Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Zorg
Naar Ziekenhuis De Weezenlanden

LeerlingenspeldLeerlingenspeld van het RK Ziekenhuis, die vanaf 1947 werd uitgereikt.
De combinatie van aardewerk met een metalen bevestiging, was niet de meest gelukkige.
Vaak brak de bevestiging tijdens de werkzaamheden af.
De uitgifte van deze speld heeft dan ook maar enkele jaren plaatsgevonden ...
(Foto: Particulier)

Je kon er trots op zijn, maar je kon er ook een bloedhekel aan hebben. Een speld op je revers, waaraan iedereen je rol binnen de verpleging van het ziekenhuis kon afleiden.

Toch was de uitreiking van je eerste speld een prachtige ceremonie die iedere verpleegkundige zijn leven bij zal blijven.

Vanaf het jaar 1883 werden de insignes opgespeld en gedragen. Het begon met een bescheiden, wit ivoren kruisje, met achterop het nummer van je diploma. Had je een diploma gehaald in de psychiatrie, dan was je goed voor een zwart kruisje. Beide van hetzelfde formaat. Het kruisje werd aan de bovenzijde van je "uniform" onder de kin vastgezet.

Leerlingenspeld Jenny DuijfLeerlingenspeld van Ziekenhuis De Weezenlanden dat na 1970 werd uitgereikt ...
(Foto: Partiulier)

De bovenstaande leerlingenspeld van Ziekenhuis De Weezenlanden werd uitgereikt na het pré-klinische deel van de opleiding. Je kwam hier alleen voor in aanmerking als er voldoendes bij de proefwerken waren gescoord en als je een goede beoordeling had gehad. Had je eenmaal de speld verworven, dan mocht je meer in het ziekenhuis gaan werken. Door het dragen van deze speld was er een duidelijk onderscheid tussen de leerlingen en de gediplomeerde verpleegkundigen.

Gedurende de opleiding werkten de leerlingen op meerdere afdelingen, waar na de theorieperiode, eerst onder begeleiding bepaalde handelingen mochten worden uitgevoerd. Bij voldoende vaardigheid werd de handeling in een praktijkboekje afgetekend en mocht de leerling de handeling zelfstandig uitvoeren. De titel "Verpleegkundige", mocht pas gevoerd worden als het eindexamen met succes was afgerond. De verworven speld mocht alleen gedragen worden als deze duidelijk zichtbaar was opgespeld.

Mede door de twee insignes kregen sowieso de bezoekers, die met het hospitaal te maken hadden en de patiënten zelf, vertrouwen in het personeel van het ziekenhuis. In die tijd waren er veel dienstmeisjes en vrouwen van laag allooi, waar weinig plaats voor was op de arbeidsmarkt, die graag een centje wilden verdienen in het nieuwe verpleegstersberoep. Een wit schort had bij de burger aanzien en om scheiding te maken tussen de gediplomeerde verpleegkundigen en de mensen die alleen in het bezit waren van een wit schort, werden de insignes ingezet.

Vanaf 1907 werd door de toenmalige beroepsorganisatie, NVV (Nederlandsche Verplegers Vakvereeniging), een eigen insigne ontwikkeld. Een redelijk grote bondsspeld, waar niemand omheen kon. Duidelijk herkenbaar voor iedereen. Het was dezelfde vereniging, die zich vanaf dat jaar inzette voor een wettelijk beschermd diploma, om eventuele miskleunen door onopgeleide mensen te voorkomen. De laatst genoemde insigne werd nog tot 1921 gedragen.

Minister P.W.A. Cort van der Linden, met Binnenlandse Zaken in zijn portefeuille, drong in 1914 er op aan, om een advies ter zake te ontwikkelen. In het jaar 1921 was het zijn opvolger, minister P.J.M. Aalberse die het Staatstoezicht op de eindexamens binnen de verpleegopleidingen instelde.

Speld ziekenverzorgster

Speld na diplomering Ziekenverpleging-A en de kraamaantekening tot 1970.
Ondanks dat het kruis blauw is, werd deze speld ook wel het "Zwarte kruis" genoemd, omdat men vond dat het werk van deze verpleeg(st)ers extra zwaar was ...
(Foto: Particulier)

Diplomahouders Algemene en bijzondere ziekenverpleging (Diploma A) en diplomahouders Verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen (Diploma B) werden per januari 1924 geacht c.q. verplicht het insigne te dragen. Wie het niet droeg bij het uitoefenen van zijn beroep, werd strafbaar gesteld. Naast het diploma, inclusief een eventuele kraam-, kinder- of wijkaantekening, en het insigne kregen zij een door de wet beschermde titel. De kosten van het eindexamen en het insigne moesten door de verpleegkundigen zelf worden opgebracht.

