Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Gevelstenen in onze stad

Sassenstraat 2

Gevelsteen Sassenstraat Stadhuis 7V6A0007

De entree van het "oude" stadhuis met rechtsonderin de gevelsteen en aan weerszijden de gepleisterde wand ...

In de voorgevel, naast de entree van het "oude" stadhuis aan de Sassenstraat, bevindt zich een gevelsteen uit het jaar 1821. De steen met de tekst: "DE EERSTE STEEN GELEGD / DEN 14 JULI 1821 / DOOR DEN EDELENACHTBAREN HEER / A.J. VOS DE WAEL / PRESIDENT BURGEMEESTER" is geplaatst in het kader van de afronding van een renovatie van de voorgevel in 1821.

Op de hoeken van de steen zijn enkele versieringen in de vorm van een bloem aangebracht. Daarnaast wordt deze gevelsteen aan beide zijden begeleid door nog twee stenen. Deze stenen zijn echter als versiering aangebracht.

Al vanaf de middeleeuwen is het stadhuis op de hoek van de Sassenstraat met de Korte Ademhalingsteeg gevestigd geweest en bestond het uit drie middeleeuwse panden, t.w. het Wijnhuis, het Mosterdhuis en het Dirk Meentehuis. Deze drie panden zijn samengevoegd om te dienen tot een waardig gemeentelijk onderkomen.

Gevelsteen Sassenstraat 2 7V6A2669

De gevelsteen met aan weerszijden de stenen voorzien van een bloemmotief ...

In 1449 kregen de drie panden een nieuwe zandstenen gevel in Gotische stijl. Spijtig was het, dat in 1821 deze prachtige Gotische gevel werd vervangen voor een pleisterwand. Naar aanleiding van deze ingreep, is door de toenmalige burgemeester van de stad, Arnoldus Johannes Vos de Wael, op 14 julli 1821, de bovenstaande gevelsteen geplaatst.

Burgemeester Vos de Wael is waarschijnlijk een van de langst zittende burgemeesters van de stad Zwolle geweest. Meer dan dertig jaar, tot 1856, heeft hij het burgemeestersambt bekleed.

 

Sassenstraat 5

Wapensteen Opschrift Sassenstraat 5 4927

Drie mooie gevelstenen op een rij. Eén wapensteen, geflankeerd door twee tekststenen. Teksten uit een ver verleden, met een stichtelijke ondertoon.

Opschrift Sassenstraat 5 4930   Opschrift Sassenstraat 5 4929

Op de linkersteen staat "Hy Weet Niet Wat Hy Verliest Die Het Tidelyck Voor Het Geestelyck Kiest". Op de rechtersteen staat: "Als Het Komt Op En Scheyden Soo Heeft Hy Geen Van Beyden". Beide teksten hebben een duidelijke boodschap.Vrij vertaald komt het er op neer, dat wie zich met de tijdelijke, wereldse zaken bezig houdt en te weinig met het geestelijke, niets zal hebben als hij sterft.

Wapensteen Sassenstraat 5 4928

De steen zelf bestaat uit een wapenschild met een Malteser kruis, voorzien van een helm. Rondom zijn krullen en versierselen aangebracht, met in beide bovenste hoeken een gesplitst jaartal "1738".

Met een grote mate van waarschijnlijkheid is op het wapenschild het familiewapen weggehakt.

Het Malteser kruis is in 1980 op advies van de Zwolse schilder, illustrator en tekenaar Han Prins, aangebracht.

 

Sassenstraat 21

Gevelsteen Sassenstraat 21 1521

Een van de bekendste schilders van ons land was een stadgenoot, Gerard ter Borch. Ook wel de Jonge genoemd, aangezien zijn vader Gerard, ook kunstschilder was. Gerard de Jonge was de meest bekende van de twee. 

Zijn geboortehuis stond, volgens velen, in de Sassenstraat en wel op nummer 21. Hier bracht Gerard ook een deel van zijn jeugd door. Er gaan meerdere stemmen op die twijfelen aan zijn geboorteadres, aangezien er nooit een geboorteakte is opgemaakt en de familie Ter Borch een buitenverblijf en enkele huizen aan de Sassenstraat en Kamperstraat tot haar eigendom kon rekenen. Wel wordt er van uitgegaan, dat Gerard ter Borch in december 1617 in Zwolle is geboren.

