Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Gebouwen en woningen
Naar Religieuze gebouwen

Verrijzeniskerk 07022003  244

De Verrijzeniskerk in julli 2003 ...

Bijna 50 jaar lang heeft de Rooms-katholieke Holtenbroeker aan de Bachlaan op nummer 150 de eucharistievieringen in de voor hen zo belangrijke Verrijzeniskerk ondergaan.

Als geboren Zwollenaar, kreeg ik, rond 1964, komend vanuit het mooie Sallandse Raalte, de stad Zwolle weer als thuisbasis. Het was helemaal niet zo gek, dat je dan in de wijk Holtenbroek terecht kwam. Zo ook in mijn geval.

Mijn vader werkte in die tijd bij Drukkerij Tulp, een florerend grafisch bedrijf dat, samen met de bedrijven Stork, IJC en Drukkerij Erven Tijl, een groot aantal woningen voor zijn medewerkers in de nieuwe wijk had laten bouwen. Zo werkte dat in die tijd. Het broodnodige aan te trekken personeel werd, naast een loonopslag van "zoveel" cent per uur, verheerlijkt met het aanbod van een huurhuis.

Van huis uit waren wij katholiek opgevoed, met de "verplichting" de zondagse Heilige Mis te bezoeken. Dus ook in Holtenbroek werden wij, als kinderen, geacht naar de kerk te gaan.

Ik zie nog zo het noodkerkje staan, waar de Holtenbroekse Rooms-katholieke gemeenschap zijn eerste thuisbasis kreeg. Een houten gebouwtje met zitruimte voor zo'n 150 gelovigen. De voorloper van de Verrijzeniskerk, die anno 2016, nog steeds een belangrijke plaats binnen gelovig Zwolle en de wijk inneemt. Ook al is dat hedentendage niet meer binnen de Rooms-katholieke gemeenschap.

De toenmalige Onze Lieve Vrouwe Parochie had opdracht gegeven tot de bouw van dit kerkje, met de bedoeling de behoeften van de parochianen in de wijk Holtenbroek te verbeteren. Ook lag het in de planning een "echte" grote kerk op deze lokatie te bouwen.

Verrijzesniskerk 28052004 DSC00107

De Verrijzeniskerk in 2004 ...

In 1962 werd de kapelaan van de Onze Lieve Vrouwe Parochie, J.J. de Jager benoemd als bouwpastoor voor de nieuwe kerk in Holtenbroek. Deze kerk zou het centrum moeten worden van een nieuwe parochie. Een jaar later kreeg de bouwpastoor toestemming een noodkerkje te bouwen, welke op 22 december 1963 in gebruik werd genomen. Bij deze ingebruikneming, werd de bouwpastoor geïnstalleerd als eerste pastoor van deze kerk.

Verrijzeniskerk Eerste steen 28031965 DSC00097

De eerste steen geplaatst in de toren van de Verrijzeniskerk ...

Nadat de eerste steen op 28 maart 1965 was gelegd, ging het snel, want in hetzelfde jaar 1965, was de huidige Verrijzeniskerk een feit. Een modern, strak ontworpen kerk met een losse toren, die trots stond te schitteren naast het heilige huis van de katholieke Holtenbroekers. De zitruimte was met zijn 815 plaatsen een kapitale vooruitgang voor de bezoekers van de kerk.

Verrijzesniskerk 28052004 DSC00130

De losse toren die geplaatst is op de locatie waar eens het noodkerkje heeft gestaan ...

Architect Hans Koldeweij (1924-1988) uit Voorburg was de vormgever. Hij had een eigen stijl en stond bekend door zijn moderne vormgeving van Rooms-katholieke kerken. Bij zijn ontwerpen was beton het belangrijkste constructiemateriaal.

Het was Kardinaal Bernardus Johannes Alfrink, die op 13 november 1965, in aanwezigheid van veel genodigden van binen en buiten de Rooms Katholieke Kerk, het nieuwe kerkgebouw inwijdde.

