Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Zwols Bedrijfsleven
Helders Biscuits Rondreisspel 1890 640px

Afbeelding op een van de gezelschapsspellen uitgegeven door de Zwolsche Biscuitsfabriek E. Helder & Co ...


Het pand van het voormalige logement "De Zeven Provinciën" stond en staat nog steeds op de hoek van de Harm Smeengekade en de Hoogstraat. Ooit een herberg, buiten de Camperpoort, aan de belangrijke weg in de richting van Kampen. Het was Antoni Bos die rond 1765 twee door hem aangekochte woningen af liet breken om een nieuw logement met stallingen voor paarden te bouwen. Het logement kreeg en droeg, tot aan de dood van Bos in 1772, de naam "De Grote Herberg" .

Na zijn overlijden is het pand in meerdere handen geweest en heeft het meerdere namen gedragen totdat het in 1786 de naam "De Zeven Provinciën" kreeg toebedeeld door een nieuwe eigenaar Pieter ten Zweege. Deze naam droeg het tot ver in de 19e eeuw.

Waarschijnlijk mede door de komst van treinverkeer en stations rond 1865, was overnachting voor reizigers in het logement niet meer noodzakelijk, waardoor deze een sterke daling in de overnachtingen te zien gaf. Het logemenet werd dan ook van de hand gedaan waarna de firma Doyer en Pruimers het nog een tijd in handen heeft gehad.

Helder Biscuit Wafelbakapparaat 1900 1910 NL ZlHCO 1214 FD020865 640

Wafelbakapparaat uit de periode 1900-1910 ...
(Foto: HCO - NL-ZlHCO_1214_FD020865)

Na een faillissement is het de eigenaar van de Zwolsche Biscuitsfabriek v/h E. Helder & Co, de heer E. Helder, die in 1881 de nieuwe eigenaar van het voormalig logement, alsook de voormalige, in 1877 herbouwde en als koffiehuis ingerichte remise, tot zijn eigendom mocht rekenen.

De biscuitsfabriek lag een eindje verder aan de Hoogstraat en breidde zich in de loop der jaren steeds verder uit richting de huidige Harm Smeengekade. Waarschijnlijk heeft de begane grond van zijn nieuwe aanwinst als kantoor voor de fabriek van de heer Helder gefunctioneerd.

luchtfoto oud zwolle073 Helder 1925 InPixio

Luchtfoto uit 1925 van Zwolsche Biscuitsfabriek, v/h E. Helder & Co. De straat links onder is de Hoogstraat ...
(Foto AVIODROME, Lelystad)

In 1893 werd de Zwolsche Biscuitsfabriek door de Brood-, Koek-, Biscuits- en Vermicellifabriek E. Helder & Co opgericht en ging onder de naam Zwolsche Biscuitsfabriek, v/h E. Helder & Co, de toekomst in. De fabriek maakte, zoals de tekst al aangeeft brood, koek, koekjes, biscuits en vermicelli.

Kamperpoort Helder biscuits 1920 1940 NL ZlHCO 1214 FD020862 640

Opname uit de Zwolsche Biscuitsfabriek tussen 1920 en 1940 ...
(Foto: HCO - NL-ZlHCO_1214_FD020862)

De oprichter, de Groningse bakker E. Helder was een vooruitstrevend man, die aan het eind van de negentiende eeuw de mogelijkheid schiep voor het bakken van koekjes aan een lopende band. Hiervoor installeerde hij een kettingoven.

Kamperpoort Helder Biscuits 1920 1940 NL ZlHCO 1214 FD020864 640

Apparatuur uit de Zwolsche Biscuitsfabriek in de periode tussen 1920 en 1940 ...
(Foto: HCO - NL-ZlHCO_1214_FD020864)

Het bedrijf had goede connecties in het verre Oost- en West Indië en exporteerde in de loop der jaren dan ook een groot deel van haar produktie naar dit gebied. Rond 1914 besloeg de oppervlakte van de fabriek rond de 4.000 m2 en was de fabriek qua aantal medewerkers een van de grootste van Zwolle. Er werkten in die tijd meer dan 200 mensen. Met een grote mate van waarschijnlijkheid is een groot aantal hiervan afkomstig geweest uit de Kamperpoort. Het bedrijf werkte met vier elektrisch aangedreven ovens, waarvan de stroom door de fabriek zelf werd opgewekt.

