Foto's van Zwolle - KamperlijntjeKamperlijntje 2011 2922

 

Het spoor tussen Zwolle en Kampen is kortste spoorlijn van ons land. De knusse boemel doet er goed 10 minuten over om zijn eindbestemming te bereiken. Er zijn maar weinig Zwollenaren en Kampenaren, die nog nooit gebruik van de boemel hebben gemaakt. Tweemaal per uur rijdt de ijzeren ros, anno 2014 type Buffel, vanaf het station in Zwolle naar het Kamper station, vice versa, om de vele scholieren en forenzen op de plaats van bestemming te krijgen.

Nadat de Centraalspoorweg vanaf Utrecht via Amersfoort, eindigend in Hattemerbroek in 1863 werd geopend, was het wachten op de aanleg van het volgende deel, de verlenging naar Zwolle. De spoorbrug over de IJssel, waarvan de eerste steen op 7 oktober 1862 door Joseph Rudolph Thorbecke was gelegd, was de bottleneck en moest zijn opgeleverd, voordat men de verlenging naar Zwolle kon realiseren.

De eerste treinen denderden op 6 juni 1864 over de spoorbrug over de IJssel met als eindbestemming Zwolle. Dit betekende ook, dat de verlenging van het spoor van Zwolle naar Kampen kon beginnen.

 

Kamperlijntje Station Zwolle 2005 DSC04243Tweemaal per uur vetrekt de trein vanaf station Zwolle, perron 12/13, naar Kampen ...

 

Na moeilijkheden met de zachte ondergrond in de Mastenbroekerpolder, konden de Kampenaren uiteindelijk op 10 mei 1865 getuige zijn van de officiële opening van de spoorlijn Zwolle-Kampen en tevens de eindbestemming van de Centraalspoorweg Utrecht-Amersfoort-Zwolle-Kampen.

Het spoorwegennet in Nederland zat niet stil en werd alleen maar groter en groter. Dit had tot gevolg, dat in 1892 de stad Kampen het stempel als eindbestemmingsstation van de lijn Utrecht-Amersfoort-Zwolle verloor. De laatste spoorlijn werd via Zwolle doorgetrokken naar Leeuwarden/Groningen. Deze steden werden de eindbestemming.

Rond 1914 werd de lijn Zwolle-Kampen, mede door het gereedkomen van de tramlijn Wezep-Kampen, een op zich zelf staande, maar ook de kortste spoorlijn van ons land.

 

Zwolle Veeralle Station 1934Station Veerallee in 1934 ...

 

In de loop der jaren kende het Kamperlijntje een tweetal tussenstations, een in Mastenbroek en een in de Veerallee in Zwolle. De laatste was tevens het beginpunt van de tramlijn Zwolle-Blokzijl. De halte in de Veerallee is in 1969 opgeheven en in het jaar 2000 gesloopt. De halte in Mastenbroek werd al in 1970 afgebroken.

 

Spoorwegovergang  Veerallee rond 1935Spoorwegovergang Veerallee in 1935 ...

 

De in Zwolle en Kampen wereldberoemde spoorlijn kwam in 2006 in handen van de provincie Overijssel. Het college van gedeputeerde staten had, na het gereedkomen van de Hanzelijn, grootse plannen met het boemeltje naar Kampen. De lijn zou een geëlectrificeerde tramlijn moeten worden, voorzien van drie nieuwe tussenstops, Oosterholt, Stadshagen en Voorsterpoort. Deze plannen werden niet gehaald.

 

Kampen Station Perron 2013 7509Passagiers richting Kampen zijn op de eindbestemming aangekomen ...


Na een tweetal Europese aanbestedingen in 2011 en 2012, bleek er, mede gezien de negatieve uitslag van het onderzoek naar het kostendekkend kunnen krijgen van de lijn, nauwelijks belangstelling voor de exploitatie van de toekomstige tramlijn te bestaan. Er kwamen een tweetal biedingen binnen van Arriva en Alstom. Geen van deze bieders voldeed aan de eisen van het bestek.

 

Kamperlijntje 2009De Buffel ter hoogte van Stadshagen/Westenholte ...

 

Uiteindelijk is in december 2013 door de statenleden van Overijssel besloten de trein op de spoorlijn te handhaven, alsnog te elektrificeren, de snelheid te verhogen en een halte in Stadshagen te realiseren. De exploitatie blijft in handen van NS Reizigers, een onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen.

 

Kamperlijntje Station Zwolle 2005 DSC04245Perron 12/13 in Zwolle in 2011 ...

 

Kamperlijntje Veerallee 2011 3061Spoorwegovergang Veerallee in Zwolle, vertrek Kamperlijntje naar Kampen in 2011 ...

 

Kampen Station Perron 2013 7519Perron Station Kampen in 2013 ...

 

Kampen Station Vertrek Kamperlijntje 2013 7536De Buffel op weg naar Zwolle in 2013 ...

 

Naar aanleiding van de landelijke intocht van Sinterklaas in Kampen in november 2007, werd de Buffel 3403, omgedoopt tot Pakjesexpress van de Goedheiligman. De honderden ouders met kinderen die vanuit Zwolle naar Kampen vertrokken, werden op perron 12/13 verrast door een aantal Zwarte Pieten.

Ondanks dat de spanning bij sommige kinderen van de gezichten te lezen was, deden de knechten van de Sint hun uiterste best de kinderen in de sfeer van de grote intocht te brengen. Massaal werden handenvol pepernoten uitgedeeld. 

 

Pakjesexpress 2007 4698Honderden ouders met kinderen werden door de NS verrast met muziek, koffie, chocoladedrank
en bovenal peperboten van de gulle Pieten ...

 

Pakjesexpress 2007 4703
De Pakjesexpress van de Sint staat klaar om in te stappen ...

 

Pakjesexpress 2007 4683
De machinist zag het helemaal zitten ...

 

Pakjesexpress 2007 4724

 Pakjesexpress 2007 ...

  

Pakjesexpress 2007 4739

Pakjesexpress 2007 ... over belangstellenden niet te klagen!

 

Pakjesexpress 2007 4731

Pakjesexpress 2007 ...

 

Film rond het Kamperlijntje in 2014 ...

 

Spoorwegovergang Veerallee 2011
 
 
Powered by Phoca Gallery