Na  de eerste tijd tijdens de vieringen geïmproviseerd te hebben, werden de parochianen in 1966 verblijd met een heus kerkorgel. Het orgel was gebouwd door de Alkmaarse firma Jos Vermeulen en bestond in die tijd uit één klavier en een vrij pedaal. In het jaar 1996 kreeg het orgel een tweede klavier toegevoegd. Deze uitbreiding werd gerealiseerd door G.J. Hulst uit het Overijsselse Dalfsen.

Carnavalsmis 2006 DSC06265

 

Carnavalsmis 2006 DSC06239

De drukbezochte Carnavalsmis in de Verrijzeniskerk op 26 februari 2006 ...

Naast de basisvieringen, die iedere Rooms-katholieke kerk kent, had de Verrijzeniskerk jarenlang, een voor deze regio, zeer bijzondere viering onder haar dak, de Carnavalsmis. Deze traditionele Carnavalsmis had bij vele Sassendonkers een bijzondere plek in hun hart. Iedere zondagmorgen in de carnavalsperiode kwamen veel zotten en zottinnen, in de voor hen vroege uurtjes, bijeen in de kerk om gezamenlijk de Carnavalsmis bij te wonen. Katholiek of niet katholiek, dat maakt en maakte geen verschil. Het was en is voor hen een plechtig begin van de zondag binnen de carnavalstijd in Zwolle.

Carnavalsmis 2006 DSC06215

Voor veel Sassendonkers is de Carnavalsmis niet meer weg te denken en hoort het bij het vieren van het carnaval op zondag. Deze viering werd en wordt in samenwerking met de Thomas a Kempisparochie georganiseerd door de Carnavalsvereniging De Tonnezotters uit het rustieke Schelle. Na de onttrekking van de erediensten van de Verrijzeniskerk in 2014, wordt deze traditie thans voortgezet in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Ook deze kerk kent tijdens de Carnavalsmis grote bezoekersaantallen.

Zoals bij alle kerken, was ook, in de tijd uit de katholieke periode van de Verrijzeniskerk, onderhoud een normaal item op de begroting. Zo werd bij een renovatie in het jaar 1984 stevig uitgehaald. De zitruimte werd teruggebracht naar 600 plaatsen. Daarnaast kregen de aanwezige zalen en de pastorie een flinke opknapbeurt c.q. verbouwing voor de kiezen.

Naar aanleiding van de sloop van de kapel van de Zusters van Liefde aan het Gasthuisplein, moest een plek worden gezocht voor het daar aanwezige beeld van de Madonna met kind. In het jaar 1987 was deze plek gevonden. In een nis aan het brede gangpad achter in de Verrijzeniskerk in Holtenbroek, kwam het beeld het best tot zijn recht. Jarenlang heeft de Madonna, met de warmte van duizenden kaarsjes, die brandend van liefde voor haar hebben gestaan, vanuit dit punt een wakend en liefdevol oog op de kerkbezoekers gehad. 

Bij de onttrekking van de Verrijzeniskerk aan de eredienst kwam, voor de tweede keer, de verhuizing van de Madonna met kind aan de orde. Een nieuwe zoektocht voor een plekje voor de Madonna lag dan ook voor de hand. Echter kwam ook nu al snel de oplossing. Weliswaar niet één waar direct rekening mee was gehouden, nee, deze kwam zogezegd gewoon uit de lucht vallen, m.a.w. van boven.

Verrijzenis Mariakapel Henk Dinie van Dam 19012018 7V6A6467

 

Verrijzenis Mariakapel Henk Dinie van Dam 19012018 7V6A6456

Dinie en Henk van Dam in hun Maria kapel (19-1-2018) ...

Een verzoek van de familie Van Dam uit 's-Heerenbroek was de oplossing. De heer des huizes, Henk van Dam, had een droom gehad, die hij maar niet uit zijn hoofd kon zetten. In de droom kwam naar voren dat hij een kapel moest bouwen voor de Madonna met kind. Ondanks dat de heer Van Dam niet wist of hij en zijn vrouw Dinie het Madonnabeeld ooit in handen zouden kunnen krijgen, was hij toch begonnen met de bouw van een kapel bij de ingang van zijn erf aan de Veecaterweg 3.