Helders Biscuits Aandeel 1915 640px

Bewijs van Aandeel uit het jaar 1915 ...
(Afbeelding: Historisches Wertpapierhaus AG - www.hwph.de)

Zwolse Biscuitsfabriek E Helder & Co 8 zww 640

De inpakafdeling met alleen vrouwelijke medewerksters in de beginjaren '50 ...
(Foto: Veilinghuis de Voorstraat)

Voor de inpakafdeling, waar de koekjes in blikken werden verzameld, had de fabriek veel meisjes in dienst, aangezien de koekjes met de gevoeligheid van een dameshand moesten worden benaderd en ingepakt. Het gevaar van breuk lag bij meisjes beduidend lager.

Sluitzegel Cato Helders Biscuitsfabriek Norp   Sluitzegel Helders Biscuitsfabriek Norp   Sluitzegel Seizoenijswafels Helders Biscuitsfabriek Norp   Sluitzegel Speelgoed Helders Biscuitsfabriek Norp
Sluitzegels van de Biscuitsfabriek E. Helder & Co te Zwolle ...
(Afbeeldingen: Archief Norp Zwolle)

Vanaf 1928 tot de opheffing van de fabriek in 1956 was de heer Jacobus Holshuijsen een zeer gewaardeerd directeur. Hij was zijn tijd ver vooruit en richtte voor zijn personeel een reisvereniging, een sport- en ontspanningsclub en een eigen pensioenfonds op. In die tijd nog nauwelijks aanwezig in het bedrijfsleven. Holshuijsen was zeer gezien en was veel te vinden in besturen van ondernemers- en brancheorganisaties. Ook voor de stad Zwolle was hij een onbezoldigd ambassadeur, die zijn stad overal waar hij kwam promootte. De komst van het Amerikaanse zuivelbedrijf M&R Laboratoria aan de Rieteweg, waar anno Abbott Laboratories is gevestigd, was een gevolg van zijn ambassadeurschap.

Helders Biscuits Aandeel 1939 640px

Bewijs van Preferent Aandeel uit het jaar 1939 ...
(Afbeelding: Historisches Wertpapierhaus AG - www.hwph.de)

De fabriek kende een roerige tijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Houdbare grondstoffen, zoals suiker, kolen, kruiden en reukstoffen werden in opdracht van de directie verborgen gehouden. Slechts een klein aantal medewerkers kenden de geheime opbergplaatsen.

De fabriek was in het bezit van één paard. Ook het paard moest er aan geloven en werd door de Duitsers gevorderd. Het was burgemeester Van Karnebeek, die dit heeft weten te voorkomen.
In maart 1941 komt de Sicherheitspolizei voor een gesprek met de directeur, de heer Holshuijsen het kantoor binnen. Het was namelijk zo, dat de Duitsers hadden ontdekt dat er koekjes met de beeltenis van Koningin Wilhelmina in de fabriek werden geproduceerd. Dat kon absoluut niet, dat was pure propagande voor het Huis van Oranje. De directeur had hier natuurlijk een heel andere kijk op en verklaarde, dat de koekjes waren goedgekeurd en dat hij de afbeelding nooit als een Oranjeteken had gezien. Hierop ontstond een stevige woordenwisselng die had kunnen eindigen in het ontslag van de heer Holshuijsen, de in beslagname van de biscuits en dat het bedrijf gesloten zou kunnen worden. De Duitse bedrijfschef van het bedrijf, de heer August Timm, komt op het lawaai af en doet een poging de zaak te sussen, hetgeen succesvol afliep. Wel werd hij naderhand door de Sicherheitspolizei nog enige tijd verhoord. Het eindresultaat was dat de fabriek de met Wilhelminabeeltenis geproduceerde koekjes uit de blikken "Gemengde Biscuits" wel moest verwijderen.

