Wat treft u aan op deze website!

Zwolle - Algemeen

Zwolle - Algemeen

Algemene info over de stad

Onder dit item krijgt u een simpel algemeen beeld van onze mooie Hanzestad Zwolle
Foto's, video's en artikelen

Foto's, video's en artikelen

De stad Zwolle in beeld en in tekst!

Foto's, video's en artikelen uit het heden en verleden van de oude Hanzestad Zwolle!
Zwolle in Beeld Info

Zwolle in Beeld Info

Brede informatie over de website!

Hier vindt u alle informatie over de website, inclusief het contactadres en de privacy- en cookie verklaring!
Foto's bestellen!

Foto's bestellen!

Wilt u een foto bestellen?

Onder dit item vindt u een breed assortiment foto's, waarvan een groot deel is voorzien van een Zwols tintje!
Links

Links

Links naar interessante websites!

Hebt u vragen of wilt u informatie over bepaalde items die gelinkt zijn aan de stad Zwolle, dan vindt u hier een aantal links naar Zwolse bedrijven, organisaties of verenigingen!

Het laatst geplaatst

Zoeken op de website!

Naar Feesten en evenementen

Koninginnedag rond 1900 Grote Markt HCO PBKR1438bew

Koninginnedag rond 1900. De nationale driekleur wappert op de hoek Luttekestraat met de Grote Markt ...
(Bron: HCO - PBKR1438)

In het tijdvak van 1885 tot 1890 ooit begonnen als Prinsessedag, daarna als Koninginnedag tot 2014 en vanaf die tijd als Koningsdag, is en wordt deze dag gevierd als eerbetoon aan ons staatshoofd.

Net na de oorlog, was Koninginnedag een normale werkdag, een dag waar de natie zijn brood verdiende. Echter na een aantal jaren werd de roep om een vrije dag steeds luider en kregen steeds meer mensen vrij op deze dag. Koninginnedag heeft op een gegeven moment het stempel van Nationale feestdag gekregen. Hierdoor kreeg het merendeel van de landgenoten binnen het Koninkrijk der Nederlanden een vaste vrije dag toegewezen, die gewoon wordt doorbetaald. Het is geen wet waarin het recht op een vrije dag is vastgelegd. Het zijn dagen die in een CAO of arbeidsovereenkomst wordt toegewezen.

Koninginnedag 1900 Begin Diezerstraat HCO PBKR1302bew

Veel Zwollenaren bij elkaar voor een foto tijdens Koninginnedag in het jaar 1900 op de hoek Diezerstraat met de Grote Markt ...
(Bron: HCO - PBKR1302)

De eerste Prinsessedag werd op 31 augustus 1885 gevierd ter ere van Prinses Wilhelmina. De hoofdredacteur van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, J.W.R. Gerlach, had hiervoor het initiatief genomen. Deze eerste dag werd dan ook in Utrecht gevierd. Voor deze tijd waren er al wel activiteiten rond de verjaardag van Prinses Wilhelmina georganiseerd, maar nog niet onder de noemer Pinsessedag.

Het doel van deze dag was de eenheid binnen ons land te benadrukken. In de jaren na de eerste Prinsessedag werd het initiatief overgenomen door andere steden en dorpen in ons land.
Na het overlijden van Koning Willem III in november 1890, is Prinsessedag in naam overgegaan naar Koninginnedag en werd de dag t/m 1948, het jaar dat Koningin Wilhelmina afstand deed van de troon, op 31 augustus gevierd.

Koninginnedag 1935 Muziektent Grote Markt HCO FD004840bew

De muziektent op de Grote Markt staat klaar voor de traditionele optredens op Koninginnedag 1935 ...
(Bron: HCO - FD004840)

HCO FD021561 Koninginnedag 31 aug 1937 th a kempisstr bew

Koninginne-optocht over de Thomas a Kempisstraat in 1937 ...
(Bron: HCO - FD021561)

Vanaf 1949 kreeg Koninginnedag, in verband met de opvolging van Koningin Wilhelmina door Koningin Juliana, een andere datum toegewezen, namelijk 30 april. Vanaf dat jaar kreeg de koningin ieder jaar weer een bloemenhulde aangeboden. Hierbij liepen land- en rijksgenoten, uit Staphorst tot Brunsum en uit Groningen tot Middelburg, in defilé voor de familie op het bordes van Paleis Soestdijk langs.

Video Defilé Soestdijk in 1969 ...

