Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Groen Zwolle

Westerveldse Aa 1 Oudeweg Zalne 2014 4479

De Westerveldse Aa ...

Helder moment .... nieuw item voor Zwolle in Beeld. Doordat mijn grote vriend, de Canon-camera op doordeweekse dagen zijn fantastische werk doet en mijn persoontje een beetje als zijn creatieve assistent functioneert, verschijnen er bij regelmaat interessante items met dito foto's op de website.

Op een mooie zomerse dag toerde ik rond op mijn ijzeren ros in de omgeving van de Noorderkolk. Een schitterende omgeving, met een evenzo schitterende Zwolse historie, waar de vissersbootjes op een rij, tussen betonnen staanders, de beproevingen van de natuur ondergaan. In de kolk heeft de Westerveldse Aa, een laaglandbeek, slingerend door de stad en het Zwolse achterland, zijn monding.

Westerveldse Aa 9p Kolk van Westerveld 2014 4103

De Noorderkolk ...

Bootjes Noorderkolk 4149

... waar de vissersbootjes op een rij, tussen betonnen staanders de beproevingen van de natuur ondergaan ...

Een nieuw item was snel geboren. De Westerveldse Aa van Zalné tot de Noorderkolk volgen, met af en toe een scheef oog naar aanpalende activiteiten. Zeker in de omgeving van de kolk, maar ook het pas ontwikkelde gebied rond de Kindertjesweilanden, tussen de Kuyerhuislaan en de Boerendanserdijk, doet menig natuurliefhebber watertanden.

Ieder jaargetijde biedt de Zwolse beek zijn natuurlijke schoonheid aan degene die het wil zien. Of het nu de schaatsperiode in de winter is of de bloeiende wilde bloemen langs de oever in het voorjaar, het blijft een fascinerende aanblik.

Om in de buurt, van de basis van de website te blijven, het weergeven van de stad Zwolle, lag het beginpunt van het fotograferen nog binnen de stadsgrenzen, in het mooie buitengebied van de stad. Aan de Oudeweg in Zalné, het buurtschap ten zuidoosten van Zwolle, begon de camera aan de uitvoering van het eerste deel van het project, de Westerveldse Aa.

Westerveldse Aa 1 Oudeweg Zalne 2014 4495

De Oudeweg in Zalné, het begin van de fototour langs de Westerveldse Aa ...

Waar aan de Oudeweg menig fietser, zonder ook maar één blik van herkenning, de Westerveldse Aa onder hem/haar passeert, heeft de beek al een aantal kilometers in het buitengebied achter de rug.

De Westerveldse Aa kent zijn oorspronkelijke begin in een moerassig gebied in de omgeving tussen de buurtschappen Wijthmen en Lenthe. Vanaf deze hoek meandert het beekje via enkele weteringen de stadsgrenzen van Zwolle binnen. Vandaar, onder de naam Westerveldse Aa, door het achterland van de stad, richting Noorderkolk.

De Westerveldse Aa is een beek, maar bij tijd en wijle metamorfoseert deze zich tot een wel zeer brede beek, met de uitstraling van een riviertje, om uiteindelijk op te gaan in het water van het Zwartewater. De verbreding van de beek heeft, met een grote mate van waarschijnlijkheid, te maken met de invloeden van eb en vloed van de Zuiderzee, het huidige IJsselmeer.

Westerveldse Aa 2 Zalnepad 2014 4785

De Westerveldse Aa langs het Zalnépad. Watis kronkelend?

Het aantal kubieke meters water dat door de beek loopt is per dag verschillend. Sowieso is er al een verschil in bovenstrooms en benedenstrooms bij het Gemaal Westerveld. Bovenstrooms is de doorvoer een stuk minder dan benedenstrooms. In droge perioden stromen er enkele duizenden m3 water per dag door de beek. In een natte periode met veel regen, kan dit oplopen van 50.000 tot maximaal 100.000 m3 per dag, dat via Gemaal Westerveld naar de Noorderkolk, richting Zwartewater wordt afgevoerd.

Komend vanaf de oorsprong, stroomt de Westerveldse Aa, ter hoogte van 't Ecoloar, aan de Heinose kant, onder de Heinoseweg (N35) door, richting Sauna Swoll. Hierna kruist de beek, de twee toegangswegen van Landgoed Soeslo.

Vanaf de Oudeweg in Zalné zoekt de Westerveldse Aa noordwaarts zijn richting om nogmaals de Heinoseweg te kruisen, richting Wijthmenerplas, en vandaar voor de grote plas het traject van het Zalnépad te volgen.

