Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Zwols Bedrijfsleven
Vocaleum HtK dia10162 640

(Foto: Collectie Dick Hogenkamp (Harry ten Klooster))

In zijn jaren, was de Nederlandse Viltzeil-, Was- en Leerdoekfabriek De Vogel van Calcar NV, op de Verffabriek van Schaepman na, de oudste chemische fabriek in de provincie Overijssel. 

Het bedrijf dat in 1854 was opgericht, is genoemd naar de twee firmanten in die tijd, de heren De Vogel en Van Calcar. In haar oprichtingsjaren was de fabriek gevestigd in een oude boerderij aan het Achterom. De firma was één van de oudste behangfabrikanten in ons land en is ontstaan uit het wasdoekbedrijf van Van Calcar, dat in dat jaar met financiële steun van de vader van Petrus van Loo en zijn vennoot de heer F. de Vogel voorzien werd van nieuw beleid richting toekomst.

In eerste instantie werd binnen de fabriek wasdoek, op een zeer primitieve wijze, met de hand gemaakt. Het doek werd o.a. gebruikt voor rijtuigbekleding, kinderwagens en kettingkasten van fietsen. Later is men overgegaan naar de produktie van vloerzeil.

Kamperpoort Vocaleum accumulatoren 1923 HCO01 FDSTORK 04047 W 640

 Accumulator (Systeem Ruths) bij de vloerzeil fabriek Vocaleum (Vogel Van Calcar), Zwolle, 1923.
(Foto: HCO - HCO01_FDSTORK-04047_W)

Bij een bezoek aan een wasdoekfabriek in het Belgische Brussel, deed Van Calcar grote kennis op met betrekking tot de produktiemethodes. Deze kennis werd maar al te graag doorgevoerd in de Zwolse fabriek, waardoor de produktiemethode van zijn fabriek een geweldige push kreeg en tevens een enorme verbetering onderging.

Asbak De Vogel van Calcar met verloop

Asbak uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Viltzeilfabriek De Vogel van Calcar in 1954 ...
(Veilinghuis De Voorstraat)

Doordat men binnen de fabriek het produktieproces van de textiel- of gebitumeerd papieren drager tot in de finesses beheerste, was het gevolg, dat de stap naar de produktie van vinyl wandbekleding een zeer kleine was.

Rond 1880 werd het vloerzeil binnen een machinaal produktieproces voorzien van een textiel- of gebitumeerd papieren drager en werd onder het merk Oranje op de markt gebracht. In dezelfde tijd kwam ook het Engelse, machinaal vervaardigde, produkt op de markt, waardoor de Zwolse zeilfabriek over moest naar Engelse machines voor de vervaardiging van haar produkt.

Vocaleum 1854 dia3533

Koninklijke Nederlandse Viltzeil-, Was- en Leerdoekfabriek NV anno 1854 ...
(Foto: Collectie Dick Hogenkamp)

Men kon zich met deze investering redelijk staande houden, maar toen een Belgische fabrikant de concurrentiestrijd met de Engelse firma James Williamson & Son te Lancaster. aanging, werd de positie van de Zwolse fabriek er niet beter op. Geluk bij een ongeluk was, dat in die periode de Nederlandse regering een ministerieel besluit uitvaardigde, dat de kunstmest dat naar Indië werd geexporteerd in een dubbele verpakking moest worden verzonden. De Zwolse zeilfabriek sleepte de opdracht voor de produktie van de nieuwe verpakking binnen en hield zich daarmee op de benen.

De Engelse firma Williamson had intussen een groot deel van de markt verworven en besloot een overeenkomst met de Zwolse zeilfabriek af te sluiten. Een overeenkomst met betrekking tot de produktie en het vaststellen van prijzen. Hierdoor ontstonden nieuwe mogelijkheden voor de zeilfabriek.

Het duurde tot na de Eerste Wereldoorlog dat er weer geïnvesteerd werd in nieuwe machines en in uitbreiding van de fabriek. Zo werd er in het jaar 1923, onder de naam Vloerzeilfabriek v/h Firma De Vogel Van Calcar & Co, een leerdoekafdeling opgericht en kwam de fabriek plus minus 1932 met een viltzeil op de markt, dat onder de naam Vocaleum zijn weg naar de consument vond.

NL ZwHCO 1214 000062 Vocaleum 1945 640

De Vocaleumfabriek in 1945. Op deze plek staat anno 2017 het hoofdkantoor van Wehkamp ...
(Foto: HCO - NL-ZwHCO_1214_000062)

Luchtfoto Kamperpoort Wehkamp 2014 5307

Beeld van Wehkamp aan de Meeuwenlaan in de Kamperpoort vanaf de Peperbus in juni 2014. Op de achtergrond is de A28 zichtbaar en op de voorgrond de nieuwe Vogelbuurt.
Dit gebouw bevindt zich op de oude lokatie van de Vocaleumfabriek ...

Wehkamp 2013 7719 Pano 1100

Hoofdkantoor Wehkamp in maart 2013 ...

Samen met zijn echtgenote Renetta Petronella Broeker, kreeg Petrus van Loo twee kinderen, Willem Evert en Gerard Petrus. Beiden zouden later deel uit gaan maken van de directie van de fabriek.

Kamperpoort Buurtmuseum 19092017 7V6A1374

Deze buste van Petrus van Loo is te vinden in het Buurtmuseum Kamperpoort ...

In 1896 werd Huize Hofvliet gekocht door Petrus van Loo. Hij was toen eigenaar van de wasdoek – en vloerzeilfabriek De Vogel Van Calcar. Het huis was gelegen op een groen stukje Zwolle aan de monding van het Zwartewater. Nadat dit gebied door Petrus van Loo was aangekocht, kreeg het in de volksmond al gauw de naam "Het eiland van Van Loo".

