Foto's van Zwolle - Sassenpoort 

De Sassenpoort te Zwolle ...

 

Zwolle kent een groot aantal prachtige historische gebouwen die de rijkdom van onze oude Hanzestad in de vijftiende eeuw weergeven. Naast de Peperbus is de Sassenpoort een blikvanger voor iedere toerist die de stad met een bezoekje vereert.

De stadstoren, Nederlands Unesco-monument, waarvan de bouw in het jaar 1409 werd afgerond, is de enige nog overgebleven poort van de verdedigingswerken van Zwolle. Oude stadsmuren, die ook onderdeel uitmaakten van deze werken, zijn nog wel op meerdere plaatsen in de stad te vinden.

In 1407 trad Zwolle toe tot het Noordduitse Hanzeverbond, een samenwerkingsverband van kooplieden en steden, met als positief gevolg rijkdom en welvaart. De poort stond in die tijd dan ook voor de rijkdom van de stad Zwolle.

 

Zowel langs de poort als onder de poort door kiest het verkeer zijn weg ...

 

Het is tegenwoordig nog nauwelijks te bevatten dat deze toren onderdeel uitmaakte van een complete ommuring van Zwolle. Laat staan, dat men nog beseft, dat er vanuit de drie gaten van de mezenkauw, de verbinding. c.q. uitbouw tussen de twee voortorens aan het Van Nahuijsplein, hete pek en olie op de vijand werd gesmeten.

 

De mezenkauw met de drie gaten van waaruit de kokende olie en pek op de vijand neerdaalde ...

 

Oorspronkelijk is de Sassenpoort een binnenpoort, welke door een plein verbonden was met een verderop gelegen buitenpoort met ophaalbrug. Deze buitenpoort, afgebroken in het jaar 1839, stond ongeveer op de plek waar nu de Sassenpoorterbrug is gelegen. Dit wonderschone historische gebouw van de stad, is opgetrokken uit tufsteen, trachiet en Bentheimer zandsteen. 101.000 stenen zijn in de poort verwerkt. De naam Sassenpoort stamt uit de tijd dat de Saksen in dit gebied leefden.

De Sassenpoort is in de periode van plus minus 1612 tot 1739 een gevangenis geweest. Door de bouw van de gevangenis aan de Spinhuiswal (het tegenwoordige Librije hotel) is deze functie van de poort vervallen. Enkele elementen uit de gevangenisperiode zijn nog in de poort aanwezig.

 

Gevangenisdeur met slot en luikje ...

 

Nadat 6 van de 7 stadspoorten waren afgebroken, stond in 1890, mede door geldgebrek van het stadsbestuur, ook de laatste, de Sassenpoort, op de nominatie gesloopt te moeten worden. Het onderhoud van de poort zou het stadsbestuur 3000 gulden kosten. Dit was hen te gortig en daarom was sloop de enige uitweg.

Pierre Cuijpers, Rijksbouwmeester en beroemd van de bouw van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam en Victor de Stuers, staatssecretaris van kunsten en wetenschappen, brachten het stadsbestuur op andere gedachten. De Sassenpoort zou voor een symbolisch bedrag aan de Staat worden overgedragen.

De tussenkomst van beide heren resulteerde uiteindelijk in een nieuwe bestemming van de poort als Rijksarchief. De hoge archiefkasten, die in die tijd gebruikelijk waren, zijn nog in de poort aanwezig.

 

Archiefkasten uit de tijd dat de Sassenpoort Rijksarchief was ...

 

De toren is in eerste instantie zonder klokkentoren gebouwd. Dit gebeurde pas in 1732, toen werd de poort voorzien van een vierkante klokkentoren. In de jaren 1894 tot 1897 is de poort grondig gerestaureerd, waarbij de achttiende eeuwse klokkentoren werd vervangen door de huidige neogotische toren.

 

De neogotische klokkentoren na de restauratie eind 19e eeuw ...

 

Jarenlang hebben de woningen aan beide zijden vastgezeten aan de poort en een eenheid gevormd met het historische gebouw. Ooit is hier een eind aangekomen en is de keten aan de zijde van de Koestraat doorbroken. Hierdoor had zowel het snel- alsook het langzame verkeer de mogelijkheid vanuit de stad langs de poort de stad uit te rijden en vanaf de andere kant onder de poort door het centrum te bereiken.

 

 

 

Uitvoering reconstructie i.v.m. inrijverbod voor al het verkeer met uitzondering van voetgangers ...

 

In de beginjaren van de 21e eeuw heeft het gemeentebestuur beslist dat de binnenstad van Zwolle, in verband met de toename van het verkeer, autoluw gemaakt zou moeten worden. Daarnaast was het verkeer en dan voornamelijk het vrachtverkeer dat steeds vaker onder poort door ging en vast kwam te zitten, een te zware belasting voor de poort. Dit had als gevolg dat in 2008 een reconstructie van het Van Nahuijsplein aan de voorzijde van de poort, is uitgevoerd, zodat alleen de voetganger nog onder de poort door het centrum kan bereiken. Het verkeer vanuit de stad heeft nog wel de mogelijkheid aan de zijde van de Koestraat de binnenstad langs de poort te verlaten.

 

Van Nahuijsplein voor de poort is voetgangersgebied ...

 

 

Begin februari 2013 is bekend gemaakt dat de Sassenpoort op de lijst is gezet waar 34 rijksmonumenten op staan die door het Rijk zullen worden afgestoten. Volgens minister Bussemaker kunnen deze monumenten ook op commerciële basis worden geëxploiteerd. Binnen de gemeenteraad van Zwolle is vooral bij de Socialistische Partij enige onrust ontstaan.