Verrijzenis Mariakapel Henk Dinie van Dam 19012018 7V6A6436

Diep in zijn hart was de heer Van Dam er waarschijnlijk wel van overtuigd dat de Madonna zijn richting uit zou komen, maar het parochiebestuur hield de boot nog enigszins af, waardoor ook bij hem de twijfel een beetje toesloeg. Toch zette hij door en verwezenlijkte op zijn adres, met een grote mate van waarschijnlijkheid, de meest noordelijke Mariakapel van Nederland. Mocht dit niet zo zijn, dan is de kapel in ieder geval de enige die te vinden is in de omgeving van het, overwegend, protestantse Kampen.

Nadat hij Pastoor Hans Boogers aan zijn zijde kreeg, was het snel gepiept en kon de familie Van Dam zich voorbereiden voor de officiële inwijding op 1 februari 2015. In aanwezigheid van de pastoor en het pastoraal team, dominee Nelleke Beimers van de Open Kring in Stadshagen, de voorzitter van de dorpsvereniging Jacolien van de Wetering en last but not least burgemeester Bort Koelewijn en nog een aantal belangstellenden kreeg zijn Mariakapel op die dag de zegen.

Naast de mooie liederen, de gebeden en de lezingen uit de Schrift, was het gebed tot Maria een zeer bijzondere. Dit gebed is dan ook ingelijst en heeft sindsdien een mooi plaatsje gekregen in deze bijzondere kapel, waar de bezoekers naast hun gebed een kaarsje aan kunnen steken en hun intenties in het aanwezige intentieboek kunnen schrijven.

Verrijzenis Mariakapel Henk Dinie van Dam 19012018 7V6A6424

Het ingelijste Gebed tot Maria ...
(Klik op de foto voor de tekst van het gebed)

De Madonna en kind uit de oude kapel van de Zusters van Liefde/Verrijzeniskerk had voor de tweede keer een nieuwe plek gevonden. Een plek, met volle overgave beheerd door een echtpaar met diepe gevoelens voor Maria, de moeder van God.

Verrijzesniskerk 28052004 DSC00099

Het aanzicht van de hoofdingang in 2004. In 2008 is een deel van deze ruimte verbouwd tot ontvangsthal ...

Op de laatste verbouwing van de pastorie onderging de kerk in 2008 weer een volgende. Ook toen werd er flink ingegrepen. Er kwam een overkapping tussen het kerkgebouw en de pastorie, zodat hier een ruime ontvangsthal ontstond waarin tevens een ontvangstbalie werd gerealiseerd. Binnen deze renovatie werd de pastorie verbouwd naar kantoorruimtes.

Verrijzeniskerk 25012018 7V6A0410

 

Verrijzeniskerk 25012018 7V6A0389

De entree van de Verrijzeniskerk in 2018 ...

Het jaar 2013 en dan met name de maand juli was een bijzonder spannende tijd voor de gelovigen in Holtenbroek. In de maand juli werd bekend gemaakt, dat een aantal kerkgebouwen zouden moeten sluiten. Deze melding sloeg in als een bom. Een en ander had, volgens pastoor Hans Boogers, te maken met de terugloop van kerkgangers en de mede daardoor ontstane financiële situatie van de Thomas a Kempisparochie. Jaarlijks is er, sinds 2010, bij de parochie een tekort van € 300.000 op de begroting te vinden.

Naast de genomineerde Verrijzeniskerk in Zwolle, waren ook de Onze Lieve Vrouwe van Ombevlekte Ontvangenis in IJsselmuiden en de Onze Lieve Vrouw van Altijdurende Bijstand in Wijthmen in de gevarenzone.

