Foto's van Zwolle - Westerveldse AaWesterveldse Aa 1 Oudeweg Zalne 2014 4479De Westerveldse Aa ...

 

Helder moment .... nieuw item voor Zwolle in Beeld. Doordat mijn grote vriend, de Canon-camera op doordeweekse dagen zijn fantastische werk doet en mijn persoontje een beetje als zijn creatieve assistent functioneert, verschijnen er bij regelmaat interessante items met dito foto's op de website.

Op een mooie zomerse dag toerde ik rond op mijn ijzeren ros in de omgeving van de Noorderkolk. Een schitterende omgeving, met een evenzo schitterende Zwolse historie, waar de vissersbootjes op een rij, tussen betonnen staanders, de beproevingen van de natuur ondergaan. In de kolk heeft de Westerveldse Aa, een laaglandbeek, slingerend door de stad en het Zwolse achterland, zijn monding.

 

Westerveldse Aa 9p Kolk van Westerveld 2014 4103De Noorderkolk ...

 

Bootjes Noorderkolk 4149
.... waar de vissersbootjes op een rij, tussen betonnen staanders,
de beproevingen van de natuur ondergaan ...

 

Een nieuw item was snel geboren. De Westerveldse Aa van Zalné tot de Noorderkolk volgen, met af en toe een scheef oog naar aanpalende activiteiten. Zeker in de omgeving van de kolk, maar ook het pas ontwikkelde gebied rond de Kindertjesweilanden, tussen de Kuyerhuislaan en de Boerendanserdijk, doet menig natuurliefhebber watertanden.

Ieder jaargetijde biedt de Zwolse beek zijn natuurlijke schoonheid aan degene die het wil zien. Of het nu de schaatsperiode in de winter is of de bloeiende wilde bloemen langs de oever in het voorjaar, het blijft een fascinerende aanblik.

Om in de buurt, van de basis van de website te blijven, het weergeven van de stad Zwolle, lag het beginpunt van het fotograferen nog binnen de stadsgrenzen, in het mooie buitengebied van de stad. Aan de Oudeweg in Zalné, het buurtschap ten zuidoosten van Zwolle, begon de camera aan de uitvoering van het eerste deel van het project, de Westerveldse Aa.

 

Westerveldse Aa 1 Oudeweg Zalne 2014 4495De Oudeweg in Zalné, het begin van de fototour langs de Westerveldse Aa ...

 

Waar aan de Oudeweg menig fietser, zonder ook maar één blik van herkenning, de Westerveldse Aa onder hem/haar passeert, heeft de beek al een aantal kilometers in het buitengebied achter de rug.

De Westerveldse Aa kent zijn oorspronkelijke begin in een moerassig gebied in de omgeving tussen de buurtschappen Wijthmen en Lenthe. Vanaf deze hoek meandert het beekje via enkele weteringen de stadsgrenzen van Zwolle binnen. Vandaar, onder de naam Westerveldse Aa, door het achterland van de stad, richting Noorderkolk.

De Westerveldse Aa is een beek, maar bij tijd en wijle metamorfoseert deze zich tot een wel zeer brede beek, met de uitstraling van een riviertje, om uiteindelijk op te gaan in het water van het Zwartewater. De verbreding van de beek heeft, met een grote mate van waarschijnlijkheid, te maken met de invloeden van eb en vloed van de Zuiderzee, het huidige IJsselmeer.

 

Westerveldse Aa 2 Zalnepad 2014 4785De Westerveldse Aa langs het Zalnépad. Wat is kronkelend?

 

Het aantal kubieke meters water dat door de beek loopt is per dag verschillend. Sowieso is er al een verschil in bovenstrooms en benedenstrooms bij het Gemaal Westerveld. Bovenstrooms is de doorvoer een stuk minder dan benedenstrooms. In droge perioden stromen er enkele duizenden m3 water per dag door de beek. In een natte periode met veel regen, kan dit oplopen van 50.000 tot maximaal 100.000 m3 per dag, dat via Gemaal Westerveld naar de Noorderkolk, richting Zwartewater wordt afgevoerd.