Rechtuut, rechtan, zou een autochtone Blauwvinger in zijn smeuïge Zwolse dialect zeggen! Hij heeft daar wel een punt. Op deze locatie loopt de beek strak langs het Zalnépad, zonder enige vorm van kronkeling. Ondanks de inspanningen en positieve resultaten binnen het project Revitalisering Westerveldse Aa, waar grote en mooie resultaten zijn behaald, lijkt het op deze lokatie visueel meer nog op een kanaaltje, dan op een natuurlijk kronkelende beek.

Westerveldse Aa 3b Golfbaan 2014 4419

Slingerend tussen de Wijthmenerplas en de golfbaan door ...

De originele natuurlijke loop van de Westerveldse Aa, is niet meer. Op meerdere plaatsen is deze beek, in de loop der jaren, om welke reden dan ook, aangepast en van zijn vorm ontdaan. Er zijn een groot aantal verbindingen gegraven om de afvoer van water te bevorderen. Dit had echter wel tot gevolg, dat de strakke, met de machine geschapen stukken van de loop, niet echt recht deden aan de naam beek. In het kader van het project Beekherstel Westerveldse Aa heeft de beek, over zijn gehele lengte door de stad, visueel toch al een deel van zijn beekachtige vorm terug gewonnen.

Hoewel het nu misschien vreemd klinkt, slingert de Westerveldse Aa zich tussen de Wijthmenerplas en de golfbaan door, om uiteindelijk onder de spoorbaan van Zwolle naar Meppel e.v. door te stromen, rechtsaf te gaan en kort daarna weer linksaf, door het buurtschap Herfte, richting Berkum. Onderweg passeert het stroompje de Kuyerhuislaan, waarna het, voordat het het Roodhuizepad kruist gezelschap krijgt, van het nieuw aangelegde waterretentiegebied aan de oostzijde van de beek.

Westerveldse Aa 3e Kindertjesweilanden 2014 3488

Het gerevitaliseerde gebied tussen Kuyerhuislaan en Roodhuizerpad ...

Sinds 1999 is de gemeente Zwolle en het Waterschap Groot Salland bezig met de uitvoering van het project Revitalisering Westerveldse Aa. Een project van jaren, met als basis de verbetering van de ecologische en landschappelijke functie van de Westerveldse Aa. De beek mag weer kronkelen. Het deel tussen de Kuyerhuislaan en het Roodhuizerpad maakt onderdeel uit van het project en is ingericht als waterberging. Hetgeen betekent, dat bij grote aanvoer van water, deze in dit gebied kan uitlopen. Het plan is om in dit gebied een broekbos tot ontwikkeling te laten komen. Drie vliegen in één klap. De recreatie, de natuur alsook de waterretentie profiteren nu optimaal van de plannen en de uitvoering van het project. Langs de beek is voor de fietsende recreant een verhard fietspad aangelegd, welke aansluitingen biedt op zowel het Roodhuizerpad als de Kuyerhuislaan.

Het project Revitalisering van de Westerveldse Aa is anno 2014 nog niet geheel afgerond. In de omgeving van Café-Restaurant De Vrolijkheid vindt nog enige ontwikkeling plaats, waarbij de loop van de Westerveldse Aa betrokken zal zijn.

Lepelaar 4916

Ook de lepelaar wordt weer gespot achter de Oosterenk ...

De oplettende wandelaar en fietser zal nu zien, dat de flora en fauna van dit gebied grote stappen heeft gemaakt. Zo zijn er bij tijd en wijle lepelaars, alsook de sierlijke zilverreiger te bewonderen, die hun menu van de dag proberen binnen te halen. Daarnaast zijn er al meerdere keren bijzondere libellesoorten gespot.

De flora van dit deel van het project, kan zich verheugen met de komst van het zeldzame blaasjeskruid, een vleesetend plantje, de rietorchis, de zonnedauw, evenals het blaasjeskruid vleesetend en de zeldzame moeraswolfsklauw. De laatste staat zelfs op de Nederlandse Rode Lijst van planten.

Ter hoogte en aan de achterzijde van het gebouw van Waterschap Groot Salland is, op verzoek van de Stichting Zwolle Groenstad, een herinneringsbomenlaan aangelegd. Anno 2014 zijn in Zwolle op meerdere locaties herinneringslaantjes te vinden. Ook aan deze Herinneringslaan, in dit geval bestaande uit lindebomen, kunnen bomen worden geplant als herinnering aan een geboorte, huwelijk of overlijden.

Westerveldse Aa 4 Berkum Herinneringslaan 2014 3537

Herinneringslaan ...

