Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Gebouwen en woningen
Naar Grote of St. Michaëlskerk

Grote kerk 07032018 7V6A1630 Pano

Het wereldberoemde Schnitgerorgel in de Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle ...

Zoals in de omschrijving van de kerk al is gemeld, werd het uit 1500 daterende orgel door de blikseminslag en de daarop volgende instorting van de toren van de kerk zwaar beschadigd.

Door een particuliere financiering van het orgel door de Zwolse regenten Theodorus Hueten en zijn broer Bernardus Hueten, werd de bouw van het grote Schnitger-orgel mogelijk.

Beide heren waren bemiddeld en hadden groot aanzien in Zwolle. Theodorus was doctor in de rechten, advocaat, advocaat-fiscaal van de provincie en tussen 1675-1677 en 1705-1712 magistraat van Zwolle, terwijl zijn broer Bernardus doctor in de medicijnen, in de periode tussen 1690 en 1712 stadsmedicus van Zwolle en meensman (beëdigd vertegenwoordiger van de burgerij) was.

Grote kerk 07032018 1370

Onder zeer gunstige voorwaarden, waar een rentepercentage van 3% onderdeel van uitmaakte en waarbij bij overlijden de nog openstaande schuld zou vervallen, werd de deal gesloten. Dit tot volle tevredenheid van de meente en de raad.

Als dank werd door Pieter le Clercq een Latijns vers geschreven dat op de onderzijde van het orgel, gedragen door engelen is aangebracht.

Grote Kerk 07032018 1354

De tekst luidde: "Theodorus Hueten et Bernardus Hueten ad organi hujus structuram quatuor decim milia aureorum donaverunt ut Deus in coelo laudetur maximum alto et finis Musae principiumque Deus - 1721"

Vertaald: "Theodorus en Bernardus Hueten hebben voor de bouw van dit orgel 14.000 goudguldens geschonken opdat de grote God in de hoge Hemel geprezen worde en God het begin en het einde van de kunst zij - 1721".

Vincent Lübeck, organist en componist uit het Duitse Hamburg, gaf het advies het nieuwe orgel te laten ontwerpen en bouwen door de eveneens uit Hamburg afkomstige Arp Schnitger. Zo geschiedde. Helaas heeft de ontwerper nooit zijn ontwerp kunnen uitvoeren, omdat hij bij het gereed komen van het ontwerp, kwam te overlijden. Schnitger had twee zonen, Frans Casper en Johan Georg. Zij hebben het orgel gebouwd en in het jaar 1721 opgeleverd.

Naar aanleiding van een grondige schoonmaakbeurt 2000-2001 werd de toestand waarin het orgel verkeerde zeer duidelijk. In een rapport dat rond 2002/2003 werd samengesteld en uitgebracht door de door de Stichting Vrienden van het Schnitgerorgel in de arm genomen adviseurs, de heren J. Jongepier en ir. H. Kooiker, werden een reeks aanbevelingen gedaan. Na het bespreken van het rapport met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, kwam men tot de eindconclusie dat het orgel de aankomende jaren gefaseerd zal worden gerestaureerd.

Grote Kerk Onderhoud blaasmeganisme orgel 3721

8 Blaasbalgen voor restauratie op weg naar de firma Flentrop in Zaandam ...

De eerste fase aangaande het speel- en registermechaniek heeft reeds in 2008 plaatsgevonden. De tweede fase betreft de restauratie van 8 van de 12 Schnitgerbalgen. Maandag 15 juli 2013, vroeg in de morgen, zijn deze 8 balgen vanaf de zolder van de kerk met een hoogwerker uit de kerk gedragen en op transport gegaan naar de firma Flentrop in Zaandam. De derde en eindfase van de restauratie zal het pijpwerk van het wereldberoemde Schnitgerorgel betreffen.

De aanvangsdatum van deze derde fase was bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend.

Bron:
Wikipedia, folder "Een korte wandeling"
Elberts, Historische Wandelingen

Meer info:
Stichting Schnitgerorgel Zwolle

Meer foto's met betrekking tot het Schnitgerorgel

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.