Komend vanaf de oorsprong, stroomt de Westerveldse Aa, ter hoogte van 't Ecoloar, aan de Heinose kant, onder de Heinoseweg (N35) door, richting Sauna Swoll. Hierna kruist de beek, de twee toegangswegen van Landgoed Soeslo.
Vanaf de Oudeweg in Zalné zoekt de Westerveldse Aa noordwaarts zijn richting om nogmaals de Heinoseweg te kruisen, richting Wijthmenerplas, en vandaar voor de grote plas het traject van het Zalnépad te volgen.

Rechtuut, rechtan, zou een autochtone Blauwvinger in zijn smeuïge Zwolse dialect zeggen! Hij heeft daar wel een punt. Op deze locatie loopt de beek strak langs het Zalnépad, zonder enige vorm van kronkeling. Ondanks de inspanningen en positieve resultaten binnen het project Revitalisering Westerveldse Aa, waar grote en mooie resultaten zijn behaald, lijkt het op deze lokatie visueel meer nog op een kanaaltje, dan op een natuurlijk kronkelende beek.

 

Westerveldse Aa 3b Golfbaan 2014 4419Slingerend tussen de Wijthmenerplas en de golfbaan door ...

 

De originele natuurlijke loop van de Westerveldse Aa, is niet meer. Op meerdere plaatsen is deze beek, in de loop der jaren, om welke reden dan ook, aangepast en van zijn vorm ontdaan. Er zijn een groot aantal verbindingen gegraven om de afvoer van water te bevorderen. Dit had echter wel tot gevolg, dat de strakke, met de machine geschapen stukken van de loop, niet echt recht deden aan de naam beek. In het kader van het project Beekherstel Westerveldse Aa heeft de beek, over zijn gehele lengte door de stad, visueel toch al een deel van zijn beekachtige vorm terug gewonnen.

Hoewel het nu misschien vreemd klinkt, slingert de Westerveldse Aa zich tussen de Wijthmenerplas en de golfbaan door, om uiteindelijk onder de spoorbaan van Zwolle naar Meppel e.v. door te stromen, rechtsaf te gaan en kort daarna weer linksaf, door het buurtschap Herfte, richting Berkum. Onderweg passeert het stroompje de Kuyerhuislaan, waarna het, voordat het het Roodhuizepad kruist gezelschap krijgt, van het nieuw aangelegde waterretentiegebied aan de oostzijde van de beek.

 

Westerveldse Aa 3e Kindertjesweilanden 2014 3488Het gerevitaliseerde gebied tussen Kuyerhuislaan en Roodhuizerpad ...

 

Sinds 1999 is de gemeente Zwolle en het Waterschap Groot Salland bezig met de uitvoering van het project Revitalisering Westerveldse Aa. Een project van jaren, met als basis de verbetering van de ecologische en landschappelijke functie van de Westerveldse Aa. De beek mag weer kronkelen. Het deel tussen de Kuyerhuislaan en het Roodhuizerpad maakt onderdeel uit van het project en is ingericht als waterberging. Hetgeen betekent, dat bij grote aanvoer van water, deze in dit gebied kan uitlopen. Het plan is om in dit gebied een broekbos tot ontwikkeling te laten komen. Drie vliegen in één klap. De recreatie, de natuur alsook de waterretentie profiteren nu optimaal van de plannen en de uitvoering van het project. Langs de beek is voor de fietsende recreant een verhard fietspad aangelegd, welke aansluitingen biedt op zowel het Roodhuizerpad als de Kuyerhuislaan.

Het project Revitalisering van de Westerveldse Aa is anno 2014 nog niet geheel afgerond. In de omgeving van Café-Restaurant De Vrolijkheid vindt nog enige ontwikkeling plaats, waarbij de loop van de Westerveldse Aa betrokken zal zijn.

 

Lepelaar 4916Ook de lepelaar wordt weer gespot achter de Oosterenk ...

 

De oplettende wandelaar en fietser zal nu zien, dat de flora en fauna van dit gebied grote stappen heeft gemaakt. Zo zijn er bij tijd en wijle lepelaars, alsook de sierlijke zilverreiger te bewonderen, die hun menu van de dag proberen binnen te halen. Daarnaast zijn er al meerdere keren bijzondere libellesoorten gespot.
De flora van dit deel van het project, kan zich verheugen met de komst van het zeldzame blaasjeskruid, een vleesetend plantje, de rietorchis, de zonnedauw, evenals het blaasjeskruid vleesetend en de zeldzame moeraswolfsklauw. De laatste staat zelfs op de Nederlandse Rode Lijst van planten.

