Foto's van Zwolle - Geschiedenis begraafplaats 

 

 Een kopie van het hoofd van Thomas a Kempis, zoals deze op het grafmonument van de
gesloopte St Michaelskerk was geplaatst, staat op een zuil op de Oude Begraafplaats Bergklooster.

 

In de schaduw van het gedenkteken van Thomas van Kempen (Thomas a Kempis), de middeleeuwse augustijner kanunnik en schrijver van het wereldberoemde "Navolging van Christus", bevindt zich aan de Bergkloosterweg in Zwolle, de oude Begraafplaats Bergklooster.

Evenals de buurman, Begraafplaats Kranenburg, een begraafplaats met een uitzonderlijk grote en voor de stad Zwolle waardevolle historie. De basis van deze begraafplaats ligt ten tijde van het op de Agnietenberg gevestigde Agnietenklooster (ingewijd in 1398).

In de Kroniek van het Agnietenklooster, tot zijn jaar van overlijden (1477), geschreven door Thomas van Kempen en voltooid door een onbekende medebroeder, wordt vanaf 1399 gesproken over een gewijde begraafplaats.

De priestergraven van weleer zijn er echter niet meer. Deze zijn in de loop der eeuwen opnieuw uitgegeven. Op de begraafplaats is nog wel een oude grafzerk te vinden uit de laatste periode van het katholieke kloostercomplex (opgeheven in 1580 en, in opdracht van het protestantse gemeentebestuur van Zwolle, afgebroken in de periode na 1581). De zerk is van de heer Jan Mulert overleden in 1540 en de adellijke buurman van het klooster, eigenaar van het landgoed "De Kranenburg".

Na de afbraak van het klooster werd de begraafplaats toegeëigend door de buurtbewoners. Na 1581 is er geen registratie van de graven meer bijgehouden. Dit ging door tot 1683. In dat jaar werd door het stadsbestuur de verplichting tot het bijhouden van een grafregister opgelegd.

De oudste grafregisters uit de periode 1683 tot 1825 bevinden zich in het gemeentearchief van Zwolle. In een van deze boeken wordt de aanschaf van een luiklok (1756) vermeld. Anno 2013 is deze nog steeds in gebruik bij de hedendaagse begrafenissen. Vanaf 1825 worden de eerste grafmonumenten geplaatst en eind 19e eeuw lieten meerdere adellijke families grafkelders op de begraafplaats aanleggen. Eén van deze grafkelders is ten tijde van de Tweede Wereldoorlog geruimd en gebruikt als schuilplaats voor onderduikers.

Naast veelvuldig en gedegen onderzoek in oude schriftelijke documenten en veldwerk, is de lokatie, waar het klooster op de begraafplaats heeft gestaan, grotendeels achterhaald. Zo werden in 1998 aan de oostzijde van de begraafplaats, ter hoogte van het gedenkteken van Thomas van Kempen, de restanten gevonden van een kloostermuur.

 

Zuil Thomas a Kempis op Begraafplaats Bergklooster ...

 

Aangezien het al bekend was, dat Thomas van Kempen is begraven tegen de zuidmuur van het koorgedeelte, is in de nabijheid van dit oude graf een zuil geplaatst met een kopie van het hoofd van Thomas van Kempen en een plateau met tekst over dit deel van de begraafplaats. Onder het plateau, dat omgeven is door opgegraven kloosterpuin, ligt nog een deel van de kapelmuur.

De kopie van het hoofd van Thomas van Kempen is afkomstig van het wandgraf dat ooit in de Sint Michaelskerk aan de Roggestraat in Zwolle heeft gestaan. Op de plaats van de kerk, welke in 1965, inclusief het grafmonument is gesloopt, staat hedentendage het warenhuis V&D.

De reliekschrijn met de stoffelijke resten van Thomas van Kempen zijn op zondag 4 juni 2006, in processie van de Michaëlskerk aan de Bisschop Willebrandlaan naar een nieuwe rustplaats de Onze Lieve Vrouwe Basiliek aan de Ossemarkt in Zwolle gedragen.

 

8 Museumschuurtje_1603
25 Grafzerk Jan Mulert 1675
26 Grafzerk Jan Mulert 1695
27 Zuil Thomas a Kempis 1686
28 Zuil Thomas a Kempis 1687
29 Plateau bij zuil Thomas a Kempis 1691
31 Oude grafzerken op het oude deel 1738
43 Adellijk graf op het oude gedeelte 1744
 
 
Powered by Phoca Gallery