In januari 1967 heeft de fabriek een naamswijziging ondergaan, de naam werd gewijzigd in Koninklijke Nederlandse Viltzeilfabriek Voca NV.

In dezelfde jaren zestig van de vorige eeuw, was de fabriek geen fabriek meer, maar een handelsonderneming , onder de naam Voca BV. Tegenwoordig maakt de firma onderdeel uit van de Nederlandse Verkoopmaatschappij van Balamundi International.

Speldje VocamuralHet in de jaren zestig uitgegeven speldje van het produkt Vocamural ...
(Foto: Particuliere collectie)

Kunststof wandbekleding is nog steeds het specialisme van de firma. Hoewel de produktiemethodes sterk veranderd zijn, maakt het eerste, rond 1880 machinaal vervaardigde, vloerzeil Vocamural, nog steeds onderdeel uit van de hedendaagse collecties.

In de jaren zeventig is door toename van het verkeer in en rond de stad en de daardoor noodzakelijke aanleg van geasfalteerde wegen, ook rond de wijk Kamperpoort, de wijk lichtelijk geisoleerd komen te liggen. De aanwezige industrieën werden hierin ook meegezogen. Tevens heeft de aanleg van het Zwolle-IJsselkanaal hierin een grote rol gespeeld. De verbinding met de polder, Frankhuis en Kampen, die in vroegere tijden zo belangrijk voor de stad, maar ook voor de wijk was, werd hiermee doorgesneden. 

Sloop Hoofdkantoor Vocaleum 26092017 7V6A3183

Het laatste restje historie van de Zwolse Zeilfabriek Vocaleum, het hoofdkantoor, is eind 2017, aan de sloper overgeleverd...

Een gevolg van de aanleg van het Zwolle-IJsselkanaal, is ook, dat de binding van de wijk met het Zwartewater is komen te vervallen, waardoor de fabrieken in de Kamperpoort langzaamaan verdwenen. De fabriek van de familie Van Loo was de eerste die als grote jongen hier het loodje moest leggen. Op deze lokatie is in 1975 het kapitale hoofdkantoor van de postordergigant/online warenhuis Wehkamp gerealiseerd. Echter had deze gigant geen enkele binding met de wijk zoals bijvoorbeeld de Vocaleumfabriek van Van Loo, Zwolse Biscuitfabriek of De Fenix heeft gehad. Zijn werknemers kwamen grotendeels van buiten de stad en zeker van buiten de wijk Kamperpoort.

Sloop Hoofdkantoor Vocaleum 26092017 7V6A3191

 

Sloop Kantoor Vocaleum 01112017 7V6A2295

 

C Sloop Hoofdkantoor Vocaleum 06112017 7V6A2728

In september 2017 is door de sloper het laatste deel van de Vocaleumfabriek, het hoofdkantoor, ten behoeve van de bouw van appartementen, met de grond gelijk gemaakt. Na de sloop werd door de Archeologische Dienst van de gemeente Zwolle nog een diepgravend onderzoek verricht.

Hoofdkantoor Vocaleum Archeo 06112017 7V6A2633

Stadsarcheoloog Michael Klomp onderzoekt de grond onder het hoofdkantoor van Vocaleum aan de Hoogstraat ...

Onder de voorzijde van het kantoor kwamen stadsarcheoloog Michael Klomp en zijn companen de resten tegen van een aantal kleine woningen. Bij verdere afgraving hoopte hij sporen of restanten tegen te komen uit de vroege tijd van de Hoogstraat. Dit bleek echter niet het geval. Hoe oud de Hoogstraat is, is nog nooit aangetoond. Wel werden er een aantal mestkuilen terug gevonden met wat scherven en muntjes.

Kamperpoort Vocaleum Archeo 08112017 4266

De stadsarcheoloog bij een ontdekte mestkuil ...

Kamperpoort Vocaleum Archeo 08112017 4243

De contouren van de grondlagen werden in detail vastgelegd voor verdere uitwerking ...

Ook kwamen er sporen van een waterstroom aan de oppervlakte, waarvan waarschijnlijk bij het archeologisch onderzoek dat plaats gaat vinden bij de Kop van Hoog, ook sporen gevonden zullen worden. Vanaf 1377 is het bestaan van de Hoogstraat duidelijk. De straat was in die tijd een dijkweg, die door het laaggelegen land slingerde. 

Kamperpoort Vocaleum Archeo 08112017 7V6A2827

Onder de kelders van de kleine woningen, bleken geen aanwijzingen te zijn, die er op wezen dat op deze lokatie eerdere bewoning was geweest. De wijze heren gaan er dan ook vanuit, dat de eerste woningen in 1858 op deze plek zijn gebouwd.

Vocaleum Nieuwbouw 21082018 7V6A1926

Het Studentencomplex "De Fabriek" in augustus 2018 ...

Na het afronden van het archeologisch onderzoek, duurde het niet lang voordat ontwikkelaar DHL, Bouwbedrijf Wessels Rijssen BV  de opdracht gaf met de bouw te beginnen van de 38 geplande studentenappartementen.

De bovenstaande foto laat zien dat het project al in een vergevorderd stadium was aanbelandt en met de afwerking van het complex, "De Fabriek" genaamd, was begonnen.

Vocaleum Nieuwbouw 21082018 1607

 

Vocaleum Nieuwbouw 21082018 1609.

Bron:
Kamperpoort - Dorp in de stad
Buurtmuseum Kamperpoort

IISG - Internationaal Instituut voor sociale geschiedenis
Wikipedia

Meer foto's van de sloop van het hoofdkantoor van Vocaleum in 2017

Meer foto's van het archeologisch onderzoek onder het gesloopte hoofdkantoor van Vocaleum in 2017

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.