Ter hoogte en aan de achterzijde van het gebouw van Waterschap Groot Salland is, op verzoek van de Stichting Zwolle Groenstad, een herinneringsbomenlaan aangelegd. Anno 2014 zijn in Zwolle op meerdere locaties herinneringslaantjes te vinden. Ook aan deze Herinneringslaan, in dit geval bestaande uit lindebomen, kunnen bomen worden geplant als herinnering aan een geboorte, huwelijk of overlijden.

 

Westerveldse Aa 4 Berkum Herinneringslaan 2014 3537Herinneringslaan ...

 

Na de kruising met het Roodhuizerpad is de beek in de breedte wat smaller geworden, waardoor, volgens de kenners, de stroming van de beek wordt bevorderd. Desalniettemin heeft ook hier de beek een natuurlijke loop, die bij de herinrichting van de Boerendanserdijk/Rechterland (rotonde), in 2013, een verbinding diep onder de Nieuwe Vecht en de Boerendanserdijk heeft gekregen. De verbinding bestaat uit een syphon, een kokervormige constructie, met een verlaagd middendeel, die twee waterlopen met elkaar verbindt. Met deze aanpak is de verbinding van het zuidelijk deel met het noordelijk deel van de Westerveldse Aa weer hersteld.

 

Westerveldse Aa 4c Rechterland 2014 5557De syphon ten behoeve van de verbinding tussen het
noordelijk en zuidelijke deel van de Westerveldse Aa ...

 

Als voortgang op deze verbinding trekt de beek in één rechte streep naar de kruising Rechterland/Kranenburgweg, met onderweg de aangrenzende voetbalvelden van VV Berkum en het Vegtluster Bos. Net voor de kruising Rechterland/Kranenburgweg wordt het water van de Westerveldse Aa met duikers voor en langs de ter plaatse gevestigde autobedrijven gevoerd. Van hieruit vervolgt de beek zijn weg onder de Kranenburgweg door. om aan de westzijde van Café Restaurant De Vrolijkheid letterlijk en figuurlijk weer boven water te komen.

 

Westerveldse Aa 5 Kranenburgweg 2014 5534De Westerveldse Aa langs de Kranenburgweg ...

 

Vervolgens stroomt de Westerveldse Aa noordwaarts, richting oprit A28. In verband met de herstructurering van de Ceintuurbaan zijn in dit gebied in 2013 een aantal zaken met betrekking tot de loop van de beek aangepakt. Zo loopt het water onder de oprit van de A28, richting het noorden, door, om hierna zijn weg te vervolgen, in een nieuw gegraven geul, parallel langs de A28, richting het westen. Net voor de Ceintuurbaan gaat het water via een duiker onder de Ceintuurbaan door, om uit te komen in weer een nieuw gegraven geul, die op zijn beurt, weer onder het viaduct van de A28 doorloopt. Snapt u het nog?

 

Westerveldse Aa 5d Ceintuurbaan 2014 5415Na de onderdoorgang ter hoogte van Café-Restaurant De Vrolijkheid,
loopt de Westerveldse Aa parallel aan de A28 richting Ceintuurbaan ...

 

Na deze laatste aanpassingen, komen we weer in rustig vaarwater. Vanuit het punt onder het viaduct van de A28, staat het water, onder de oprit naar de A28, richting het westen, in verbinding met de Westerveldse Aa, die langs het Aa-Park loopt. Als we praten over een natuurlijke loop van de beek, dan is dat hier wel in het volgend stroomgebied van de Westerveldse Aa.

De beek slingert zich ter plaatse als een groene aorta door de wijk AA-Landen, om uit te monden in de Wijde Aa en zijn weg te vervolgen aan de noordzijde van deze door zandwinning ontstane grote recreatieplas. Op en aan de plas wordt gevist, gezwommen, gesurft en niet te vergeten in stevige winters geschaatst.

 

Westerveldse Aa 9f AALanden 2014 2758De Westerveldse Aa loopt richting de door zandafgraving ontstane plas, de Wijde Aa ...