De gehele Koninlijke familie was jaarlijks present op het bordes, om samen met de Koningin, de vaak lange stoet feestvierders te volgen. Daarnaast zaten miljoenen Nederlanders, die de Oranjes een warm hart toe droegen, voor de buis gekluisterd.

1e Koninginnedagoptocht na de oorlog Oranje Nassaulaan HCO 001000027bew

Eerste Koninginne-optocht na de Tweede Wereldoorlog over de Oranje Nassaulaan ...
(Bron: HCO - 001000027)

 Waar normaal de dag op de verjaardag van de vorstin werd gevierd, was het in de periode van Koningin Beatrix net even anders. Zij besloot de datum van de dag, waarop deze onder Koningin Juliana werd gevierd, aan te houden. Mede om zo haar moeder te eren. Daarnaast was de datum van haar eigen verjaardag, 31 januari, nou niet een dag waarop men een zonovergoten dag met een zalig lentetemperatuurtje kon verwachten. Onder Koningin Beatrix werd, tot teleurstelling van velen, ook het defilé uit het programma geschrapt. Zij koos er voor jaarlijks op deze dag een bezoek af te leggen aan een stad of dorp in ons land. Ook deze bezoekjes van de Koninklijke familie werden rechtstreeks op TV uitgezonden en trokken net als het defilé onder Koningin Juliana, miljoenen mensen voor de buis.

HCO ZAC deelname optocht 30041955 FD030920bew

Even als veel andere sportverenigingen, was ZAC jarenlang present in de Zwolse Koninginne-optocht ...

Tijden veranderen. In vroegere tijden was alleen de dag waarop de Koningin haar verjaardag vierde, de dag voor feestelijkheden Tegenwoordig gaat er een uitermate druk bezochte festiviteit aan vooraf. Op de avond voor Koninginnedag vermaakt jong en oud Zwolle zich in de Zwolse binnenstad. De traditionele Koninginnenacht. Een evenement waarbij de horeca goede zaken doet en bezoekers zich kunnen laven aan muziek, drank en .... gezelligheid.

Koninginnenacht 2005 Scrum DSC02945

Koninginnenacht 2005 op het Grote Kerkplein ...

Op het Grote Kerkplein wordt die avond een grote tent geplaatst, waar ieder jaar meerdere bands en dj's optreden. Daarnaast heeft de horeca in de gehele binnenstad de biertaps zowel in als buiten het café opgesteld, waardoor, zeker bij mooi weer, een heerlijk en gezellig sfeertje ontstaat. Het is dan ook niet vreemd, dat duizenden levensgenieters hun avondje voor de verjaardag van de Koningin zich in het centrum van de stad verzamelen, om samen het voorfeestje te vieren.

Koninginnenacht 2005 Scrum DSC02978

De band Scrum speelt de pannen van het dak in de grote tent in 2005 ...

Alle Koninginnedagen en ook de Koningsdagen worden in de morgen geopend met een toespraak door de burgemeester, het hijsen van de vlag op het bordes voor het stadhuis en het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus. Daarnaast worden er in veel wijken activiteiten georganiseerd door de wijk- of buurtverenigingen. Het gaat dan meestal om een optocht met versierde fietsen voor de jeugd, kleedjesmarkten e.d.

Koninginnedag Optocht AA Landen 2005 DSC03064

Vlag hijsen Woonzorgcentrum Rivierenhof in 2005 ...

Koninginnedag Optocht AA Landen 2005 DSC03078

In de oude tijd werd zo ongeveer de gehele wijk vroeg uit de veren getrommeld door een of ander muziekkorps, die al vroeg in de morgen door de wijk trok om op een speciale lokatie zijn of haar optreden te geven. Dit werd in alle gevallen afgesloten met het hijsen van de vlag en het spelen c.q. zingen van het Wilhelmus. De zogeheten reveille. Tegenwoordig is dit niet meer het geval en beginnen de festiviteiten wat later op de morgen. Wel wordt nog traditioneel bij enkele woonzorgcentra in de stad de vlag gehesen en het Wilhelmus gespeeld en gezongen.

Koninginnedag Optocht AA Landen 2005 DSC03117

Koninginnedag 2005 - Kinderoptoht AA-Landen ...