Zwolse Biscuitsfabriek E Helder & Co 2 zww 640

De voorbereiding van de bakker in de beginjaren '50 ...
(Foto: Veilinghuis de Voorstraat)

In de periode van Helders Biscuits in de Kamperpoort, heeft het bedrijf qua reclame niet stilgezeten. Meerdere gezelschapsspelen zijn door de Biscuitsfabriek uitgegeven. Het Rondreisspel, het Voetbalspel, het Holland - Indië spel en Helder's Vliegspel, allemaal gezelschapsspelen waar menig huisgezin, met z'n allen rond de tafel, van heeft genoten.

Zwolse Biscuitsfabriek E Helder & Co Album048 640

Ook op beurzen was de Zwolsche Biscuitsfabriek bij grote regelmaat vertegenwoordigd ...

Advertentie Helders Biscuits 1951 1

Advertentie uit het jaar 1951 "Van een Helder's biscuitje ... geniet je!" ...
(Afbeelding: Wijnand Veenendaal - grootmoederstijd.nl)

Ook heeft de Zwolsche Biscuitsfabriek aandelen uitgegeven. Een bewijs van deelname in het kapitaal van de firma. De koper werd bij aankoop als het ware mede-eigenaar van de Zwolsche Biscuitsfabriek.

Zwolse Biscuitsfabriek E Helder & Co 7 zww 640

Zowat het compete assortiment van de Zwolsche Biscuitsfabriek
in de etalage bij de Vivo-kruidenier  in de beginjaren '50 ...
(Foto: Veilinghuis de Voorstraat)

Na de Tweede Wereldoorlog heeft de fabriek nog een aantal jaren zijn producten aan de man kunnen brengen, totdat op 5 juni 1956 de fabriek werd opgeheven. Het eenvoudige koekje was bij de klant niet meer zo geliefd. Men wilde meer, dan alleen maar een meelkoekje. Men ging op zoek naar luxere tractaties. Daarnaast hadden de stijgende lonen en de teruglopende inkomsten tot resultaat, dat investeringen, die zeer noodzakelijk waren niet konden worden gedaan. 

Zwolse Biscuitsfabriek E Helder & Co 5 zww 640

Sorteerapparaat op de inpakafdeling van de fabriek in de beginjaren '50 ...
(Foto: Veilinghuis de Voorstraat)

De teloorgang van de Zwolsche Bescuitsfabriek had tot gevolg dat de familie Broek van de naastgelegen Zeepfabriek De Fenix het fabrieksterrein en de gebouwen overnam en dat in 1959 de gemeente Zwolle eigenaar werd van het voormalige logement "De Zeven Provinciën".

Bron:
Belfort Cultuurhistorie en monumenten - Onderzoek Harm Smeengekade 7 / Hoogstraat 1 - Website Tijdbeeld
Zwols Historisch Tijdschrift 2004 - nummer 3 - Wil Cornelissen

Foto's van bouwwerkzaamheden, rond 1940, bij de Zwolsche Biscuitsfabriek. (Met dank aan Veilinghuis De Voorstraat)

Foto's van de Zwolsche Biscuitsfabriek door de jaren heen. (Met dank aan Veilinghuis De Voorstraat)

Foto's van een bij de Zwolsche Biscuitsfabriek gehouden excursie in de jaren '50. (Met dank aan Veilinghuis De Voorstraat)

Foto's van feestelijkheden m.b.t. de Zwolsche Biscuitsfabriek in de jaren '50. (Met dank aan Veilinghuis De Voorstraat)

Foto's van een Franse Markt gehouden in Purmerend, in 1952, waar de Zwolsche Biscuitsfabriek was vertegenwoordigd. (Met dank aan Veilinghuis De Voorstraat)

Afbeeldingen van de gezelschapsspellen die de Zwolsche Biscuitsfabriek als reclamegift heeft uitgebracht. (Met dank aan HONGS)

Advertenties uit de jaren 1949, 1950 en 1951 die de Zwolsche Biscuitsfabriek in de krant heeft geplaatst. (Met dank aan Wijnand Veenendaal - Grootmoederstijd.nl)

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.