Steevast stonden in de uitgaven van het Tijdschrift voor Ziekenverpleging de verloren en gevonden insignes vermeld. Achter op de speld stond het unieke nummer van de A- of B-opleiding.

 

 

Kleding

Een verpleegster uit De Weezenlanden vertelt haar verhaal, dat speelt begin jaren zeventig van de vorige eeuw.

Er was geen voorschrift voor het dragen van een uniform in mijn opleidingstijd. Wel moest de kleding wit zijn. Als vrouw droegen we allemaal een katoenen jurk met een jasschort er achterste voren over heen. Ook deden we ons werk met een kapje op het hoofd. Bij de kledingset behoorde een stel katoenen kapjes, maar die werden maar weinig  gedragen. We wisten al snel de weg naar het manufacturenwinkeltje aan de Van Karnebeekstraat te vinden. Hier kochten wij papieren kapjes, die heel lang mee gingen. Het leuke daarbij was dat iedereen er wel een koket  modelletje van wist te vouwen. Het was duidelijk, dat het kapje zijn doel voorbijschoot. De insteek was namelijk het haar bij elkaar en in toom te houden.

In 1975 was onze groep de eerste leerlingengroep die zonder het kapje examen deed. Ik vergeet nooit meer dat de hoofdzuster na een vergadering van de hoofden in die tijd, de afdeling op kwam, haar kapje aftrok en van blijdschap hoog in de lucht gooide. 

Maar er waren nog meer voorschriften qua kleding. Gingen wij naar de eetzaal, dan moest het schort uit en moest een blauw vestje aan.

Wanneer de panty’s uitgingen weet ik niet precies meer, wel weet ik nog dat het in De Weezenlanden geleidelijk ging en dat er niet extreem veel ophef over werd gemaakt. In het Sophia Ziekenhuis ging dat anders. In de Zwolsche Courant stond destijds een foto van een groep verpleegkundigen die in de kamer van de directeur massaal hun panty’s uit trokken. Heel pikant voor die tijd. Die blote benen werden al gauw in lange uniform broeken gestoken en zo’n broek was natuurlijk veel handiger in het werk. 

 

Insigne KraamVanaf het jaar 1967 kwam voor het eerst de tekst "Verpleegkundige" op de speld te staan.
De ooievaar of te wel "de kraam" zat in die tijd bij de opleiding in ...
(Foto: Particulier)

De leerlingenspeld werd na een pré-klinische opleiding van 3 maanden uitgereikt. Een theoretische opleiding met meerdere stages. Was deze afgerond, dan kwam het "echte" verplegen in zicht en werd de verpleeg(st)er op zijn "eigen" afdeling geplaatst. Een plaatsing die telkens na een aantal maanden, na een goede beoordeling, wisselde, zodat je tijdens de opleiding mensen met heel veel verschillende ziektebeelden te verplegen kreeg.

De leerlingenspeld was uniek en mede door de tekst op de speld, aan, in welk ziekenhuis je werkte.

De komst van zorgprofessionals van buiten het ziekenhuis, die in het ziekenhuis geen witte kleding droegen, maar gewoon in hun eigen kleding hun werk verrichten, maakten, dat er vanaf die tijd een jarenlange discussie over het nut ervan op gang kwam. Was het statussymbool nog wel van deze tijd. Het gevolg was dat in 1977 de draagplicht is komen te vervallen. Ook het verplicht terugsturen van de speld naar de overheid was niet meer aan de orde. Nabestaanden, hadden voor de komst van de BIG-wet, de plicht, na het overlijden van degene die de speld had verkregen, deze terug te sturen. Met de komst van de BIG-Wet (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) in 1993, is deze verplichting komen te vervallen.

Speld na 1996

In 1972 is de opleiding verpleegkundige HBOV opgericht.
Bij het afsluiten van de opleiding ontving men bovenstaand insigne.
Onder het personeel werd het exemplaar ook wel de "blikken" speld of "Coladop" genoemd ...
(Foto: Particulier)

Voor menig gediplomeerd verpleegkundige was het na verloop van tijd toch een gemis. Het gemis van herkenning en erkenning door middel van een insigne. Vandaar dat in 1996 vijf nieuw ontworpen spelden met een "uitgestoken hand" het licht zagen, met voor elk opleidingsniveau een eigen kleur. Volgens de deskundigen zijn de spelden met de "uitgestoken hand" niet meer in Ziekenhuis De Weezenlanden gedragen.

Vanaf 1997 werden de onderscheidingstekenen niet meer uitgereikt.

Bron:
Een deel van de bovenstaande informatie is met toestemming uit het TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2017, nr. 5 verwerkt.
Canon Verpleegkunde
Florence Nightingale Instituut 
Jenny Duijf-Flobbe

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.