Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Straten en pleinen

Cafe De Zon 1950 FD021767 Jan Drost

Café De Zon aan de Rijksstraatweg 35 in 1950, een belangrijke, met klinkers bestrate, handelsweg richting Twente ...
(Foto: HCO FD021767 - Jan Drost)

De verbinding tussen Zwolle en het Twentse land was in vroegere tijden alleen maar mogelijk via de Oude Twentse weg. Het was in die tijd een belangrijke weg voor de handel tussen beide regio's. U moet nu niet denken aan een prima geasfalteerde weg, nee, het was een verharde zandweg voorzien van karresporen met al zijn ingebouwde onvolkomendheden.

Zoals zoveel wegen in ons land, heeft ook de Oude Twentse weg in de loop der jaren een complete metamorfose ondergaan. De route is nog deels te vinden, maar over het geheel is de weg, na de aanleg van de bestrate straatweg naar Twente, rond 1830, verdwenen.

Heinoseweg Oud 5561

Het leven gaat door, de wegen worden drukker en na de asfaltering en meerdere wijzigingen c.q. aanpassingen aan de weg in het verleden, ondergaat deze, anno 2017, nogmaals een grote ingreep.

Heinoseweg Sloop De Zon 26092017 7V6A3151

Sloop van de aanbouw van het historische pand, waar ooit Café De Zon was gevestigd ...

"In verband met verlegging/verbreding van de N35 is de woning op het perceel Heinoseweg 8 door de Staat aangewezen te onteigenen en te slopen. Er wordt een vervangende woning en opslag c.q. berging gerealiseerd elders op dit perceel.". Deze tekst stond vermeld in het Gemeenteblad nr 91627 - Jaargang 2016, geplaatst op 13 juli 2016 op overheid.nl.

Na de betekenis in de historie van dit pand, is het een harde tekst om te lezen. Helaas is het ook niet het enige pand dat moest verdwijnen. Om de veiligheid en de bereikbaarheid van de stad Zwolle te verbeteren en te waarborgen moest er hoognodig wat gebeuren met de N35, die op drie meter van het pand zijn weg richting de stad en het oosten van onze provincie koos.

Al jaren zijn er plannen gemaakt, zijn er inspraakrondes gehouden, bezwaarprocedures opgestart en is er gewacht op de centjes van het Rijk. Al jaren is er gesteggeld over de problemen rond de N35. De weg was te vol en er gebeurden bij regelmaat aanrijdingen. Iedere ochtend ontstonden er kilometers lange files voor de poorten van de stad en werden de bewoners van Wijthmen gek van het overmatig gebruik van de sluipwegen door ongeduldige passanten.

De voor Zwolle zeer belangrijke verbinding met het oosten van ons land was er aan toe om opgewaardeerd te worden. Tot aan de Koelmanstraat, halverwege Wijthmen met de Ganzepanbrug, zal in de eerste fase van het totale project richting Nijverdal en verder, de weg worden uitgevoerd in 2 x 2 rijbanen. Daarnaast zal een deel van de weg verlegd worden, zodat Wijthmen wordt ontlast. Deze verlegging begint ter hoogte van Rekreatiecentrum Karba. Vervolgens loopt de weg tussen de achterzijde van Café-Restaurant De Mol en de voorzijde van Sauna Swoll door, om ter hoogte van de Koelmansstraat weer aan te sluiten op de oude N35.

Heinoseweg Viaduct 23072017 1081

Het viaduct in de N35, waarmee Wijthmen en de omliggende dorpen bereikt kunnen worden ...

In deze verlegging zal tevens een viaduct met op- en afritten worden gerealiseerd, zodat het verkeer Wijthmen en de Kroesenallee richting Dalfsen en Ommen kan bereiken. Ook het oude monumentale Café-Restaurant "De Mol" zal straks alleen via deze weg te bereiken zijn. 

Naast deze ingreep zal op de kruising van de Oldenelerallee met de Heinoseweg een fietsbrug worden gebouwd, zodat wandelaars en fietsers, bijvoorbeeld uit de richting Zwollle-Zuid naar de Wijthmenerplas veilig de weg kunnen passeren.

