Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Groen Zwolle

Westenholte Steenboerweg 14112017 4616

De Steenboerweg in november 2017 ...

In de wijk Westenholte is het al jaren geleden, voor het eerst, aan de kaak gesteld. Anno 2017 hoopte de gemeente Zwolle, dat er eens en voor altijd een oplossing voor gevonden zou worden.

Voor een aantal bewoners zijn de bomen verheven tot de "gruwelijke" eiken aan het Tijmpad/Steenboerweg. Je hebt voor- en tegenstanders van het kappen van de soms meer dan 60 jaar oude bomen. De reden die voor de kap aangevoerd is, is het zonlicht die de bewoners van de weg, zowel in de voor- als achtertuin, wordt ontnomen en het beschadigen van de auto's door de vallende eikels. Daarnaast is breuk van takken, die soms onverwacht op het fietspad belanden, een doorn in het oog van de voorstanders van het kappen.

In totaal gaat het om 26 eiken, die al jaren deel uitmaken van deze lokatie in de wijk. Begin 2016 kregen de bewoners van de gemeente het bericht dat de eiken vervangen zouden worden door 8 zuileiken en 13 sierkersbomen. Terwijl ik dit artikel schrijf leven we in de maand november 2017 en zien we dat de kap van de bomen nog steeds niet heeft plaatsgevonden.

Westenholte Steenboerweg 14112017 7V6A4367

De Steenboerweg in november 2017 ...

Ook hier is een reden voor. De Stichtng Zwolle Groenstad heeft een rechtszaak aangespannen tegen het College van Burgemeester en Wethouders van de stad. Op maandag 13 november vond de groene confrontatie in de rechtszaal plaats.

Waar de ene partij de bomen ziet als een karakteristieke uitstraling van de wijk, ziet de gemeente de kap als een algemeen maatschappelijk belang. De bewoners van de 8 huizen die grenzen aan het prachtige fietspad en die de kap als enige oplossing zien, zien de bomen als kolossale monsters die hun levensgenot behoorlijk beïnvloeden.

Midden november leek het er op dat er een resoluut einde zou komen aan de bomen van het Tijmpad/Steenboerweg. Het college van B&W had een kapvergunning afgegeven. Echter was het de Stichting Zwolle Groenstad, die zich hiertegen verzette. Deze stichting, heeft nadat haar ingediende bezwaar door de Bezwaarschriftencommissie van de gemeente was afgewezen, haar toevlucht gezocht in het pad naar de rechter.

Zoals gezegd, gaat het in totaal om 26 eiken, tien eiken in de klasse "bijzondere bomen" en zestien die passen binnen de "groenstructuur" van de stad. Beide klassen mogen niet zo maar gekapt worden en hier is dan ook een vergunning voor nodig.

Eind november kwam de rechter nog niet tot een uitspraak. Volgens de rechter mag de gemeente Zwolle haar huiswerk overdoen, aangezien er beter gemotiveerd moet worden waarom de kapvergunning is verleend. De eerste punten waren dus in het voordeel van de stichting. De steekhoudende vraag in deze zaak was of het belang van de bewoners opwoog tegen het algemeen maatschappelijk belang om de bomen te laten staan waar ze staan.

Het besluit van het mogen kappen van de bomen werd dan ook door de rechter geschorst en de motivatie van de gemeente zal stevig opgekrikt moeten worden om de kap alsnog door te laten gaan.

Op 3 oktober 2018 werd door de rechtbank opnieuw gekeken naar het bezwaar die de Stichting Zwolle Groenstad had ingediend, aldus een artikel in De Stentor van 4 oktober 2018. Hierbij werd tevens vermeld, dat de rechtbank ook kritisch was en niet begreep  waarom er in een eerder voorstel vijf en naderhand tien van de bijzondere bomen moesten sneuvelen.

Door het bezwaar dat de Stichting Zwolle Groenstad indiende, dat de kap in strijd zou zijn met het bomenkapbeleid van de gemeente, is er enige tijd over heen gegaan, voordat er duidelijkheid kwam.

De rechter ging in november 2018 mee met de denkwijze van de stichting en gaf aan dat de kap wel degelijk in strijd was met het gemeentelijke bomenkapbeleid. De bomen moesten blijven staan. Een streep door de rekening van de gemeente Zwolle, die andere plannen had.

Hoewel de gemeente Zwolle zich er bij neer heeft gelegd, hebben de buurtbewoners nog altijd de mogelijkheid tegen deze uitspraak in beroep te gaan. We wachten af!

Bron:
Zwolle Groenstad
Boomzorg
Swollenaer
De Stentor

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.