Na de kruising met het Roodhuizerpad is de beek in de breedte wat smaller geworden, waardoor, volgens de kenners, de stroming van de beek wordt bevorderd. Desalniettemin heeft ook hier de beek een natuurlijke loop, die bij de herinrichting van de Boerendanserdijk/Rechterland (rotonde), in 2013, een verbinding diep onder de Nieuwe Vecht en de Boerendanserdijk heeft gekregen. De verbinding bestaat uit een syphon, een kokervormige constructie, met een verlaagd middendeel, die twee waterlopen met elkaar verbindt. Met deze aanpak is de verbinding van het zuidelijk deel met het noordelijk deel van de Westerveldse Aa weer hersteld.

Westerveldse Aa 4c Rechterland 2014 5557

De syphon ten behoeve van de verbinding tussen het noordelijk en zuidelijke deel van de Westerveldse Aa ...

Als voortgang op deze verbinding trekt de beek in één rechte streep naar de kruising Rechterland/Kranenburgweg, met onderweg de aangrenzende voetbalvelden van VV Berkum en het Vegtluster Bos. Net voor de kruising Rechterland/Kranenburgweg wordt het water van de Westerveldse Aa met duikers voor en langs de ter plaatse gevestigde autobedrijven gevoerd. Van hieruit vervolgt de beek zijn weg onder de Kranenburgweg door. om aan de westzijde van Café Restaurant De Vrolijkheid letterlijk en figuurlijk weer boven water te komen.

Westerveldse Aa 5 Kranenburgweg 2014 5534

De Westerveldse Aa langs de Kranenburgweg ...

Vervolgens stroomt de Westerveldse Aa noordwaarts, richting oprit A28. In verband met de herstructurering van de Ceintuurbaan zijn in dit gebied in 2013 een aantal zaken met betrekking tot de loop van de beek aangepakt. Zo loopt het water onder de oprit van de A28, richting het noorden, door, om hierna zijn weg te vervolgen, in een nieuw gegraven geul, parallel langs de A28, richting het westen. Net voor de Ceintuurbaan gaat het water via een duiker onder de Ceintuurbaan door, om uit te komen in weer een nieuw gegraven geul, die op zijn beurt, weer onder het viaduct van de A28 doorloopt. Snapt u het nog?

Westerveldse Aa 5d Ceintuurbaan 2014 5415

Na de onderdoorgang ter hoogte van Café-Restaurant De Vrolijkheid,
loopt de Westerveldse Aa parallel aan de A28 richting Ceintuurbaan ...

Na deze laatste aanpassingen, komen we weer in rustig vaarwater. Vanuit het punt onder het viaduct van de A28, staat het water, onder de oprit naar de A28, richting het westen, in verbinding met de Westerveldse Aa, die langs het Aa-Park loopt. Als we praten over een natuurlijke loop van de beek, dan is dat hier wel in het volgend stroomgebied van de Westerveldse Aa.

De beek slingert zich ter plaatse als een groene aorta door de wijk AA-Landen, om uit te monden in de Wijde Aa en zijn weg te vervolgen aan de noordzijde van deze door zandwinning ontstane grote recreatieplas. Op en aan de plas wordt gevist, gezwommen, gesurft en niet te vergeten in stevige winters geschaatst.

Westerveldse Aa 9f AALanden 2014 2758

De Westerveldse Aa loopt richting de door zandafgraving ontstane plas, de Wijde Aa ...

Na het passeren van de Wijde Aa, is het nog plus minus 900 meter, voordat de beek, stromend door het buurtschap Langenholte, de monding in de Noorderkolk bereikt. Net voor deze monding van de Westerveldse Aa, heeft ooit het Kasteel Westerveld gestaan, dat na 1816 moet zijn afgebroken. In 1850 is de hedentendage nog bestaande boerenhoeve, met de mooie naam Erve Westerveld, op deze locatie gebouwd. Op het weiland, behorend bij deze hoeve en grenzend aan het laatste deel van de Westerveldse Aa, bevinden zich ondergronds nog de restanten van het eens zo mooie Kasteel Westerveld.

Westerveldse Aa 9o Monding 2014 4209

De Westerveldse Aa mondt uit in de Noorderkolk, om daarna op te gaan in het Zwartewater ...

Met het uitmonden van de Westerveldse Aa in de Noorderkolk, is de loop van een groot aantal kilometers natuurlijk schoon in onze mooie stad Zwolle in beeld gebracht.
De Westerveldse Aa is in alle opzichten een schitterend, fascinerend en rustgevend water, voortkabbelend in een toch wel drukke, expanderende stad als het Zwolle van de laatste jaren. Alleen daarom al is een fiets- of wandeltocht langs de oevers en in de omgeving van de beek, een welkome afwisseling in het haastige leven van alle dag.

Meer foto's

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.