Foto's van Zwolle - Isala - RK De WeezenlandenZiekenhuis De Weezenlanden 2002 00078Hoofdingang van het Ziekenhuis De Weezenlanden in 2002 ...

 

Aan de Melkmarkt, tussen de Korte Kamperstraat en de Melkmarktstraat, bevinden zich schitterende herenhuizen. In een van deze huizen, een regentenwoning uit de zestiende eeuw, ook het Drostenhuis genoemd, woonde in de negentiende eeuw de familie Helmich. Helmich en compagnon Schaepman dreven aan de Holtenbroekerdijk de ijzergieterij Sallandia. Anno 2013 is in het Drostenhuis het Stedelijk Museum Zwolle gehuisvest.

Voordat het eerste katholieke ziekenhuis in de stad werd opgericht, werd de zieke katholieke medemens halverwege de 19e eeuw opgevangen in het "ziekenhuis" van het klooster van de Zusters van Liefde (Congregatie Onze Lieve Vrouwe van Barmhartigheid) aan het Gasthuisplein. Op deze locatie zijn na de sloop van het klooster, de kapel en de school, een aantal winkels met daarboven woningen en een cinema gevestigd.

 

Gasthuisplein Lokatie KloosterHet Gasthuisplein (2013), de lokatie waar het klooster van de Zusters van Liefde was gevestigd ...

 

De naam Helmich en het Drostenhuis zijn de basis geweest van het katholieke ziekenhuis in de stad Zwolle. De dochter van de welgestelde familie, Judith Helmich, als non (Zr Margaretha) ingetreden in de congregatie van de Zusters onder de Bogen (Maastricht), had bij het overlijden van haar ouders het ouderlijk huis aan de Melkmarkt georven. Dit kapitale huis schonk zij naar aanleiding van haar afgelegde de gelofte van armoede aan de congregatie. Er moesten veel wegen worden bewandeld om het verzoek en de wens, van Zr Margaretha, verzorging van zieken in het pand, in vervulling te laten gaan.

 

Drostenhuis 2014 4368Het Drostenhuis anno 2014 ...

 

Drostenhuis 2014 4380

 

De eerste tijden werden er geen zieken opgenomen, maar gingen een aantal nonnen, die hun intrek hadden genomen in het pand, naar de huizen van de zieken. Na een moeilijke integratieperiode, waar het financieel niet meezat, konden uiteindelijk in 1897 de eerste zieken in het ouderlijk huis van Zr Margaretha worden geopereerd en verpleegd. Voor de operaties had de Zwolse chirurg dokter N.H. Frank zijn diensten aangeboden.

In 1898 werd, mede op verzoek van de congregatie, de Stichting Rooms Katholieke Ziekenverpleging opgericht, met als doel de verpleging te verbeteren en het genereren van gelden. Het eerste bestuur werd gevormd door twee geestelijken en twee gegoede katholieken, t.w. deken N.A. van Balen, pastoor A. Visser, de heer G.R.V. Schaepman en mr E.N.F. Heerkens.

In de loop der tijd werd het duidelijk, dat uitbreiding van bedden en verpleging in het ziekenhuis aan de Melkmarkt noodzakelijk was. Dit kon alleen worden verwezenlijkt door een verhuizing naar een nieuw pand. En zo geschiedde.

Twee panden aan het Groot Wezenland werden aangekocht en verbouwd tot een ziekenhuis met verpleging 1e en 2e klasse. Daarnaast werd er een nieuw ziekenhuis gebouwd aan de Bleekerstraat, voor de zieken 3e klasse. Het pand aan de Melkmarkt werd verkocht aan de PTT.

Het was, ondanks de verbouwing, alsnog behelpen. Elektriciteit in de operatiekamer werd, bijvoorbeeld, plus minus 1911 aangesloten. Deze kwam rechtstreeks van de Azijn- en waskaarsenfabriek van Heerkens, Schaepman & Co.

Het bestuur van de stichting kocht bij regelmaat panden aan de Bleekerstraat en het Groot Wezenland op, waardoor voor de toekomst eventuele uitbreiding gegarandeerd was. Het duurde nog tot november 1926, dat pastoor W. Blom de eerste steen kon leggen voor de nieuwbouw van het RK Ziekenhuis. De officiële opening vond plaats op 11 mei 1929.

 

Lampas Charitatis

Het kunstwerk "Lampas Charitatis",
hing in de hal van het Ziekenhuis De Weezenlanden ...