In de middag trekken de gezinnen met kinderen vaak naar de binnenstad, waar door de Centrale Commissie Oranje (CCO) en het bedrijfsleven een compleet programma is opgezet. Een programma met spel en educatieve onderdelen. Zo verzorgt Scouting Zwolle al jaren op de Melkmarkt haar druk bezochte sportieve activiteiten en worden er op verschillende lokaties andere activiteiten georganiseerd, zoals culturele activiteien en de kinderkleedjesmarkt rond de Diezerstraat.

Koninginnedag 2006 DSC09066

 

Koninginnedag 2006 DSC09073

Het vuilnisbakkenspel en de klimwand van Scouting Zwolle in 2006 ...

Koninginnedag Straat 2008 1100

De kinderkleedjesmarkt in de Diezerstraat in 2008 ...

Op 30 april 2013 heeft Koniningin Beatrix afstand gedaan van de troon, ten gunste van haar zoon Willem Alexander. Deze Koninginnedag had dan ook een andere insteek dan die van de jaren er voor. Voor Koningin Beatrix was het haar laatste Koninginnedag en voor de Nederlandse bevolking kreeg de dag een andere datum toegewezen en werd de naam van de dag gewijzigd in Koningsdag.

Ook Koning Willem Alexander en Koningin Maxima hebben gekozen op deze dag de bevolking op te zoeken. In de regeringsperiode van Beatrix bestond de invulling voor de Oranjes voornamelijk uit het bezoeken van demonstraties, dansen, ambachten, sport en spel en niet te vergeten het ouderwetse koekhappen.

Koningspelen De Verbinding 2017 7V6A7612

Wethouder René de Heer opende de Koningsspelen op Sportpark De Verbinding in Stadshagen in 2017 ...

Koningspelen De Verbinding 2017 7V6A7677

Eerst het Koningsontbijt en dan gaan de echte spelen beginnen ...

Koningspelen De Verbinding 2017 7V6A8300

 

Koningspelen Hoge Laar 2017 7V6A9302

Koning Willem Alexander en Koningin Beatrix hebben gekozen voor een meer educatieve en sportieve invulling. Zo vinden in het gehele land op de dag voor Koningsdag de Koningsspelen plaats. Een sportdag voor alle scholen in ons land, die op die dag zelf mogen bepalen hoe zij hier invulling aan geven. Wel staat voor iedere school een Koningsontbijt op het programma genoteerd. De koning zelf geeft op die dag op een van de scholen het startsein, gevolgd door een warming-up voor de deelnemers. Ook wordt er dan een van te voren ingestudeerd en speciaal voor deze dag geschreven openingslied gezongen.

Koningsdag 2016 ZwiB 6454 640px

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima vierden Koningsdag in Zwolle in 2016 ...

Zwolle had de eer in 2016 de Oranjes te mogen ontvangen, een dag die er zijn mocht. Het is cliché, maar Zwolle werd, als het al niet eerder was gebeurd, zogezegd, op de kaart gezet. Duizenden mensen uit Zwolle, de regio, eigenlijk uit het hele land vierden een feest om nooit te vergeten.

Na een ontvangst bij de Nieuwe Havenbrug, volgde een wandeling met cultuur, sport, een parade en een vaartocht, om tot slot op het Broerenkerkplein te eindigen in een feest waarbij de gehele Koninklijke familie uit haar dak ging tijdens het optreden van de Zwolse zanger Typhoon.

Zwolle in Beeld was erbij en heeft voor u een speciaal item aangemaakt. Geniet er van!

Bron:
Wikipedia
Rijksoverheid.nl

Meer foto's van Koninginnedag 2006 in de binnenstad

Meer foto's van Koninginnedag 2008 in de binnenstad

Meer items rond onze Koninginne- en Koningsdagen uit meerdere jaren

Koninginnedag

Intro Koninginnedag Optocht AA Landen 2005 DSC03047

Optocht Koninginnnedag 2005
AA-Landen...

 

Koninginnedag


Intro Koninginnedag Duckrace 2008 1289

De Duckrace bij het Kerkbrugje
in 2008 ...

 

Koninginnedag


Intro Koninginnedag Taptoe 2008 1580

Streetparade en Taptoe in het Terpelkwijkpark ...

  Koninginne- / Koningsdag

Intro Koninginnedag

Laatste Koninginnnedag 2013 ...

             

Koningsdag


Intro Koningsdag 2016 6446

Koningsdag 2016 in Zwolle ...

   Koningsdag

Intro Koningspelen De Verbinding 2017 7V6A8300

Koningsspelen ...

       

Facebook - Like Zwolle in Beeld

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.