 

 

Detail neogotische klokkentoren ... 

 

Anno 2013 is de Sassenpoort te huur voor kleinschalige evenementen, als bijvoorbeeld workshops, trainingen en vergaderingen. Daarnaast vinden bij grote regelmaat huwelijksvoltrekkingen plaats in de bijzondere en sfeervolle ambiance van de schitterende poort.

Tegen een geringe betaling kan iedere belangstellende op de woensdag- en de zaterdagmiddag de Sassenpoort bezichtigen. Op deze middagen staan enkele deskundigen ter beschikking om een en ander te vertellen of vragen te beantwoorden.

 

 U bent van harte welkom ...

 

Bron: Wikipedia en folder "De Sassenpoort".
Voor meer info: Sassenpoort Zwolle

 

 

1 Sassenpoort Open 2013_5295
2 Aanvoerluik en afbeelding St Michael in de nok vd poort 20...
3 Gedicht Alet Boukes Stadsdichter 2013_5245
4 Hoekornament in de poort_5236
5 Hoekornament in de poort_5238
6 Hoekornament in de poort_5240
8 Toegangsdeur Sassenpoort 2013_5231
9 Trappengang Sassenpoort 2013_5221
10 Trappengang Sassenpoort 2013_5222
11 Trappengang Sassenpoort_4701
12 Traptreden in de toren 2013_5217
12a Wapen provincie Overijssel in glas in lood 2013_4580
12b Wapen stad Zwolle in glas in lood 2013_4589
12c Stadswapens in glas in lood 2013_4657
12d Stadswapen in glas in lood 2013_4595
12e Stadswapens in glas in lood 2013_4632
12f Stadswapens in glas in lood 2013_4636
12g Stadswapen Vollenhove in glas in lood 2013_4609
12h Sassenpoort Sassenstraat 2013_4666
12i Stadswapens in glas in lood 2013_4600
12j Stadswapens in glas in lood 2013_4604
13 Kamer archivaris 2013_4569
14Lijfspreuk Wolf van Ittersum gevangen in 1464-1483_4555
15a Ornament Sassenpoort 2013_4558
15b Ornament Sassenpoort 2013_4561
15Lijfspreuk Wolf van Ittersum gevangen in 1464-1483_4564
16 Lokatie enige kachel in Sassenpoort 2013_4563
17 Gevangenisdeur met luikje 2013_4758
18 Celdeur met open luik 2013_4772
19 Slot celdeur 2013_4775
20 Scharnier celdeur 2013_4784
20a Sassenpoort Peperbus 2013_4704
20b Sassenpoort Sassenstraat 2013_4710
21 Authentieke vloer met aanvoergat 2013_4722
21a Liergat voor aanvoer 2013_4726
21b Sassenpoort 2013_4645
21c Meubilair trouwzaal 2013_4832
21d Peperbus vanuit Sassenpoort 2013_4839
21d Sassenpoort 2013_4611
21e Sassenpoort 2013_4717
21f Muur Sassenpoort 2013_4942
21g Sassenpoort plafond eiken balken 2013_4675
21h Sassenpoort plafond eiken balken 2013_4670
21i Sassenpoort_4858
22 Elementen rijksarchief 2013_4724
23 Elementen rijksarchief 2013_4855
24 Elementen Rijksarchief 2013_4947
25 Elementen Rijksarchief 2013_4949
26 Houtwerk in de toren 2013_4908
27 Mezenkauw buitenzijde 2013_5266
28 Mezenkauw buitenzijde 2013_5286
29 Mezenkauw entree 2013_4750
30 Mezenkauw 2013_4730
31 Mezenkauw Olie- en pekgat 2013_4731
32 Deur met slot en ornament 2013_4808
32a Middeleeuws toilet Sassenpoort 2013_4812
33 Dichtgemetselde Falconettengaten_4901
33a Sassenpoort klokkentoren 2013_5080
34 Klokketoren Sassenpoort 2013_5130
35 Klokkentoren Sasenpoort 2013_5130
36 Klokkentoren Contragewicht 2013_4989
37 Houtconstructie in de toren 2013_4965
38 Houtconstructie in de toren 2013_5024
39a Constructietekens bouwer 2013_5008
39bRondleiding Sassenpoort 2013_4983
39c Restant stenen en daklei 2013_4971
40b Fontein Van Nahuijsplein vanuit Sassenpoort 2013_4871
41 Peperbus vanuit de Sassenpoort_4843
42 Sassenstraat vanuit Sassenpoort 2013_4849
43 Van Nahuijsplein vanuit Sassenpoort 2013_4789
44 Sassenpoort 2013_5204
45 Sassenpoort 2013_5159
47 Bevestiging leistenen op de toren 2013_5188
48 Klimhaken tbv onderhoud 2013_5087
49 Klimhaak tbv onderhoud 2013_5146
51 Sassenpoort 2013_5139
52 Fontein Van Nahuijsplein vanaf Sassenpoort 2013_5117
53 Van Nahuijsplein Assendorp vanuit Sassenpoort 2013_5175
54 Fontein Van Nahuijsplein vanaf Sassenpoort 2013_5177
56Fundatie vanaf Sassenpoort 2013_5109
58 Peperbus vanaf Sassenpoort 2013_5094
60 Stadsgracht met fontein vanaf Sassenpoort 2013_5113
61 Walstraat Waalse kerk vanaf Sassenpoort 2013_5172
62 Watertoren vanaf Sassenpoort 2013_5170
 
 
Powered by Phoca Gallery