden vermeld. Buiten het aantal personen is alleen het zien van de borden al een indrukwekkend gebeurtenis waar je stil van wordt. 

Stille Omgang 2017 7V6A3619

Stille Omgang op 4 mei 2017 ...

Tijdens de traditionele Stille Omgang op de avond van 4 mei lopen honderden mensen vanaf de oude gevangenis aan de Spinhuisbredehoek door de binnenstad. Voordat de deelnemers bij het Terpelkwijkpark aankomen voor de grote jaarlijkse herdenking, lopen zij langs de synagoge, als groet van medeleven aan de joodse gemeenschap in Zwolle.

Bron:
Wikipedia
Stichting Judica Zwolle
Synagoge van Zwolle

Meer foto's van het interieur van de synagoge in 2002

Synagoge

Intro Herdenkingen Selma Wijnberg 7V6A3133 

Het verhaal van
Selma Wijnberg ...

  Synagoge

 Intro Joodse begraafplaats DSC00001

De Joodse Begraafplaats ...

 
   

 

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.