 

Na het passeren van de Wijde Aa, is het nog plus minus 900 meter, voordat de beek, stromend door het buurtschap Langenholte, de monding in de Noorderkolk bereikt. Net voor deze monding van de Westerveldse Aa, heeft ooit het Kasteel Westerveld gestaan, dat na 1816 moet zijn afgebroken. In 1850 is de hedentendage nog bestaande boerenhoeve, met de mooie naam Erve Westerveld, op deze locatie gebouwd. Op het weiland, behorend bij deze hoeve en grenzend aan het laatste deel van de Westerveldse Aa, bevinden zich ondergronds nog de restanten van het eens zo mooie Kasteel Westerveld.

 

Westerveldse Aa 9o Monding 2014 4209De Westerveldse Aa mondt uit in de Noorderkolk,
om daarna op te gaan in het Zwartwater ...

 

Met het uitmonden van de Westerveldse Aa in de Noorderkolk, is de loop van een groot aantal kilometers natuurlijk schoon in onze mooie stad Zwolle in beeld gebracht.

De Westerveldse Aa is in alle opzichten een schitterend, fascinerend en rustgevend water, voortkabbelend in een toch wel drukke, expanderende stad als het Zwolle van de laatste jaren. Alleen daarom al is een fiets- of wandeltocht langs de oevers en in de omgeving van de beek, een welkome afwisseling in het haastige leven van alle dag.

 