Uiteindelijk is alleen de Verrijzeniskerk in Holtenbroek de dupe geworden van de bezuinigingsronde. De twee andere kerken konden, na overrulling van het parochiebestuur door het bisdom, hun vieringen, diensten, etc., hoe vreemd het voor de onderhavige kerkgangers ook klonk, op de normale wijze voortzetten. Beide kerken waren er eigenlijk al vanuit gegaan, dat sluiting niet meer was te voorkomen.

Afscheid Verrijzeniskerk 14092014 3244

Op 14 september 2014 heeft de Holtenbroekse Rooms-katholieke gemeenschap, met een plechtige eucharistieviering, waarin de kerk aan de goddelijke eredienst werd onttrokken, afscheid genomen van hun Verrijzeniskerk. Een voor veel belangstellenden bijzondere en bovenal emotionele dienst, waarbij het absoluut niet vreemd werd gevonden, dat hier en daar een traantje werd gelaten.

Afscheid Verrijzeniskerk 14092014 3628

Het is ook niet niks, als je jarenlang op deze plek je geloof hebt kunnen beleiden en dat deze mogelijkheid je in korte tijd wordt ontnomen. Vooral de oudere mensen binnen de gemeenschap hadden er veel moeite mee. Voor een gelovige is een kerk meer dan een gebouw van steen!

Afscheid Verrijzeniskerk 14092014 3480

Bij de laatste eredienst m.b.t. de onttrekking van de kerk worden de heilige relikwieën plechtig in processie het kerkgebouw uitgedragen. Ook de Heilige Oliën en Paaskaars en Godslamp (olielamp), al dan niet gedoofd, worden dan onder het zingen van liederen de kerk uitgedragen.

Afscheid Verrijzeniskerk 14092014 2256

Tijdens het bestaan als katholieke kerk, zijn er binnen deze kerk meerdere groepen en even zoveel diensten van verschillende afkomsten ontstaan. Ook deze gelovigen waren gedoemd een nieuw onderkomen te vinden. Zo gaan de Papiamento-diensten voortaan naar de Dominicanenkerk en de Poolse diensten naar de St. Jozefkerk in Zuid. De katholieke Syriërs zijn naar de kerk in Hattem vertrokken.

Afscheid Verrijzeniskerk 14092014 1924 2932

Zoals het al eerder aan de orde was geweest (Michaëlkerk - Bisschop Willebrandlaan), was ook bij de sluiting van deze kerk de grote hamvraag aan wie de kerk zou worden verkocht. Vaak gaan dan de meest vreemde roddels een eigen leven leiden. Het was dan ook voor het parochiebestuur en de Rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Zwolle, een welkom bericht, dat de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle, bijzondere en serieuze belangstelling had voor hun Godshuis.

Op 9 oktober 2014 is de Verrijzeniskerk inclusief de grond en bijkomende kosten voor € 930.000 verkocht aan de Christelijk Gereformeerde Kerk Zwolle. Het gebouw is na aankoop ingrijpend gemoderniseerd en het aantal zitplaatsen is bijna weer teruggebracht naar het aantal voor de eerste renovatie van de kerk in 1984, namelijk 800. Een van de hot-items waar, tijdens de overdracht voor getekend is, is het behoud van de glas-in-loodramen van deVerrijzeniskerk.

De diensten van de Christelijk Gereformeerde Kerk Zwolle, die altijd in het Multifunctioneel Centrum De Bolder in de AA-landen werden gehouden, zijn vanaf 4 oktober 2015 in de voor de CGK Zwolle, nieuwe kerk voortgezet.

Op 14 november 2015 vond er n.a.v. de heropening en het 50-jarig bestaan van de kerk een Open Dag plaats in en rond het vernieuwde kerkgebouw.

Bron:
Wikipedia
Website CGK Zwolle
Thomas a Kempisparochie
Reliwiki

Meer foto's van de Carnavalsmis in de Verrijzeniskerk - 2006

Meer foto's van de laatste plechtige eucharistieviering t.g.v. de onttrekking van de Verrijzeniskerk aan de eredienst

Meer foto's van Mariakapel van Dinie en Henk van Dam

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.