 

Suikerzakje RK Weezenlanden]

 maar was tevens te vinden op de suikerzakjes, serviesgoed, etc van het ziekenhuis, in die tijd ...

 

In 1928 begon de bouw van het klooster. Tevens kreeg men in hetzelfde jaar de beschikking over het Wit-Gele Kruisgebouw, dat werd verbouwd tot kinderafdeling. De capaciteit werd daarmee verhoogd naar plus minus 180 bedden.

Het werk dat de zusters dag in dag uit verrichten werd door de gemeenschap gezien als een roeping. Het was het jaar 1931, dat daar verandering in werd gebracht. De zusters kregen vanaf dat jaar loon uitbetaald.

De naam van het ziekenhuis is een tweetal keren gewijzigd. In 1934 kreeg het de naam van "Rooms Katholiek Ziekenhuis". In 1963 werd deze naam weer gewijzigd in Ziekenhuis "De Weezenlanden".

 

Koffiekamer OK.

Koffiekamer van de OK in het RK Ziekenhuis ...
Foto: Particulier

 

Keuken RK ZiekenhuisKeuken Ziekenhuis De Weezenlanden ...
Foto: Particulier

 

Apotheek
De apotheek in Ziekenhuis De Weezenlanden ...
Foto: Particulier

 

Ondanks dat de Zwolse verzetsgroep met een geheime zender bij het ziekenhuis onder dak had, dat onderduikers als patiënten op de afdeling lagen en dat een inval in februari 1945 van de Duitse Sicherheitspolizei werd uitgevoerd, is het Zwolse ziekenhuis de Tweede Wereldoorlog goed door gekomen. Het ziekenhuis en dan met name de zusters hebben in deze jaren veel mensen geholpen met voedsel of tijdelijk onderdak.

 

Leerlingenspeld

Leerlingenspeld van het RK Ziekenhuis ...
Foto: Particulier

 

Speld ziekenverzorgster

 Speld gediplomeerd verpleegster in het RK Ziekenhuis ...
Foto: Particulier

 

Het heeft even geduurd voordat het ziekenhuis, na de Tweede Wereldoorlog, weer in het normale ritme kwam. Zowel op verplegings- als ook op bestuurlijkvlak. Panden in de omgeving van het ziekenhuis werden aangekocht en door aankoop van de gebouwen van Pharmacia NV aan de Borneostraat werd een deal gesloten met Heerkens, Schaepman en Co. Laatstgenoemden stemden er mee in, te verhuizen naar de Borneostraat. Hierdoor kwam het aanpalende terrein rond het ziekenhuis vrij voor uitbreiding.

In 1955 werd begonnen met de bouw van het zustershuis, een huis dat diende als huisvesting voor de verpleegsters. Op 17 oktober 1957 werd het zustershuis officieel geopend.

 

Zustershuis 1578 Panorama 640Zustershuis van het Ziekenhuis De Weezenlanden ...

 

Na de sloop van de fabrieken van Heerkens, Schaepman & Co in 1958, bodemonderzoek, het bouwrijp maken, etc, kon de voorzitter van het bestuur, de heer J.H.J.M. ten Doeschate, op 5 december 1963 de eerste paal slaan voor bouwfase I van het nieuwe ziekenhuis.

Het ziekenhuis werd gefaseerd gebouwd. Bouwfase I betrof de bouw van de A- en C-vleugels. Bouwfase II de sloop van het oude ziekenhuis en de bouw van de aansluitende B-vleugel. Op 1 oktober 1967 werd het nieuwe, 414 bedden tellende, gebouw in gebruik genomen. De officiële opening had plaats op 11 juli 1968. De eerste paal voor de B-vleugel werd op 1 december 1968 geslagen. Deze vleugel werd op 1 april 1971 in gebruik genomen. De drie bovenste etages werden bestemd als verpleeghuis voor chronisch somatische patiënten en omvatte 120 bedden.

 

Ziekenhuis De Weezenlanden 2002 00057

 

In de tussentijd was men ook begonnen met de bouw van de 4e etage van het zusterhuis. Deze etage werd in februari 1970 geopend en in gebruik genomen. Bij de ingebruikname werd tevens gestart met de opleiding voor ziekenverzorgsters.

De gedreven directie bleef plannen maken voor uitbreiding. Zo kwam in juli 1975 de goedkeuring binnen voor de nieuwbouw van een apart verpleeghuis. Dit betekende ook dat er 120 bedden vrij kwamen voor de patiënten van het ziekenhuis. Zowel het ziekenhuis als het verpleeghuis vielen beide onder de Stichting Rooms Katholiek Ziekenhuis.

