Foto's van Zwolle - Sanering en kademuurKraanbolwerk 5032 Volharding 5274Sanering Kraanbolwerk ...

 

In het najaar van 2014 wordt de grond op het Kraanbolwerk gesaneerd. Op de lokatie, waar al eeuwen bedrijvigheid heeft plaatsgevonden, is de grond door veel chemicaliën behoorlijk vervuild. Schaepman's Lakfabrieken was het laatste bedrijf dat op het Kraanbolwerk gevestigd was. De saneringswerkzaamheden bestaan uit het verwijderen van betonnen vloeren en funderingsresten, ontgraven en afvoeren van verwijderde grond en het verwijderen van ondergrondse opslagtanks van de voormalige verffabriek. Na de sanering maakt de aannemer de grond bouwrijp. De saneringswerkzaamheden zijn afgerond voordat projectontwikkelaar AM op 1 december met de bouw van het appartementengebouw De Stelling begint. Het vervangen van de kademuur leidt niet tot vertraging van de bouw.

 

Sanering Kraanbolwerk 5544Fabrieksvloeren van rond de drie meter dik moeten verwijderd worden ...

 

De oude kademuur van het Kraanbolwerk wordt gesloopt. Begin oktober 2014 is men tijdens de saneringswerkzaamheden op het Kraanbolwerk begonnen met de sloop van de oude kademuur aan de zuidkant van de lokatie. De muur is slechter dan men in eerste instantie had gedacht. Er zitten scheuren in de muur en op verschillende plekken is het voegwerk behoorlijk aangetast. Nadat een tijdelijke extra damwand is geplaatst is de firma Van der Wiel begonnen met de sloop van de oude muur. 

“We konden er ook voor kiezen om de kade te herstellen,” legt wethouder Jan Brink uit, “maar het is mooier en financieel aantrekkelijker om de muur opnieuw op te trekken en deze mee te nemen in het gebouw. Op zo’n bijzondere locatie als het Kraanbolwerk, waar ‘deltaproof’ en de beleving van water belangrijke uitgangspunten zijn bij de bebouwing en inrichting, vinden we dit een passende oplossing”.

 

Kraanbolwerk sloop kade 5032 8849Sloopwerkzaamheden aan de kademuur achter de tijdelijk geplaatste extra damwand ...

 

Het Kraanbolwerk ligt buitendijks. Het water in de stadsgrachten is direct verbonden met het IJsselmeer en bovendien wateren de Sallandse weteringen af door de Zwolse binnenstad. Dit betekent dat de waterstanden bij het Kraanbolwerk sterk kunnen fluctueren. Alle appartementen en woningen op het Kraanbolwerk worden daarom ‘deltaproof’ gebouwd. Een concrete maatregel is bijvoorbeeld dat de woningen ook vanaf het hoger gelegen dek van de parkeergarage bereikbaar zijn. Bij extreem hoogwater houden de bewoners het droog. Bovendien wordt het gebied zo ingericht dat het water meer zichtbaar en beleefbaar is voor de bewoners. Zo komt er bijvoorbeeld bij de Thorbeckegracht een steiger en een trap waar de afwatering van het regenwater overheen loopt.

 

Kraanbolwerk sloop kade 5057De ontstane ruimte achter de extra damwand die het water
tegen moet houden voor de saneringswerkzaamheden ...

 

 

Kraanbolwerk 5032 Volharding 2014-5274
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5032
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5032 8806
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5032 8849
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5035
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5039
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5041
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5046
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5057
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5062
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5067
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5116
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5128
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5142
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5225
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5358
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5440
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5448
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5461
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5472
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5492
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5526
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5529
Kraanbolwerk sloop kademuur 2014-5544
 
 
Powered by Phoca Gallery