Fietsbrug Heinoseweg 06102017 2161

Bouw van de Zalnébrug in 2017, de brug voor een veilige oversteek voor wandelaars en (brom)fietsers, in de N35 ...

Het gehele project is in handen van Rijkswaterstaat en wordt door aannemer Heijmans uitgevoerd. Op basis van de meest voordeligste inschrijver en het voldoen aan de gestelde criteria is Heijmans het project gegund. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind 2018 zijn afgerond.

In februari/maart 2017 werden de eerste kapwerkzaamheden verricht, kabels en leidingen verlegd en een aanvang gemaakt met de grondwerkzaamheden.

Het traject wordt voorzien van geluidsarm asfalt en er komen twee nieuwe onderdoorgangen voor de dassen in dit gebied.

Heinoseweg Witte huis N35 Sloop 11092017 8649

Sloop van het witte pand van de Familie Kwak met de gevelsteen "Willemina"- 1972" bij de ingang van het Karba Rekreatiecentrum ...

De sloop van het "Witte huis" bij het Recreatiecentrum Karba, dat in de mooie jaren bewoond werd door de familie Kwak en de aanbouw bij het voormalige Café De Zon/Stal "De Zunne", heeft in de maand september 2017 plaatsgevonden.

De sloop van het restant van Café De Zon, waar Gait en Toos Reuverkamp de scepter zwaaiden, zal na de winter c.q. in het voorjaar van 2018 plaatsvinden. Beide panden moesten verdwijnen aangezien deze in de route van de nieuwe N35 de doorgang letterlijk en figuurlijk in de weg zouden staan. Op de onderstaande foto's is duidelijk te zien hoe het pand van Café De Zon, de reconstructie van de N35 danig in de weg stond. Bij de asfaltering van het nieuwe weggedeelte van de N35 moesten in verband met de aanwezigheid van vleermuizen, die in het oude pand in hun diepe winterslaap waren gesukkeld, de voortgang van de werkzaamheden worden gestaakt. Volgens Rijkswaterstaat had men hier al rekening meegehouden, zodat de planning hier geen last van zou hebben.

Heinoseweg Cafe De Zon Asfaltering 24112017 5151

Tot zover en verder niet ...
Het oude Café De Zon blokkeert de voortgang van de asfalteringswerkzaamheden (24 november 2017) ...

Heinoseweg Cafe De Zon Asfaltering 24112017 5166

In het gemeentelijk persbericht d.d. 28 november 2017 werd vermeld dat de Heinoseweg (N35) vanaf de Ceintuurbaan tot aan Heino per 1 januari 2019 een nieuwe naam zal krijgen. Er is voor een simpele, doch logische naam gekozen, de Nieuwe Heinoseweg.

Zwolle in Beeld heeft voor u de oude situatie en de nieuwe situatie in beeld gebracht, om nog eens terug te kijken hoe het was en hoe het er nu uitziet. U weet zelf wel hoe gauw het oude is vergeten. Mede omdat we weer heel snel aan de nieuwe situatie zijn gewend is het altijd leuk terug te kunnen kijken op hoe het ooit is geweest.

Bron:
Rijkwaterstaat
Aannemer Heimans

Straten en pleinen

Intro Heinoseweg Oud 5561

De oude Heinoseweg/N35
tot Wijthmen ...

     Straten en pleinen

Intro Reconstructie Heinoseweg N35 8693

Reconstructie
Heinoseweg/N35 2017 ...

     Straten en pleinen

Intro N35 Vleermuisportaal 4743

Vleermuisportaal ...

    

Straten en pleinen


Intro Heinoseweg Fietsbrug 26092017 0583

Aanleg fietsbrug in de
Heinoseweg/N35 ...

             
 Straten en pleinen

Intro Heinoseweg Viaduct 02102017 1745 

Aanleg viaduct in de
Heinoseweg/N35 ...

 

Straten en pleinen


Intro Cafe De Zon 2017 7V6A4126 

Café De Zon ...

  Straten en pleinen

Intro Heinoseweg De Mol 12102017 2548

Café-Restaurant De Mol ...

 
    Straten en pleinen

 Intro Heinoseweg Karba Karting 29022016 7V6A8730

Rekreatiecentrum Karba
Heinoseweg/N35 ...

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.