Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Kunstwerken
Naar Onthulling plaquette "Brug tussen Angst en Hoop" 2005
Naar Hongerwintertocht 2007

IJsselbrug 12 2004 DSC06815

De IJsselbrug in de serene stilte van een vroege wintermorgen in 2004 ...

Waar eens de veerdienst, het Katerveer, mens, dier en goederen overzette van de Overijsselse naar de Gelderse oever van de IJssel en andersom, ligt nu sinds het begin van de bouw in 1927, de voor ons oude, vertrouwde IJsselbrug. Op 15 januari 1930 is de brug door de minister van Waterstaat, P.J. Reymer, geopend en in gebruik genomen. Op dat moment was de Zwolse IJsselbrug de op één na langste oeververbinding in ons land.

Katerveer Part Collectie

Katerveer Part Collectie2

De "voorloper" van de IJsselbrug, het Katerveer, in de jaren dertig van de vorige eeuw ...
(Bovenstaande ansichtkaarten: Particuliere collectie)

Voordat de IJsselbrug was gerealiseerd, werden zelfs belangrijke gasten die op uitnodiging van het bestuur van de stad, Zwolle bezochten, op het grondgebied van de gemeente Zwollerkerspel, aan het Katerveer ontvangen c.q. welkom geheten. Er was in die tijd geen andere mogelijkheid. Jarenlang is het Katerveer, waarvan het grootste deel als houten veer, maar sinds 1914 als ijzeren veerpont met motor, de enige plaats van overtocht geweest. In de tijd van het houten veer, waarvan de boeken aangeven dat deze al in 1440 al op deze plek was gestationeerd, moest met handkracht en langs een lange kabel, de overtocht worden gemaakt. Om sneller de overkant te bereiken werd bij regelmaat door de passanten meegetrokken.

IJsselbrug 2006 4273

De IJsselbrug in 2006 ...

Met een lengte van 412 meter, een overspanning van 138 meter, een breedte van 17 meter en een doorvaarthoogte van 10,9 meter heeft de stalen brug in de loop der jaren miljoenen mensen de weg richting het westen, vice versa gewezen. Als echte Zwollenaar was je weer thuis na een dagje uit en bij het zien van de brug.

Het was al jaren de wens van de Zwolse politiek om een vaste oeververbinding over de IJssel te realiseren. Zeker in de periode dat de spoorbrug over de IJssel zou worden gebouwd, was de wens van deze brug een gecombineerde verkeers- en spoorbrug te maken een vurige. Echter door meerdere oorzaken is deze wens nooit ten uitvoer gebracht.

Het duurde nog tot 1905, toen door een aantal gegoede burgers de Commissie tot overbrugging van den IJssel nabij het Katerveer werd opgericht. Een commissie die de positieve invloed van een verkeersbrug op de handel en wandel van de stad Zwolle inzag en ook als zodanig promote.

Katerveer Bouw IJsselbrug 1929 FA 000 033

(Foto: HCO - FA 000 033)

Katerveer Bouw IJsselbrug 1929 FA 000 039

(Foto: HCO - FA 000 039)

Katerveer Bouw IJsselbrug 1929 FA 000 050

Bovenstaand ziet u 3 foto's van de bouw van de verkeersbrug over de IJssel, de IJsselbrug, in 1929 ...
(Foto: HCO - FA 000 050)

Nadat de commissie bij de Zwolse bevolking, maar ook bij gemeentes aan de andere zijde van de IJssel, een behoorlijk bedrag, voor de bouw van de brug, bij elkaar wist te brengen, waren het de provincies Overijssel en Gelderland, die eveneens een financiële ondersteuning toezegden. Het duurde nog tot februari 1927 voordat de eerste spade de grond bij het Katerveer omwoelde.

In het jaar 1930, het jaar dat de stad Zwolle zijn 700 jarig bestaan vierde, waren twee festiviteiten die in dat jaar speciale aandacht op zich wisten te vestigen. De opening van de IJsselbrug en de eerste klanken die het nieuwe carillon in de Peperbus over de stad uitstrooide. De kosten van het 37 klokken tellende carillon zijn indirect ook door de brugcommissie bij elkaar gebracht. De rente van het kapitaal, bestemd voor de bouw van de IJsselbrug, werd voor deze tweede grote wens van de Zwollenaar aangewend.

Na in gebruikname van de brug, kwamen de eerste kinderziektes boven drijven. Deze hadden echter niets met het technische deel van de brug te maken, het ging meer om de afrit van de IJsselbrug aan de Zwolse zijde. Deze was voor veel trekpaarden, die mens en goederen richting de stad vervoerden, net iets teveel van het goede. Door de te snel aflopende afrit hadden de paarden, mede gezien het feit dat in die tijd weinig tot geen remmechanismes op de karren waren aangebracht, veel moeite de bocht van rond de negentig graden aan het eind van de afrit, met goed gevolg te doorstaan. het remsysteem bestond uit de hoeven en de kracht van de paarden. Het probleem kwam veelvuldig bij de gemeente op tafel, maar het duurde nog tot 1936, voordat het probleem werd opgelost. De bouw van de brug over de Willemsvaart bracht uiteindelijk de oplossing. Hiermee werd een verbinding gelegd met het verkeersplein Spoolde en daarmee de rondweg om Zwolle. Van hieruit konden man en paard hun weg vervolgen richting Veerallee en verder.

