Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Gebouwen en woningen
Naar Religieuze gebouwen

De Hoeksteen 03032003 199

Het Gereformeerd Kerkelijk Centrum De Hoeksteen is gevestigd aan de Scheldelaan, hoek Waallaan in de Zwolse wijk AA-landen.

Het Centrum is een ontwerp van het Architectenburo b.n.a. Cees Groen uit Emmen. In mei 1982 werd begonnen met de bouw, waarna op 17 juni 1983 de opening plaatsvond.

Het kerkelijk centrum is niet alleen een "kerkgebouw". Op niet-zondagen vinden er ook neven-activiteiten plaats.

De Hoeksteen 3 3 2003 200

Als ongewoon element is de toegang vanuit de wand achter het Liturgisch Centrum geprojecteerd. De stoelopstelling is in cirkelvorm. Door de cirkel vanuit het centrum te benaderen, groeit de groep kerkgangers van hieruit naar achteren.

De Hoeksteen Interieur 2005 DSC01967

Na jarenlang prima gefunctioneerd te hebben in de Protestantse Gemeente Zwolle, ontstond in september 2009 enige commotie naar aanleiding van de notitie "Financieel Beleid Protestantse Gemeente Zwolle". Een notitie met vergaande gevolgen voor de leden van de gemeente.

Er kwam een stevige bezuinigingsronde aan, waarbij ook het afstoten van kerkgebouwen aan de orde werd gesteld.

Vanaf 2007 was de Algemene Kerkenraad (AK) al bezig met het onderwerp. Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. In 2012 moesten de kosten en baten binnen de gemeente weer met elkaar in evenwicht zijn gebracht, hetgeen betekende dat vanaf de uiteindelijke beslissing de eerstkomende jaren jaarlijks een tekort van € 200.000,-- moest worden weggewerkt. Zou dit niet gebeuren, dan zouden de financiële reserves binnen 6 á 7 jaar tot nul zijn teruggebracht.

Naast bijvoorbeeld de voorstellen tot samenwerking en samenvoeging van wijkgemeenten, had vooral het onderdeel afstoting van gebouwen bij de wijkgemeenten een diepe wond geslagen. De Jerusalemkerk, de Emmaüskerk en een van de twee kerkgebouwen in de AA-landen, de Sionskerk of De Hoeksteen, zouden de dupe worden van deze, voor de PGZ, noodzakelijke ingreep.

Ongeloof, verbijstering en emotionele reacties waren, ondanks dat het in deze notitie om voorstellen ging, het gevolg van het publiceren.

De Hoeksteen Interieur 01042005 DSC01850

Iedereen wist dat er iets zou moeten gebeuren, maar dat juist hun kerk daarbij het loodje zou moeten leggen, kon er bij sommigen niet in en kwam dan ook zeer hard aan. Er werd een diep gat geslagen in bijvoorbeeld de Hoeksteengemeente. Juist in hun 25e jubileumjaar zou hun kerk de klos kunnen worden van de uiteindelijke beslissing.

Hoewel het al een tijdje vast stond, dat op 28 september 2009 uitsluitsel gegeven zou worden m.b.t. de besluitvorming in deze, werd deze alsnog verplaatst naar de vergadering van de AK op maandag 12 oktober. Aan het uitstel lag het houden van de regie t.b.v. de informatievoorziening aan de pers ten grondslag. Men wilde voorkomen, dat de gemeenteleden de besluiten uit de krant of via internetmedia zouden vernemen.

De uiteindelijke beslising werd ook niet in de vergadering van 12 oktober genomen. Nee, een en ander had mede door het horen van de wijkgementen vertraging opgelopen.

Op 1 juli 2010 werd door de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, de heer G.G. Callenbach bekend gemaakt, dat, als een van de onderdelen van het bezuinigingsplan, De Hoeksteen, de kerk in de AA-landen, de kerk was die door de PGZ was aangewezen voor afstoting. De Sionskerk zou behouden blijven.

Mede doordat de getaxeeerde waarde van De Hoeksteen, hoger was, dan die van de Sionskerk en mede omdat men verwachtte dat De Hoeksteen gemakkelijker te verkopen zou zijn dan de Sionskerk, is dit besluit genomen.

Zaterdag 4 en zondag 5 juni 2011 waren de dagen dat de gemeenteleden afscheid konden nemen van het gebouw. Op de eerste dag waren er meerdere activiteiten georganiseerd en op zondag werd de laatste kerkdienst gehouden.

Na een periode van 28 jaar heeft de Hoeksteenfamilie met veel emotie deuren van de kerk gesloten.

De Hoeksteen Interieur 01042005 DSC01919

Een groot deel van de gemeenteleden van De Hoeksteen zijn samengegaan met de wijkgemeente Oosterkerk. Op zondag 12 juni 2011 heeft hier dan ook de eerste gezamenlijke kerkdienst plaatsgevonden.

Het heeft niet lang geduurd, voordat het kerkgebouw een nieuwe eigenaar kende. In 2012 is het gebouw verkocht aan de Gereformeerde Kerk Hersteld, een kerkgenootschap dat in 2003 is ontstaan uit een scheuring in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Meer foto's van het interieur van De Hoeksteen in 2005

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.