Op 8 december 1681 is Gerard ter Borch (de Jonge) overleden en is hij begraven in de Grote of St. Michaëlskerk in onze stad.

Onder Historie - Belangrijke personen uit de Zwolse historie, vindt u een artikel over de Zwolse kunstschilder.

Gevelsteen Sassenstraat 21 1525

De gevelsteen die op 15 december 2017 werd onthuld door de oud-Commissaris van de Koningin de heer Geert Jansen ...

De gevelsteen die op 15 december 2017 werd onthuld, is een replica van het familiewapen van de Zwolse familie Ter Borch. De originele gevelsteen is hier niet altijd in de gevel geplaatst geweest en komt uit een buitenverblijf van de familie in Holtenbroek. Aan het eind van de Langenholteweg stond ooit het spijker "De Ramshorst", dat in 1682 door de zussen van Gerard, Catharina en Gesina ter Borch werd aangekocht.

Nadat de familie ter Borch het spijker had verlaten, werd deze in de 19e eeuw bewoond door de toenmalige eigenaar, de heer M.J. Zeebinden Baggerman. Hij liet een verbouwing aan het buiten verrichten waarbij de gevelsteen te voorschijn kwam. Deze gevelsteen werd toendertijd weer opnieuw in het pand ingemetseld.

In 1960 werd het pand, door de bouw van de nieuwe wijk Holtenbroek, afgebroken. De gevelsteen is toen door de gemeente Zwolle geschonken aan het Provinciaal Overijssels Museum. Hier ligt de originele steen nog steeds opgeslagen in het depot van het museum.

Sassenstraat 21 Gerard ter Borch 7V6A4879 Pano

Het geboortehuis van Gerard ter Borch in de Sassenstraat nr 21 ...

Omdat de originele verflaag aangetast zou worden, is gekozen voor een replica in het geboortehuis van Gerard ter Borch. De onthulling vond plaats op 15 december 2017 door de oud-Commissaris van de Koningin in Overijssel, de heer Geert Jansen.

Sassenstraat 33

Sassenstraat 33 Karel V Huis Borstbeeld 1793

Het Karel-V huis in de Sassenstraat, nummer 33, is een oud Middeleeuws pand dat onderdeel uitmaakte van de gebouwen die behoorden tot de adelijke familie Van Ittersum. Ook het Hof van Ittersum genoemd. De wooneenheid van deze adelijke familie was gelegen naast het Bethlehemklooster.

Karel V Huis Sassenstraat 2014 1379

Karel V Huis in 2014 ...

Het was Anna van Westerholt, die in 1571 opdracht heeft gegeven tot de bouw van het pand. Anna Westerholt, was de weduwe van Wolf van Ittersum tot Gerner, een zeer gezien man in het Zwolse.De naam van het huis is te danken aan de gevelsteen, die in de top van de gevel is aangebracht, als eerbetoon aan de overleden keizer Karel V. Deze gevelsteen draagt het borstbeeld van de keizer en is geplaatst binnen, hoe kan het ook anders, een zeer rijk gedecoreerde cartouche. De opmerking "hoe kan het ook anders" slaat op het feit dat het gehele pand in een vroege Renaissance-stijl is gebouwd en is voorzien van de meest prachtige ornamenten.

Sassenstraat 33 Karel V Huis Borstbeeld 1793 2

Anno 2017 is het huis in het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser, een vereniging die zich in zet voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en het interieur er van.

In oktober/november 2009 zijn tijdens de voorbereidingen voor een restauratie van het pand, in een kamer op de benedenverdieping aan beide zijden van een voormalige schouw restanten aangetroffen van wapenschilderingen. Deze schilderingen bleken uit de 16e eeuw te stammen. Onder de acht wapenschilden die er gevonden werden, was ook de naam van Van Ittersum aanwezig. Achteraf is gebleken, dat de wapenschilden toebehoorden aan de voorouders van Wolf van Ittersum en zijn Anna van Westerholt.

