Foto's van Zwolle - Ned Hervormde kerk Windesheim 

 Nederlandse Hervormde Kerk te Windesheim ...

 

Tussen Zwolle en Wijhe ligt, rond de 3,5 kilometer vanaf de grens van de stad Zwolle, het dorp Windesheim. Een dorp met als blikvanger de Nederlandse Hervormde Kerk en de Windesheimer molen. Beide kunt u niet missen als u van Zwolle via de N337 op weg bent richting Deventer.

De hedendaagse kerk, voor 1633 hoogstwaarschijnlijk de brouwerij van het Klooster Windesheim, is het enig overgebleven gebouw van het toenmalige klooster. In het jaar 1386 schenkt Bertold ten Have, eigenaar van het Hof van Windesheim, deze aan Florens Radewijns. Florens Radewijns, een Nederlandse kerkhervormer en vriend van Geert Grote, bezat enig onroerend goed in de stad Deventer. In 1380 trok Geert Grote met een aantal van zijn volgelingen in in een huis van Radewijns aan de Engestraat (het Heer Florenshuis of Rijke Fratershuis) in Deventer. De eerste gemeenschap van de binnenkerkelijke vernieuwingsbeweging, de Moderne Devotie, was geboren.

De kerk zuiveren van verschillende uitwassen en wantoestanden en het terugkeren tot het meest wezenlijke van het christelijk geloof, was de eerste prioriteit van deze vernieuwingsbeweging.

 

 Interieur van de Nederlandse Hervormde kerk Windesheim ...

 

Na het overlijden van Geert Grote, werd Florens Radewijns in 1384 geestelijk leider van de Broeders (en Zusters) des Gemeenen Levens, een gemeenschap van moderne devoten.

Enkele jaren na zijn aantreden als leider stichtte Florens Radewijns, in 1387, het Klooster Windesheim. Dit klooster werd in de loop der jaren de basis van de Congregatie van Windesheim, een congregatie van Augustijner kanunniken en kanunnikessen. Op 17 oktober 1387 werd het klooster ingewijd.

Het Klooster Windesheim werd het middelpunt van de Moderne Devotie, Meer dan honderd kloosters sloten zich aan bij deze gemeenschap, waar de kloosterlingen leefden naar de leer van Geert Grote.

 

 

Op het kerkzegel van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Windesheim staat de tekst "O Windesem, vinea Dei sempiterna" of "O Windesheim, eeuwige wijngaard Gods". Deze spreuk is op de doopvont en op meerdere plaatsen in de kerk terug te vinden en is afkomstig van de kloosterhervormer Johannes Busch, die in 1419 in het klooster van Windesheim was ingetreden.

Onder invloed van de reformatie is het ooit zo prachtige klooster door de Oranjegezinde watergeuzen, op de brouwerij en enkele kelders na, totaal verwoest.

In 1634, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd de brouwerij door de toenmalige Nederduits Hervormde Kerk, later de Nederlandse Hervormde Kerk, in gebruik genomen en omgebouwd tot de hedendaagse kerkzaal.

De bijbehorende kosterswoning, een halve boerderij, ligt tegen de kerk aan.

 

Het orgel van de Gebroeders Reil uit Heerde ...

 

In 1925 werd door de NV Orgelfabriek P. van Dam uit Leeuwarden het oude Leopold-Kahn-orgel vervangen voor een nieuw orgel, kosten f. 3.705,00. Het oude orgel werd verkocht aan de Nederlandse Hervormde Gemeente in Bourtange.

Op 9 december 1986 werd een contract getekend met de Gebroeders Reil uit Heerde voor het plaatsen van een "nieuw" orgel. Een gedeelte van het mechaniek werd namelijk hergebruikt. Het orgel heeft wel een bijna geheel nieuw pijpwerk gekregen. 10 Oktober 1987 werd het "nieuwe" orgel in gebruik genomen.

In het jaar 1915 is tegen de oostelijke kerkmuur een consistoriekamer gebouwd.

De kerk heeft in 1987 een grondige restauratie ondergaan, waarbij de op de foto staande consistoriekamer is toegevoegd.

 

Deze consistoriekamer bestaat sinds de restauratie in 1987 ...

 

De Hervormde Gemeente Windesheim is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en omvat de woonkernen Windesheim, Hoog-Zuthem, Ittesummerbroek, Harculo en Herxen. Anno 2013 kent de gemeente ongeveer 700 leden.

 

Bron:
Wikipedia;
Website Hervormd Windesheim;
Koninklijke instrumenten rond de Peperbus
(Stichting IJsselacademie, ISBN 90-6697-132-0).

 

1 Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2183
2 Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2006
3 Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2002
4 Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2009
5 Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2015
6 Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2011
7 Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2014
8 Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2176
9 Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2157
10 Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2170
11 Kosterswoning Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2185
Bank vd Baron Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2035
Consistoriekamer Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2098
Consistoriekamer Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2100
Consistoriekamer Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2106
Doopvont Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2045
Grafzerk Dirk van Herxen Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_...
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2023
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2027
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2029
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2037
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2040
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2047
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2050
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2051
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2055
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2061
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2063
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2068
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2073
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2074
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2079
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2091
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2095
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2123
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2125
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2140
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2151
Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_5927
Orgel Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2085
Orgel Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2089
Orgel Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2108
Orgel Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2114
Orgel Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2117
Orgel Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2134
Orgel Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_5934
Orgel Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_5936
Orgel Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_5940
Orgel Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_5943
Preekstoel Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2043
Preekstoel Ned Hervormde Kerk Windesheim 2013_2077
 
 
Powered by Phoca Gallery