 

RK Weezenlanden naamgeving 07449Benoeming afdelingen in het Ziekenhuis De Weezenlanden ...

 

Zo volgde er ook een bouwfase IV. Hiervoor werd in 1977 een verzoek ingediend voor de bouw van een hartchirurgisch centrum. Dit verzoek werd afgewezen. In 1978 werd hetzelfde verzoek, maar gecombineerd met uitbreiding van poliklinische voorzieningen, opnieuw ingediend. Hierop volgde in april 1980 de principiële goedkeurig van het ministerie. In september 1985 is men begonnen met de bouw van het hartchirurgisch centrum. Op 4 januari 1988 werden de eerste handelingen in dit centrum verricht.

 

Onthulling monument Zusters Onder de Bogen Onthulling kunstwerk voor de Zusters Onder de Bogen ...
Foto: Frans Paalman

 

In de loop der tijd werd er steeds meer samengewerkt met het Gemeentelijk Sophia Ziekenhuis. Dit leidde in 1998 tot een fusie. Onder de naam Isala klinieken (Isala = IJssel), gingen de ziekenhuizen vanaf dat jaar de toekomst in. Beide ziekenhuizen hadden hun eigen specialismen.

Nadat de ziekenhuizen gefuseerd waren, werden de eerste plannen gemaakt om te komen tot één groot ziekenhuis. Voor de nieuwbouw werd de lokatie van het Sophia Ziekenhuis aan de Dr. van Heesweg aangewezen.

 

Open Dag vd Zorg 2006 07321

 

 

Open Dag vd Zorg 2006 07349

 

  

Open Dag vd Zorg 2006 07332

Presentatie tijdens de Open Dag van de Zorg in 2006 ...

 

In september 2009 werd begonnen met de bouw van het grootste topklinische ziekenhuis van ons land. Na de sleuteloverdracht op 2 februari 2013, was het proefdraaien geblazen, waarna op 3 augustus 2013 de verhuizing volgde. Het was Hare Majesteit Koningin Maxima, die op 17 oktober 2013 tijdens een feestelijke ceremonie de officiële openingshandeling op zich nam.

Het nieuwe ziekenhuis, Isala, heeft na de opening 776 bedden. 5.577 medewerkers en 341 specialisten tot haar beschikking. Daarnaast is een deel van het oude ziekenhuis De Weezenlanden voorlopig als Behandelcentrum voor kort verblijf ingericht. Eind 2014 zal na de sloop van de restanten van het Sophia Ziekenhuis, op dezelfde lokatie een nieuw Behandelcentrum worden gebouwd.

 

Bron:
Van Bogen tot rechte hoeken (Stichting RK Ziekenverpleging Zwolle - ISBN 90 6630 1368)
Wikipedia,
Website Isala

 

 

1 Ziekenhuis vanaf Sassenpoort 5143
1a Ziekenhuis De Weezenlanden 2002 00053
1b Ziekenhuis De Weezenlanden 2002 00063
1c Ziekenhuis De Weezenlanden 2002 00069
1d Aankomst ambulances bij het ziekenhuis
1d Ziekenhuis De Weezenlanden 2002 00058
1f Open Dag vd Zorg 2006 07456
1g Open Dag vd Zorg 2006 07460
1h Open Dag vd Zorg 2006 07430
1i Verpleeghuis De Weezenlanden vanuit de lucht
1j Verpleeghuis Toegangsweg 1390
1k Verpleeghuis Toegangsweg 1388
1l Verpleeghuis Parkeerplaats 1384
1n Verpleeghuis 1374
1o Verpleeghuis 1363
2 Behandelcentrum 2013 1407
2a Fietsenstalling Ziekenhuis 1431
2b Open Dag vd Zorg 2006 07345
2c Open Dag vd Zorg 2006 07377
2d Open Dag vd Zorg 2006 07396
2e Open Dag vd Zorg 2006 07401
2f Open Dag vd Zorg 2006 07411
2g Open Dag vd Zorg 2006 07414
2h Verpleeghuis Tuin 1436
2i Verpleeghuis Tuin 1492
2j Zitbank Tuin Verpleeghuis 1519
2k Zustershuis Verpleeghuis Tuin 1444
2l Zustershuis Afbeelding 1536
2m Afbeelding Zustershuis 1532
2n Zusterhuis Hoofdingang 1525
1m Verpleeghuis Hoofdingang 1372
 
 
Powered by Phoca Gallery