 

Sassenstraat 37

Sassenstraat 37 1883

Ooit woonde hier de burgemeester van Zwollerkerspel, Lucas Hendrik Coenraad Nilant. Een man uit een Zwolse regentenfamilie, die zijn opleiding genoot aan de Latijnse School in onze stad. Vrijmetselaar, gereformeerd, patriot en een vermogend man.  In 1812 behoorde deze man tot de hoogst aangeslagenen in de directe belastingen.Ooit woonde hier de burgemeester van Zwollerkerspel, Lucas Hendrik Coenraad Nilant. Een man uit een Zwolse regentenfamilie, die zijn opleiding genoot aan de Latijnse School in onze stad. Vrijmetselaar, gereformeerd, patriot en een vermogend man. 

Sassenstraat 37 1899

 

Sassenstraat 37 1902

In 1812 behoorde deze man tot de hoogst aangeslagenen in de directe belastingen.In november 1825 verkocht hij dit huis op de hoek van de Sassenstraat en de Nieuwe Markt voor 7300 gulden.In het jaar 1830 was het pand bewoond door de commandant van de Zwolse Schutterij, Goverd Blok Deketh, die tevens ontvanger was van de stedelijke accijnzen.

Nadat de Rotterdamse Bankvereeniging in 1931 het pand als eigenaar in het bezit had gekregen, werd deze in zijn geheel gesloopt en herbouwd in een antieke stijl. Alleen de oude gevel aan de kant van de Nieuwe Markt heeft deze sloopperiode overleefd. Hier zijn een aantal onderdelen herplaatst, zoals de leeuwekoppen en de cartouche met het bouwjaar van het pand. 

Gevelsteen Rotterdamse Bank 1539

De teruggeplaatste leeuwekop in de gevel aan de Nieuwe Markt. Aan de andere zijde op de hoek met de Sassenstraat bevindt zich een tweede exemplaar ...

Gevelsteen Rotterdamse Bank 1536

De cartouche met de tekst: "Anno.M.D.C.XXXXVII" (het bouwjaar van het pand 1647) is ook in de gevel aan de Nieuwe Markt teruggeplaatst ...

Op de bovenstaande gevelsteen is een verschijnsel te zien dat in die tijd wel vaker voorkwam en niet alleen op gevelstenen, maar ook op uurwerken, namelijk de omschrijving van het jaartal. Indertijd is op deze gevelsteen 1647 in Romeinse cijfers omschreven als MDCXXXXVII, echter kan het ook als MDCXLVII worden omschreven. Volgens de deskundigen is de laatste omschrijving de juiste, maar kwam het in die tijd wel vaker voor, dat het op beide manieren geplaatst werd.

Jaartalsteen Sassenstraat 37 1647 1889

Aan de Sassenstraatzijde is de gehele gevel opnieuw opgetrokken in de Hollandse Renaissancestijl en is er een verdieping bij opgebouwd.Aan deze laatste verbouwing, waarbij de oude leeuwekoppen en andere natuurstenen onderdelen zijn teruggeplaatst, herinnerd de gevelsteen met het jaartal 1931.

Sassenstraat 53

Sassenstraat 53 1930 1863

Begin september 1930 werd onder grote belangstelling de grootste gedenk-/gevelsteen van de stad Zwolle onthuld. In de zijgevel van het pand Sassenstraat 53, aan de stadszijde van de Sassenpoort was een menigte verzameld bij het onder zware gordijnen verstopte kunstwerk.

Gedenksteen Sassenpoort Sept 1930 NL ZlHCO 1214 FD026296

Onthulling gevelsteen t.g.v. het 700-jarig bestaan van de stad Zwolle ...
(Foto: HCO - 1214_FD026296)

Het kunstwerk c.q. de gevelsteen was ontworpen ter herinnering aan het 700-jarig bestaan van onze stad (1230-1930). Het ontwerp was van de in Zwolle geboren kunstenaar Co Breman en de uitvoering lag in handen van Co Breman Inv.t. en Ed Jacobs Fecit.

Op de gevelsteen is de Aartsengel Michaël, de schutspatroon van Zwolle afgebeeld met het wapenschild van onze stad in zijn handen. Met zijn mantel van stralen beschermd en beschijnt hij de zittende Bisschop Willebrand, die de Stadsbrief gaat overhandigen aan de twee geknielde edelmannen. 

Aan de onderzijde van de gevelsteen staat de tekst: "Ter herinnering aan het 700 jarig bestaan - van Zwolle als stad Willebrand bisschop van Utrecht verleent - 31 augustus 1230 den Zwollenaren de stadsrechten - het embleem van St. Michaël wordt het wapen der stad."