Westerveldse Aa 1a Oudeweg Zalne 2014_4451
Westerveldse Aa 1a Oudeweg Zalne 2014_4479
Westerveldse Aa 1 Oudeweg Zalne 2014_4495
Westerveldse Aa 1a Oudeweg Heinoseweg 2014_4503
Westerveldse Aa 1a Heinoseweg 2014_4509
Westerveldse Aa 2a Zalnepad 2014_4776
Westerveldse Aa 2b Zalnepad 2014_4812
Westerveldse Aa 2 Heinoseweg 2014_4529
Westerveldse Aa 2 Heinoseweg 2014_4564
Westerveldse Aa 2 Heinoseweg 2014_4576
Westerveldse Aa 2 Zalnepad 2014_4785
Westerveldse Aa 2 Zalnepad 2014_4802
Westerveldse Aa 3a thv Wijthmenerplas 2014_4331
Westerveldse Aa 3a Valkenbergweg 2014_4684
Westerveldse Aa 3a Valkenbergweg 2014_4750
Westerveldse Aa 3b Golfbaan 2014_4303
Westerveldse Aa 3b Golfbaan 2014_4390
Westerveldse Aa 3b Golfbaan 2014_4419
Westerveldse Aa 3b Golfbaan 2014_4428
Westerveldse Aa 3b Herfterlaan 2014_4630
Westerveldse Aa 3b Herfterlaan 2014_4674
Westerveldse Aa 3c Kuyerhuislaan 2014_5800
Westerveldse Aa 3c Kuyerhuislaan IJsbaan Herfte 2014_4835
Westerveldse Aa 3d Bonepad 2014_5772
Westerveldse Aa 3d Bonepad 2014_5784
Westerveldse Aa 3e Kindertjesweilanden 2014_3464
Westerveldse Aa 3e Kindertjesweilanden 2014_3488
Westerveldse Aa 3e Kindertjesweilanden 2014_3494
Westerveldse Aa 3e Kindertjesweilanden 2014_5840
Westerveldse Aa 3 Zalnepad 2014_4760
Westerveldse Aa 3 Zalnepad 2014_4762
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5483
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5506
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5512
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5552
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5595
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5599
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5602
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5606
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5622
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5628
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5643
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5678
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5691
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5712
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5726
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5741
Westerveldse Aa 4a Gooseveldpad 2014_5843
Westerveldse Aa 4b Gooseveldpad 2014_5583
Westerveldse Aa 4c Rechterland 2014_5476
Westerveldse Aa 4c Rechterland 2014_5479
Westerveldse Aa 4c Rechterland 2014_5557
Westerveldse Aa 4c Rechterland 2014_5571
Westerveldse Aa 4c zijtak Rechterland 2014_5548
Westerveldse Aa 4d Rechterland 2014_5462
Westerveldse Aa 4e Rechterland 2014_5468
Westerveldse Aa 4 Berkum Herinneringslaan 2014_3496
Westerveldse Aa 4 Berkum Herinneringslaan 2014_3525
Westerveldse Aa 4 Berkum Herinneringslaan 2014_3532
Westerveldse Aa 4 Berkum Herinneringslaan 2014_3537
Westerveldse Aa 4 Berkum Herinneringslaan 2014_3556
Westerveldse Aa 4 Berkum Reiger 2014_4442
Westerveldse Aa 5a Ceintuurbaan 2014_5478
Westerveldse Aa 6a Ceintuurbaan 2014_5484
Westerveldse Aa 5b Ceintuurbaan 2014_5466
Westerveldse Aa 5c Ceintuurbaan 2014_5437
Westerveldse Aa 5d Ceintuurbaan 2014_5415
Westerveldse Aa 5 Kranenburgweg 2014_5448
Westerveldse Aa 5 Kranenburgweg 2014_5505
Westerveldse Aa 5 Kranenburgweg 2014_5534
Westerveldse Aa 6b Ceintuurbaan 2014_5417
Westerveldse Aa 6b Ceintuurbaan Oprit A28 2014_5370
Westerveldse Aa 6 Ceintuurbaan 2014_5384
Westerveldse Aa 7b Ceintuurbaan 2014_5357
Westerveldse Aa 7c Ceintuurbaan 2014_5342
Westerveldse Aa 7c Ceintuurbaan 2014_5346
Westerveldse Aa 7 Ceintuurbaan 2014_5363
Westerveldse Aa 8a AaPark 2014_2737
Westerveldse Aa 8b AaPark 2014_3388
Westerveldse Aa 8c Zwartewateralleen 2014_2839
Westerveldse Aa 8c Zwartewaterallee 2014_3366
Westerveldse Aa 8c Zwartewaterallee 2014_3375
Westerveldse Aa 8 AaPark 2014_3405
Westerveldse Aa 8 AaPark 2014_4389
Westerveldse Aa 9a AALanden 2014_2743
Westerveldse Aa 9a AALanden 2014_2749
Westerveldse Aa 9a AALanden 2014_2842
Westerveldse Aa 9b AALanden 2014_2805
Westerveldse Aa 8c Brug Merwedelaan 2014_2799
Westerveldse Aa 9 Brug Merwedelaan 2014_3324
Westerveldse Aa 8c Brug Merwedelaan 2014_3354
Westerveldse Aa 9b AALanden 2014_2817
Westerveldse Aa 9b AALanden 2014_3334
Westerveldse Aa 9b AALanden 2014_3384
Westerveldse Aa 9c AALanden 2014_2786
Westerveldse Aa 9c AALanden 2014_2790
Westerveldse Aa 9c AALanden 2014_3293
Westerveldse Aa 9c AALanden 2014_3302
Westerveldse Aa 9c Brug Maaslaan 2014_3281
Westerveldse Aa 9d AALanden 2014_3251
Westerveldse Aa 9d Brug Maaslaan 2014_3261
Westerveldse Aa 9e AALanden 2014_3224
Westerveldse Aa 9e AALanden 2014_3256
Westerveldse Aa 9f AALanden 2014_2758
Westerveldse Aa 9f AALanden 2014_3243
Westerveldse Aa 9g AALanden 2014_2763
Westerveldse Aa 9g AALanden 2014_3219
Westerveldse Aa 9h AALanden 2014_2782
Westerveldse Aa 9i Buurtboerderij De Aaweide 2014_3170
Westerveldse Aa 9k AALanden 2014_3198
Westerveldse Aa 9k Brug Wijde Aa 2014_4291
Westerveldse Aa 9k Wijde Aa 2014_4279
Westerveldse Aa 9l Brug Wijde Aa 2014_4274
Westerveldse Aa 9m Brinkhoekweg 2014_4184
Westerveldse Aa 9m Gemaal Westerveld 2014_3562
Westerveldse Aa 9m Gemaal Westerveld 2014_3576
Westerveldse Aa 9m Gemaal Westerveld 2014_3592
Westerveldse Aa 9m Gemaal Westerveld 2014_4222
Westerveldse Aa 9n Gemaal Westerveld 2014_3587
Westerveldse Aa 9n Monding Noorderkolk 2014_3580
Westerveldse Aa 9n Dijk Noorderkolk 2014_3547
Westerveldse Aa 9o Monding Noorderkolk 2014_4209
Westerveldse Aa 9o Noorderkolk 2014_3535
Westerveldse Aa 9p Noorderkolk 2014_4103
Westerveldse Aa 9p Noorderkolk 2014_4114
 
 
Powered by Phoca Gallery