Tot tweemaal toe is de brug vernield geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. De eerste keer door de Nederlandse Strijdkrachten, op 10 mei 1940, om de opmars van de Duitse bezetter af te remmen en te ontregelen, de tweede keer op 13 april 1945, door de bezetter zelf, om de geallieerde troepen te dwarsbomen in hun poging verder op te rukken.

Het herstel van de eerste vernieling duurde bijna 3 jaar. Hierbij werd tevens het houten dek vervangen door betonnen dek. Na de verwoesting in 1945, werd in eerste instantie door de geallieerde troepen een baileybrug aangelegd. Tegelijkertijd is men toendertijd begonnen aan het herstel van de brug. Op 4 oktober 1947 werd de vernieuwde IJsselbrug door de minister van Openbare Werken en Wederopbouw, ir. H. Vos, heropend.

IJsselbrug Verkeer 2014 8675

De IJsselbrug heeft, anno 2017, nog steeds een uitermate belangrijke functie in het regionale verkeersaanbod ...

Ook toen gold al dat het verkeer bleef groeien en groeien, waardoor de IJsselbrug het steeds moeilijker kreeg de verkeerstroom op een redelijke wijze af te handelen. De roep om een nieuwe verbinding over de IJssel was tot in de verre omtrek te horen. En zo geschiedde!

Totdat de nieuwe IJsselbrug, de overbrugging in de tegenwoordige A28, honderd meter stroomopwaarts, op 29 september 1970 was geopend, heeft de "oude" IJsselbrug miljoenen auto's, fietsers en voetgangers over zijn rug gedragen. De brug heeft in de loop der tijd enorm bijgedragen aan de economische groei, maar zeer zeker ook aan de groei van de stad Zwolle. Tijden veranderen, dat kun je niet en mag je niet tegenhouden!

Sinds de opening van de "nieuwe" IJsselbrug heeft de "oude" IJsselbrug nog steeds, ondanks de in 2015 geopende nieuwe spoorbrug met fietspad, een uitermate belangrijke functie in het regionaal verkeersaanbod richting Gelderland en Overijssel.

IJsselbrug renovatie 1994 Part Collectie3

 

IJsselbrug renovatie 1994 Part Collectie4

 

IJsselbrug renovatie 1994 Part Collectie1

De renovatie van de IJsselbrug in 1994 ...
(Foto: Particuliere collectie)

In 1994 heeft de IJsselbrug een grondige renovatie ondergaan. De volledige brug werd in de steigers gezet en voor een deel ingepakt in beschermend plastic. Onder dit plastic vonden de staal- en schilderwerkzaamheden plaats, zodat geen staal- en verfresten in de rivier terecht zouden komen. De oude betonnen aanbruggen, waarvan er zich zeven op de Gelderse oever en drie op de Overijsselse oever bevonden, zijn gesloopt. Aan beide zijden zijn deze vervangen door nieuwe betonnen aanbruggen met dezelfde karakteristieke boogvorm als de oude.

De "Oude" Zwolse IJsselbrug heeft, zeker in de Hongerwinter 1944-1945, een belangrijke rol gespeeld in de voedseltochten van landgenoten uit de westelijke provincies van ons. Op zoek naar het, in het westen van het land schaars te verkrijgen, voedsel, trokken zij bij Zwolle de IJssel over, om hun tocht voort te zetten naar de oostelijke en noordelijke provincies.

Op 21 december 2005 is op de brug door de burgemeesters van Hattem en Zwolle een plaquette onthuld om stil te staan bij onze landgenoten die over de IJsselbrug richting het "beloofde land" introkken. Voor een fotoverslag van de onthulling van de herdenkingsplaquette zie het item "Onthulling plaquette "Brug tussen Angst en Hoop" 2005" (links bovenaan deze pagina).

IJsselbrug Plaquette 2005 DSC03564

 

IJsselbrug Plaquette 2005 DSC03569

Onthulling van de herdenkingsplaquette in 2005 op de IJsselbrug ...

In augustus 2007 liep een groep van vijfentwintig 70-plussers en kinderen van hen uit de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nederland dezelfde route, die hun ouders in de Hongerwinter van 1944-1945 hadden afgelegd. Een verschrikkelijke tocht die hen moest brengen naar het "beloofde land".

Hongertocht 2007 8348bew

De schaarste aan voedsel in het westen van ons land bracht menigeen op de been, om op welke manier dan ook, het elders te zoeken. De IJsselbrug heeft in hun zoektocht een grote rol gespeeld.

De tocht, als eerbetoon aan hen die hun ouders hebben opgevangen en gehuisvest, ging van Rotterdam naar Hattem en werd afgesloten met een bloemlegging onder de herdenkingsplaquette op de IJsselbrug. Voor een fotoverslag van de bloemlegging zie het item "Onthulling plaquette "Brug tussen Angst en Hoop" 2005" (links bovenaan deze pagina).

Bron:
Wikipedia,
Geschiedenis van Zwolle - Jan te Hove
Zo was Zwolle rond 1900 - Drs F.C. Berkenvelder
Zwols Historische Tijdschrift 2010, nummer 4 - Ben Kam

Foto's van "Oude" IJsselbrug door de jaren heen

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.