 

Sassenstraat 53

Uithangteken Sassenstraat 51 Pauw 7V6A2850

Eigenlijk hoort dit mooie uithangteken niet onder de gevelstenen thuis. Toch heb ik het hier geplaatst, aangezien het ook een uiting is uit het verleden waaruit bleek wie hier woonachtig was of welk beroep hier werd uitgeoefend.

Aan het pand Sassenstraat 51 staat anno 2017, trots, op een stalen bevestigingsbeugel, een sierlijke pauw te schitteren in de schaduw van de Sassenpoort. Deze pauw is niet de originele pauw die er ooit heeft gehangen.

De Pauw Sassenstraat 1970 HCO NL ZlHCO 1214 DIA003345

De pauw, zoals deze er in de jaren 70 van de vorige eeuw uitzag ...
(Foto: HCO - 1214_DIA003345)

Door de invloeden van het weer is het ook haast niet denkbaar dat een uit hout vervaardigd object zolang in zo'n mooie staat bewaard zou kunnen blijven. Daarnaast is niet altijd de Stalhouderij annex Hotel-Café De Pauw op deze lokatie gevestigd geweest en hoogstwaarschijnlijk heeft het uithangteken toch een relatie met het toendertijd gevestigde logement, annex stalhouderij. Nee, deze pauw heeft in 2001 een restauratie ondergaan, waarbij zowat het gehele houtwerk is vernieuwd.

De Pauw Sassenstraat 51 Uitsnede 1925 HCO PBKR1738

Links op de foto Stalhouderij Café De Pauw met een pauw als uithangteken rond 1925 ...
(Foto: HCO - Uitsnede PBKR1738)

Sinds welk jaar de pauw hier als uithangteken hangt is niet geheel duidelijk. In de stadsarchieven wordt vanaf 1677 gesproken over "de gulden pauw bij de Sassenpoort". Het huis werd toendertijd bewoond door ene Lenert Stendel. Vanaf deze lokatie vertrokken de koetsen en paarden met hun passagiers naar elders. 

Uithangteken Sassenstraat 51 Pauw 5288

Een trotse pauw in het jaar 2016 ...

In 1955 is de pauw ook al een keer gerestaureerd geweest. Indertijd woonde hier de heer J.W. Helderman. De vogel werd toen opnieuw gesneden door J. Stil jr. Na deze restauratie heeft de pauw in 2001 weer hetzelfde lot moeten ondergaan, maar toen iets heftiger.

 

Sassenstraat 72

Gevelsteen Sassenstraat 72 1735

Op dit adres staat een oud, uit 1659 gedateerd pand, dat is opgebouwd uit kloostermoppen. Het pand staat precies op de hoek van de Sassenstraat met de Bredesteeg. In de Bredesteeg is de Gotische gevel nog zichtbaar, voorzien van waterlijsten en fragmeten van zandstenen kozijnen die in de loop der tijd zijn dichtgemetseld. De gevel aan de Sassenstraat heeft in het jaar 1900 een complete metamorfose ondergaan, waarbij voor een voor die tijd modernere uitstraling is gekozen. De herinneringen aan deze metamorfose zijn tot uitdrukking gebracht in de boogtrommels boven de vensters van het pand.

Gevelsteen   Sassenstraat 72 7V6A2913 Pano

Hier zijn bij twee van de vensters de teksten "Anno" en "1900" in de zandstenen trommels nog duidelijk aanwezig.

Het pand heeft rond dezelfde tijd een winkelbestemming gekregen, waardoor zeker t/m 1947, volgens het Adresboek van Zwolle uit dat jaar, het levensmiddelenbedrijf van de Wed. Th.W. Grijzen in het pand gevestigd is geweest. Een winkel gespecialiseerd in koloniale waren en fijne vleeschwaren.

Naderhand hebben er nog een winkel voor handwerkbenodigdheden en het antiquariaat van E. ten Kate, met als specialisatie oude munten, boeken, topografische prenten, land- en stedekaarten in het pand gezeten.

Gevelsteen Sassenstraat 72 Klieder 1855

 De firma Kunst en Klieder anno 2017 ...

Tegenwoordig is Sassenstraat 72 het onderkomen van de firma Kunst en Klieder, een winkel gericht op kado- en woningaccessoires.

Bron: 
Magazine Monumentendag 2009 - Marcel Overbeek

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.