Foto's van Zwolle - Isala 2013Isala 2013 1042

 

De katholieken gingen naar het Rooms Katholiek Ziekenhuis, waar de nonnen de scepter zwaaiden. In de latere jaren het Ziekenhuis De Weezenlanden genaamd. De protestant-christelijken daarentegen waren kind aan huis in het Gemeentelijk Sophia Ziekenhuis. Zo is de ziekenverzorging op ziekenhuisniveau  jarenlang gesplitst geweest in onze Hanzestad Zwolle. Begin jaren 90 werd er tussen beide ziekenhuizen steeds meer samengewerkt, hetgeen leidde tot een fusie in het jaar 1998. Beide ziekenhuizen bleven na de fusie hun eigen specialismen behouden.
 
Na de start van de bouw in 2009 zag de Zwollenaar langzamerhand de contouren van het door architectenmaatschap Isala, bestaande uit Alberts & Van Huut, a/d/ Amstel architecten en Alberts, Van Huur & Partners, ontworpen gebouw uit de grond verrijzen. Een gebouw aan de Dokter van Heesweg, met de typische eigen bouwstijl behorend bij dit bureau. Ook het Gasuniegebouw in Groningen en het ING hoofdkantoor in Amsterdam kennen deze stijl. Organische architectuur genaamd. Een stroming onder de architecten, die in het begin van de twintigste eeuw opkwam, met het streven naar organische vormen door een vrije, expressieve en natuurlijke vormgeving.
 
 
Isalavlag 2013 1091
 
 
Het gebouw is groot, maar aan de andere kant ook weer klein door de bouw van meerdere gebouwen, die tezamen Isala vormen. Deze gebouwen worden de vlinders genoemd. Aan de binnenzijde van de gebouwen is een passage gevestigd, waar de architecten openheid hebben gecreëerd. Daarnaast vindt de bezoeker een aantal atria's (binnentuinen) in het gebouw, waar het groen de boventoon voert. Daktuinen en omsloten tuinen zijn als uitgangspunt genomen om een positieve invloed op het genezingsproces te bevorderen. Het vele groen in en rond het nieuwe Isala is in samenwerking ontworpen met Copijn Boomspecialisten en architectenbureau Alberts & Van Huut.
 
In een interview op de website van Isala, noemt architect Max Van Huut het ziekenhuis geen ziekenhuis, maar een Beterhuis. "De kracht van het woord is wellicht net zo belangrijk als de vormkracht van de architectuur", aldus Max van Huut.
 
 
Isala Opening Maxima 6247
De officiële opening van Isala gebeurde door Koningin Maxima tijdens
een indrukwekkende ceremonie op 17 oktober 2013...
 
 
Isala, onderdeel van de Vereniging Samenwerkende Topklinische (Opleidings) Ziekenhuizen (STZ) in ons land, werkt samen met ziekenhuizen die alleen de basiszorg in het pakket hebben en academische ziekenhuizen.
 
Bij de opening van Isala bestonden de functies van topklinische zorg binnen het ziekenhuis uit:  antenatale  diagnostiek, centrum voor tandheelkunde in bijzondere gevallen, dialyse, electrofysiologie van het hart, hartchirurgie, hemofiliecentrum, HIV behandelcentrum, interventiecardiologie, implantatie insulinepompen, in vitro fertilisatie, neonatale intensive care, behandelcentrum neuromodulatie, neurochirurgie, oncologie, perinatologie, radiotherapie, stamcel- en beenmergtransplantaties en traumacentrum​.
 
Het nieuwe Isala heeft de beschikking over 776 beschikbare bedden, 18 operatiekamers en 4 dagbehandling-operatiekamers. Isala heeft 5577 medewerkers in dienst en is daarmee de grootste werkgever in onze stad. Het verzorgingsgebied is Zwolle en het gebied tussen de academische ziekenhuizen Groningen, Utrecht en Nijmegen.
 
Het beleid van de totale organisatie wordt bepaald door de Raad van Bestuur, bestaande uit voorzitter mevrouw drs. M. (Marjanne) Sint, de heer R.A. Thieme Groen (arts) en de heer R.J. Venema.
 
 
Isala Ziekenhuis 1008 Panorama 640
 
Bron: Isala website
 
Opening Isala 2013
Isala_2013_1042
 
 
Powered by Phoca Gallery